Ce sunt fondurile de investiții?

În România există două categorii mari de fonduri de investiții, deschise și închise. Principala diferență între cele două este dată de modalitatea emisiunii și răscumpărării unităților de fond.

 

Într-un fond deschis de investiții un investitor poate subscrie sau răscumpăra oricând dorește fondul având emisiuni și răscumpărări de unități de fond continue. Fondurile închise de investiții oferă un număr limitat de unități de fond pe o perioadă determinată de timp, răscumpărarea acestora putând-se efectua doar la intervale de timp prestabilite sau la anumite date, conform cu prevederile documentelor de constituire.

 

Un fond deschis de investiții are ca scop atragerea în mod public a resurselor financiare de la investitori (persoane fizice și juridice), pe care le investește în diferite instrumente financiare: instrumente financiare derivate, instrumente cu venit fix, investitorul având astfel acces facil la un portofoliu diversificat de active.

 

Fondurile deschise de investiții pot fi clasificate în funcție de politica de investiții în mai multe categorii, conform Standardelor EFAMA (European Fund and Asset Management Association):

  • Fond deschis de investiții Monetar: Investiții în instrumente cu venit fix;
  • Fond deschis de investiții de Obligațiuni: Investiții în instrumente cu venit fix, mai ales obligațiuni;
  • Fond deschis de investiții Mixt/Diversificat: Investiții în instrumente cu venit fix și acțiuni;
  • Fond deschis de investiții de Acțiuni: Investiții în acțiuni. Descoperă ce fond de investiții ți se potrivește aici.
 

Ce avantaje ai?

Fondurile oferă câteva avantaje importante față de investirea directă:

 

otp bank

Economii semnificative. Fondurile deschise de investiții plătesc comisioane de tranzacționare proporțional mai mici decât investitorii individuali. Costurile de tranzacționare mai reduse se traduc în performanțe semnificativ mai bune ale investițiilor.

otp bank

Accesibilitate. Investitorul utilizează un singur instrument investițional și anume unitatea de fond. Valoarea unei unități de fond este dată de instrumente financiare variate și plasamente diversificate, investitorul având acces pe piața de capital și financiară, cu un efort minim de analiză a informațiilor din partea sa; performanța este direct proportională cu suma investită și cu perioada investiției.

otp bank

Diversificare. Portofoliul de active ale fondurilor de investiții are în vedere plasamente diversificate, echilibrate, în scopul minimizării f