Credit ipotecar pentru persoane fizice

Credit ipotecar

E timpul să asiguri celor dragi confortul pe care îl merită. Oferă-le plăcerea de a spune „acasă” unui nou cămin confortabil, cu toate condițiile pentru un trai liniștit și fără griji. Transformă casa mult dorită de familia ta în realitate cu ajutorul creditului ipotecar de la OTP Bank.

Sumă creditabilă

1.000 – 200.000 Euro (echivalent în Lei)

Sumă creditabilă 1.000 – 200.000 Euro (echivalent în Lei)

Perioadă maximă de rambursare

30 de ani

Perioadă maximă de rambursare 30 de ani

Avans minim credit ipotecar

de la 15%

Avans minim credit ipotecar de la 15%

Caracteristicile și beneficiile creditului ipotecar pentru achiziție de la OTP Bank

 • Suma ce poate fi împrumutată este între 1.000 și 200.000 Euro (echivalent în Lei).

 • Perioada de rambursare a creditului este de până la 360 de luni.

 • Avansul solicitat la achiziție este de la minim 15%

 • Poți solicita refinanțarea prin creditul de la OTP a unui alt credit ipotecar pe care îl ai în derulare în prezent la altă bancă

 • Poți aplica la credit fără adeverință de venit dacă veniturile pot fi verificate în baza de date ANAF.

 • Poți aduce maxim 3 co-debitori, pentru îmbunătățirea capacității de rambursare.

 • Pentru acordarea creditului, OTP Bank acceptă o gamă largă de venituri.

 • Poți opta și pentru o Asigurare de Viață sau pentru o Asigurare de Viață și Șomaj, de la Groupama, cu primă lunară, pe care o poți atașa la Creditul Ipotecar ca să fii protejat tu și familia ta în cazul situațiilor neprevăzute.

Aplică acum

Care sunt costurile unui credit ipotecar

Poți alege între dobandă variabilă sau dobândă fixă în primii 5 ani și ulterior variabilă.

Dobânda variabilă
Rata dobânzii pe an este între 5,48% (alcătuita din indicele IRCC și marja fixă 2,83%) și 6,18% (alcătuită din indicele IRCC și marjă fixă 3,53%) dacă alegi să încasezi venitul în contul tău la OTP Bank.

Dobânda fixă în primii 5 ani și ulterior variabilă
Rata dobânzii pe an este între 7,19% si 7,89% fixă în primii 5 ani, ulterior variabilă (alcătuită din IRCC + marjă fixă între 4,54% și 5,24%), dacă alegi să încasezi venitul în contul tău la OTP Bank.

Rata dobânzii se stabilește la acordarea creditului în funcție de valoarea lui. Aceasta va fi cu 0,6 puncte procentuale mai mare dacă alegi să nu încasezi venitul în contul tău la OTP Bank. Poți consulta lista detaliată a dobânzilor aici.

Comisioane

 • Dacă va fi aprobat creditul, comisionul de analiză este de 400 de lei dacă deții Pachetul OTP Lejer, sau 800 de lei dacă nu deții pachetul;
 • 0% comision lunar de administrare a creditului;
 • 0% comision de rambursare anticipată. 
 • 0 lei comision de deschidere și administrare a unui cont curent dacă deții pachet OTP Lejer; Lista completă de tarife și comisioane o poți consulta aici.

Prima de asigurare (opțională)

Dacă alegi şi o Asigurare de Viață sau o Asigurare de Viață şi Șomaj oferită de Groupama valabilă pe toată durata creditului, prima de asigurare lunară este:

 • 0,033% pe lună, aplicat la soldul creditului, pentru Asigurarea de Viață;
 • 0,050% pe lună, aplicat la soldul creditului, pentru Asigurarea de Viață și Șomaj (PPI);

Prima de asigurare se achită lunar împreună cu rata la credit.

Taxe percepute de terți

 • Costul pentru evaluarea garanţiei de către un evaluator autorizat de Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România (ANEVAR), conform opţiunii exprimate de către tine.
 • Taxe percepute de Registrul Național de Publicitate Mobiliară pentru înscrierea garanțiilor mobiliare.
 • Costul asigurărilor: asigurarea obligatorie a locuinţelor (PAD), asigurarea facultativă a imobilului ce constituie garanţia creditului şi asigurarea de viață (dacă ai optat pentru aceasta);
 • Onorariile notariale şi taxele aferente înscrierii/reînscrierii/modificării/radierii garanțiilor imobiliare în/din Cartea Funciară, care sunt stabilite în funcție de tarifele percepute de notarii publici şi de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară;

Cum poți accesa Creditul Ipotecar

Vino în orice sucursală OTP Bank din orașul tău ca să discutăm despre cea mai avantajoasă variantă pentru tine.
Câteva criterii de eligibilitate de care să ții cont:

 • Să ai peste 24 de ani la momentul solicitării, dar până în 70 de ani la data scadenței finale a creditului. Persoanele care vor avea peste 65 de ani impliniti la data scadentei finale trebuie să prezinte o asigurare de viață valabilă la data semnării contractului de credit, cesionată în favoarea OTP Bank și valabilă pe toată perioada contractuală.

 • Să fii cetățean român domiciliat/rezident în România sau cetățean străin rezident în România;

 • Să ai o vechime în muncă, ca și angajat de:
  -  Minimum 3 luni la angajatorul curent și în ultimele 12 luni experiență totală neîntreruptă sau 
  -  Minimum 6 luni experiență la angajatorul curent

  Dacă deții un PFA, ai cel puțin 12 luni de activitate.
  Pentru celelalte tipuri de venituri acceptate, descrise mai jos, vechimea în munca este comunicată în Unitățile teritoriale și depinde de tipul de venit prezentat.
   

Aplică acum

Tipuri de garanții necesare

Ești cu un pas mai aproape de casa mult visată. Pentru a obține creditul ipotecar de la OTP Bank trebuie prezentate următoarele tipuri de garanții:

 • Ipotecă de rang întâi asupra proprietății prezentate drept garanție; se acceptă temporar și ipotecă de rang subsecvent, numai în situația refinanțării unui alt credit ipotecar, pentru care există ipotecă instituită în favoarea altui creditor;

 • Poliță de asigurare obligatorie (PAD) si poliță de asigurare facultativă a imobilului achiziționat, ambele cesionate în favoarea OTP Bank, încheiate cu orice societate de asigurări autorizată.
  Prin încheierea poliței de asigurare facultativă a imobilului, Asigurarea Locuinței, cu Groupama Asigurări, beneficiezi atât de Serviciul de Autoconstatare cât și de cel de reparații de Urgență. Detalii pe groupama.ro;

 • Ipotecă mobiliară asupra tuturor soldurilor creditoare ale conturilor curente.

 • Polița de asigurare împotriva riscului de deces din orice cauză (dacă este cazul), al cărei beneficiar desemnat va fi OTP Bank.

Cum poți aplica pentru credit?

Cere detalii

Solicită Call back,
pentru un calcul cât mai exact.

Notificare privind protectia datelor cu caracter personal - Credite si Produse de Creditare

Acest document explica cand si de ce va colectam datele cu caracter personal, cum le folosim, conditiile in care le putem divulga altora, cum le stocam in conditii de siguranta si care sunt drepturile dumneavoastra in legatura cu o asemenea prelucrare conform legii. Informatii legate de prelucrarea si protectia datelor cu caracter personal de catre OTP Bank Romania SA („Banca”, „noi” sau „OTP”) se regasesc de asemenea pe pagina web www.otpbank.ro, sectiunea Confidentialitate.

In scopul preofertarii si, dupa caz, al analizei solicitarii dumneavoastra de creditare, pentru desfasurarea unei activitati de creditare responsabile, pe langa prelucrarea datelor dumneavoastra personale in sistemul Biroului de Credit, ANAF, Centrala Riscului de Credit, Centrala Incidentelor de Plati etc., in baza consimtamantului dumneavoastra atunci cand nu opereaza o baza legala distincta de prelucrare, putem prelucra in evidentele proprii asemenea date, in baza interesului nostru legitim sau in temeiul obligatiilor legale pe care trebuie sa le respectam.

In cazul in care, pe parcursul procesului de acordare a finantarii (credit pentru nevoi personale, credit imobiliar, overdraft, card de credit etc.), cererea dumneavoastra de creditare este respinsa din motive obiective sau dumneavoastra retrageti solicitarea de finantare inaintea finalizarii analizei noastre, nu vom mai prelucra datele dumneavoastra personale in acest scop decat in limita impusa de lege pentru pastrarea acestor date. Daca in continuare ne veti solicita contractarea altui produs decat de creditare din oferta noastra (cont curent, depozit etc.), prezenta informare isi pastreaza valabilitatea si vom prelucra datele dumneavoastra strict in legatura cu produsul/serviciul solicitat si contractat cu Banca (pct. 3 lit.a de mai jos).

 

1.Operatorul / Datele de contact ale operatorului

OTP BANK ROMANIA S.A., societate administrata in sistem dualist, cu sediul in Romania, Bucuresti, sector 1, str. Buzesti nr. 66-68, inregistrata in Registrul Bancar sub nr. RB-PJR-40-028/1999, EUID: ROONRCJ40/10296/1995, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J40/10296/1995, avand codul unic de inregistrare 7926069, operator de date cu caracter personal inregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal in baza notificarii nr. 2689, tel: 0800 88 22 88 / + 4021 308 57 10, e-mail: office@otpbank.ro, prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal in calitate de operator in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul) si ale Legii nr.190/2018 privind masuri de punere in aplicare a Regulamentului, cu buna credinta si in realizarea scopurilor specificate in prezenta.

 

2.Responsabilul cu protectia datelor (DPO) / Datele de contact ale responsabilului cu protectia datelor

In cadrul operatorului, responsabilul cu protectia datelor poate fi contactat la sediul operatorului mai sus mentionat sau prin e-mail dpo@otpbank.ro. Daca aveti intrebari sau sugestii/sesizari ori doriti sa va exercitati vreunul dintre drepturile pe care le aveti cu privire la protectia datelor in calitate de persoana vizata, va rugam sa contactati responsabilul cu protectia datelor, folosind datele de contact mentionate. Pentru a va identifica in mod corespunzator in vederea raspunderii la solicitare, este posibil sa va solicitam documente sau informatii suplimentare. Toate solicitarile vor fi solutionate in conformitate cu legislatia aplicabila si in mod gratuit. Totusi, in cazul in care cererile sunt in mod vadit nefondate sau excesive, in special din cauza caracterului lor repetitiv, Banca poate: (a) fie sa perceapa o taxa rezonabila, tinand cont de costurile administrative pentru furnizarea informatiilor sau a comunicarii sau pentru luarea masurilor solicitate; (b) fie sa refuze sa dea curs cererii.

 

3. Datele cu caracter personal prelucrate

Datele prelucrate, in functie de serviciul/produsul si/sau contractul incheiat cu Banca, sunt, dupa caz, urmatoarele:

a) i. date de identificare: nume, prenume, pseudonim (daca este cazul), data si locul nasterii, codul numeric personal (CNP/NIF) sau un alt element unic de identificare similar precum CUI pentru persoane fizice autorizate sau CIF pentru persoanele fizice care desfasoara profesii liberale, data si locul nasterii, cetatenia, starea civila, tara de rezidenta fiscala, seria si numar CI/BI/Pasaport, alte date din actele de identitate sau de stare civila precum si copii ale acestora, adresa de domiciliu/resedinta, profesia, ocupatia, denumirea angajatorului ori natura activitatii proprii, informatii despre functia publica importanta detinuta, daca este cazul, opinii politice (exclusiv in contextul obtinerii de informatii legate de calitatea de persoana expusa public - PEP), exprimate inclusiv in cadrul sesizarilor/reclamatiilor/convorbirilor in legatura cu produse/servicii/angajati ai bancii, calitatea, detinerile si, dupa caz, puterile de reprezentare detinute in cadrul unor persoane juridice, date privind beneficiarul real, dupa cum este cazul, imaginea (continuta in actele de identitate sau surprinsa de camerele de supraveghere video instalate in unitatile bancii sau la echipamentele OTP, inclusiv transpusa in template biometric), vocea (in cadrul convorbirilor si inregistrarilor convorbirilor telefonice sau audio/video, initiate de dumneavoastra sau de noi), semnatura/specimen de semnatura, olografa sau digitala, dupa caz; ii. date de contact: adresa de corespondenta (daca este cazul), numarul de telefon, de fax, adresa de posta electronica; iii. coduri de identificare: alocate de OTP sau diversi furnizori, necesare pentru prestarea unor servicii, precum, dar fara a se limita la: codul de client, nume utilizator internet banking, seria si nr. token-ului alocat, identificatori ai tranzactiilor, inclusiv loguri aferente acestora, codurile IBAN atasate conturilor bancare, numerele cardurilor de debit/credit, data expirarii cardurilor, numere de contracte, date de trafic si adresa IP a dispozitivului utilizat pentru accesarea serviciilor noastre exclusiv pentru asigurarea masurilor de securitate pentru tranzactiile derulate prin intermediul acestor servicii, in vederea prevenirii fraudelor; iv. date referitoare la activitatea frauduloasa/potential frauduloasa, constand in date referitoare la infractiuni precum frauda, spalarea de bani si finantarea actelor de terorism, inclusiv date referitoare la inadvertentele constatate in documentele/declaratiile prezentate Bancii, obtinute in baza formularelor, declaratiilor si documentelor depuse, redactate sau completate; v. date financiare legate de sursa fondurilor, rulajul conturilor dumneavoastra deschise la banca noastra, facturi, angajamente de plata recurente ce pot interveni inclusiv din popriri sau executari silite comunicate Bancii in calitate de tert poprit; vi. orice alte date care rezulta necesare sau utile desfasurarii activitatii Bancii in scopurile descrise, in conditiile legii; b) pentru produse de creditare, Banca prelucreaza si date precum: i. date referitoare la produsele de tip credit solicitate/acordate: tipul de produs, starea produsului/contului, data acordarii, termenul de acordare, sumele acordate, sumele datorate, data scadentei, valuta, frecventa platilor, suma platita, rata lunara, sumele restante, numarul de rate restante, numarul de zile de intarziere, categoria de intarziere, data inchiderii produsului; ii. date despre situatia economica si financiara legate de sursa, tipul, fluctuatia si nivelul veniturilor dumneavoastra, vechimea in munca, date privind bunurile detinute/aflate in proprietate, numarul de persoane aflate in intretinere, angajamente de plata lunare, alte credite pe care le detineti; iii. date cu privire la bonitatea dumneavoastra: scorul de creditare, comportamentul de plata/economisire/indatorare; iv. date privind starea de sanatate, exclusiv in cazul in care prelucrarea unor asemenea date este necesara in contextul furnizarii/derularii produselor/serviciilor de asigurare intermediate de banca sau detinute de clienti si acoperirile furnizate prin acestea sau pentru dovedirea de catre clienti a situatiei dificile in care se afla acestia sau membrii familiilor lor, in contextul produselor de asigurare detinute sau care urmeaza a fi achizitionate; v. orice alte date care rezulta necesare sau utile desfasurarii activitatii Bancii in scopurile descrise, in conditiile legii.

 

4. Sursa datelor

Datele cu caracter personal prelucrate constituie date: i. comunicate Bancii fie in mod direct, de catre dumneavoastra, fie in mod indirect (prin imputernicit sau alte persoane care va reprezinta in raporturile cu Banca) puse la dispozitie in vederea intitierii relatiei contractuale/actualizarii datelor/achizitionarii de produse si servicii/dispunerii de operatiuni/formularii unor solicitari in legatura cu relatia contractuala, indiferent de canalul de comunicare utilizat; ii. obtinute prin consultarea unor surse publice, cum ar fi: institutiile si autoritatile publice (de exemplu, ANAF, BNR – Centrala Riscurilor de Credit sau Centrala Incidentelor de Plati, FNGCIMM), registre si baze de date electronice (de exemplu, portalul instantelor de judecata, Biroul de Credit), entitati implicate in operatiuni de plata (de exemplu, organizatiile internationale de carduri Visa si Mastercard, Depozitarul Central). 

 

5. Temeiurile  legale si scopurile prelucrarii datelor cu caracter personal

Banca prelucreaza datele dumneavoastra personale in calitate de potential client, client, imprumutat, debitor, co-debitor, garant, beneficiar real, utilizator, imputernicit, persoana delegata sau reprezentant legal/conventional (in continuare „persoana vizata”), dupa caz, in baza urmatoarelor temeiuri legale:

a. In vederea incheierii si derularii relatiei contractuale cu Banca conform art.6 alin.1 lit. b) din Regulament in urmatoarele scopuri:

 • furnizarea produselor si/sau serviciilor de creditare si produselor de acces la credit (cont curent, internet banking, carduri) cat si pentru a putea executa ulterior instructiunile dumneavoastra legate de modul de functionare al respectivelor produse/servicii (ex. procesare incasari/plati/alte tipuri de operatiuni cu specificitatile canalului tranzactional utilizat – ghiseu, internet/mobile banking, telefon, echipamente specifice de tip ATM, efectuare schimburi valutare, realizare operatiuni cu carduri, derulare tranzactii specifice produselor/serviciilor de trezorerie/piata de capital/fonduri mutuale/custodie etc.);
 • monitorizarea indeplinirii obligatiilor contractuale, notificarea dumneavoastra cu privire la contractele incheiate (ex. modificare/completare caracteristici/costuri/functionalitati/beneficii produse/servicii, informatii despre rate scadente/restante, prime de asigurare datorate, monitorizare garantii etc.), luarea masurilor care se impun ca urmare a nerespectarii respectivelor obligatii contractuale (ex. colectarea de debite/ recuperare creante/declararea scadentei anticipate, raportarea datelor negative catre sisteme de evidenta de tipul birourilor de credit, precum si activitati premergatoare acestora, executari silite a sumelor datorate precum si a administrarii popririlor si sechestrelor, raportarea catre autoritati etc.);
 • raportarea si transmiterea informatiilor/documentelor necesare la fondurile de garantare (ex. FNGCIMM, FGCR);
 • intermedierea incheierii, monitorizarii si administrarii ulterioare a contractelor de asigurare.

b. In vederea indeplinirii obligatiilor legale conform art.6 alin.1 lit. c) din Regulament in urmatoarele scopuri:

 • realizarea analizei de cunoastere a clientelei, a analizelor de risc, de raportare a tranzactiilor suspecte, a prevenirii fraudelor, conform legislatiei aplicabile privind cunoasterea clientelei in scopul prevenirii spalarii banilor si finantarii terorismului precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism;
 • realizarea raportarilor, transmiterea declaratiilor, indeplinirea activitatilor aferente controalelor autoritatilor/institutiilor autorizate, cum ar fi: ANAF, ANPC, BNR, CRC, ANSPDCP, ASF/BVB, Consiliul Concurentei etc.;
 • pentru realizarea pe calea executarii silite a sumelor datorate precum si administrarea popririlor si sechestrelor, conform prevederilor legilor speciale in materie;
 • realizarea misiunilor de audit;
 • realizarea raportarilor in temeiul FATCA (The US Foreign Account Tax Compliance Act), in cazul in care sunteti cetatean/rezident SUA;
 • gestionarea reclamatiilor clientilor;
 • reevaluarea garantiilor, calculului provizioanelor;
 • auditarea situatiilor financiare ale Bancii;
 • avizarea documentelor transmise/depuse catre institutiile pietei de capital;
 • administrarea registrelor interne;
 • evidenta si gestionarea evenimentelor de risc operational;
 • asigurarea securitatii fizice prin monitorizare video (inclusiv ATM), carduri de acces si registru de vizitatori (receptie);
 • realizarea copiilor de siguranta a informatiilor;
 • pastrarea si arhivarea documentelor, conformarea cu cerintele prudentiale aplicabile institutiilor de credit, aferente serviciilor contractate de catre dumneavoastra, precum si alte operatiuni necesare executarii contractului/elor incheiat/e.

c. In vederea indeplinirii intereselor legitime ale Bancii conform art.6 alin.1 lit. f) din Regulament in urmatoarele scopuri:

 • efectuarea de analize interne (incluzand analize statistice)/studii de piata, atat cu privire la produse/servicii, cat si cu privire la portofoliul de clienti, pentru monitorizarea satisfactiei clientului si a calitatii serviciilor si produselor achizitionate, pentru imbunatatirea si dezvoltarea continua a produselor/serviciilor/proceselor interne;
 • proiectarea, dezvoltarea, testarea si utilizarea sistemelor informatice existente sau noi si a serviciilor IT, stocarea bazelor de date in tara/UE, dupa caz;
 • marketing direct, dupa caz;
 • planificarea unei dezvoltari strategice, realizarea previziunilor privind dinamica de portofoliu, realizarea previziunilor de business pe indicatori de performanta, stabilirea bugetelor, stabilirea elementelor de cost pentru produsele/serviciile Bancii;
 • stabilirea structurilor de plata pentru intermediari;
 • analizarea si minimizarea riscurilor la care se expune Banca;
 • monitorizarea tranzactiilor pentru prevenirea fraudelor si investigarea retragerilor de la bancomat potential frauduloase;
 • realizarea raportarilor interne catre organele de conducere ale Bancii si grupului de afaceri OTP din care face parte Banca in vederea asigurarii unor masuri prudentiale;
 • asigurarea unui nivel ridicat de securitate atat la nivelul sistemelor informatice, cat si in cadrul locatiilor fizice (de ex: unitati teritoriale, sediul central);
 • realizarea arhivei si gestionarea acesteia;
 • incheierea si gestionarea unor contracte de finantare sau cesiuni de creante;
 • colectarea de debite/ recuperarea de creante;
 • constatarea, exercitarea sau apararea in instanta a unor drepturi ale Bancii;
 • inregistrarea interactiunilor prin canalele oficiale de comunicare, cu scopul de a furniza dovada cererii/acordului/optiunii cu privire la anumite servicii financiar-bancare, dupa caz. 

d. In baza consimtamantului dumneavoastra conform art.6 alin.1 lit. a) din Regulament in urmatoarele scopuri:

 • pentru verificarile/interogarile care stau la baza analizei riscurilor de creditare in cadrul bazelor de date reprezentate de Biroul de Credit, Centrala Riscului de Credit si ANAF, in cazul in care persoana vizata a solicitat credit, ce va fi obtinut printr-un document separat, dupa caz, in situatiile in care nu opereaza o baza legala distincta in realizarea conditiilor de creditare;
 • in scop de marketing direct in vederea realizarii comunicarilor comerciale, dupa caz;
 • in vederea realizarii inregistrarii audio/video a convorbirilor cu Banca;
 • in vederea prelucrarii datelor privind starea de sanatate, exclusiv in cazul in care aceasta este necesara in contextul furnizarii/derularii produselor/serviciilor de asigurare intermediate de banca sau detinute de clienti si acoperirile furnizate prin acestea sau pentru dovedirea de catre clienti a situatiei dificile in care se afla acestia sau membrii familiilor lor, in contextul produselor de asigurare detinute sau care urmeaza a fi achizitionate. In situatia in care nu v-ati exprimat acordul pentru realizarea acestor operatiuni, ele nu vor fi realizate de catre Banca.

Refuzul de a furniza datele personale in mod corect si complet pentru scopurile mentionate mai sus poate impiedica Banca sa-si indeplineasca in mod corespunzator obligatiile contractuale sau legale si va putea avea drept consecinta imposibilitatea contractarii de catre dumneavoastra a serviciilor Bancii sau intermediate de Banca, sistarea sau restrictionarea serviciilor bancare/intermediate, dupa caz.

 

6.Categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal

Pentru a va putea oferi cele mai bune servicii si a ne pastra competitivitatea in sectorul bancar, comunicam anumite date in cadrul si in afara OTP. Acestea includ:

 • Entitatile OTP in scop operational, de reglementare sau de raportare, inclusiv in sistem de stocare centralizata sau pentru prelucrarea globala ca, de exemplu, pentru a efectua verificarea noilor clienti, a ne conforma anumitor legi, a garanta securitatea sistemelor informatice sau a furniza anumite servicii (Consultati sectiunea „Despre noi. Grupul OTP” pentru lista completa).
 • Autoritati guvernamentale pentru a ne respecta obligatiile reglementare, de exemplu in scopul combaterii actelor de terorism si prevenirii spalarii de bani. In unele cazuri, suntem obligati prin lege sa comunicam datele dvs. partilor externe, inclusiv:
  • Autoritatilor publice, fiscale, de reglementare si organismelor de supraveghere.
  • Autoritatilor judiciare/de investigatie, cum ar fi politia, procurorii publici, tribunalele si organismele de arbitrare/ mediere, la cererea expresa si legala a acestora.
  • Avocatilor, de exemplu, in caz de faliment, notarilor, de exemplu, in cazul acordarii unui credit ipotecar, administratorilor care gestioneaza interesele altor parti si auditorilor companiei.
 • Institutii financiare, banci partenere si banci de corespondent, banci sau institutii financiare participante in creditele sindicalizate. In cazul in care retrageti numerar, platiti cu cardul de debit sau faceti o plata intr-un cont deschis la o alta banca, tranzactia implica intotdeauna o alta banca sau o companie financiara specializata de procesare plati inter-bancare si transmitere a informatiilor privind operatiuniile inter-bancare (ex: Transfond S.A., Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication - SWIFT). Pentru procesarea platilor, trebuie sa ii comunicam celeilalte banci informatii despre dvs., cum ar fi numele si numarul de cont. Uneori, comunicam informatii cu caracter personal bancilor sau institutiilor financiare din alte tari; de exemplu, in cazul in care efectuati sau incasati o plata externa. De asemenea, comunicam informatii partenerilor de afaceri ale caror produse le comercializam, cum ar fi companiile de asigurari.
 • Furnizori de servicii. In cazul in care folosim alti furnizori de servicii, nu comunicam decat datele cu caracter personal care sunt necesare pentru realizarea unei anumite sarcini. Furnizorii de servicii ne sprijina cu activitati de tipul: • telecomunicatii, IT/internet banking, marketing si gestionarea comunicarii cu clientii, arhivare in format fizic si/sau electronic, curierat, audit, mentenanta tehnica a echipamentelor CCTV, certificare digitale aferente semnaturilor electronice, procesare plati, emitere si inrolare carduri (ex. Mastercard, Visa) etc.

 

7.Transferul catre terte tari si masuri de siguranta

In functie de locatiile in care se afla serverele OTP sau ale imputernicitilor sai, pe care vor fi stocate datele, sau de locul in care se afla anumiti destinatari ai datelor, datele personale ar putea fi transferate, dupa caz, in alte state membre ale Uniunii Europene, respectiv ale Spatiului Economic European. Cu exceptia cazului in care legea impune expres altfel sau a cazului in care este strict necesar pentru indeplinirea de catre Banca a contractului, respectiv a obligatiilor asumate fata de dumneavoastra, nu vom transfera datele dumneavoastra cu caracter personal in afara Spatiului Economic European. In ipoteza in care Banca trebuie sa transfere date in terte tari, vom transfera doar acele date personale strict necesare in vederea executarii contractului si/sau obligatiilor asumate fata de dumneavoastra (spre exemplu, ne ordonati efectuarea unui transfer bancar international sau utilizati cardul bancar in state din afara Spatiului Economic European). Banca va depune toate eforturile pentru a va proteja datele cu caracter personal aflate in posesia sau sub controlul nostru prin stabilirea unor masuri de securitate adecvate in vederea prevenirii accesarii, colectarii, utilizarii, divulgarii, copierii, modificarii sau amplasarii/depozitarii neautorizate, precum si a altor riscuri similare.

 

8.Perioada stocarii datelor/Criteriile determinarii perioadei de stocare

Vom pastra datele dumneavoastra cu caracter personal pentru perioada de timp necesara conformarii cu obligatiile contractuale asumate fata de dumneavoastra, respectiv pentru perioada de timp necesara conformarii cu obligatiile legale aplicabile. Banca va desfasura periodic sesiuni de revizuire a datelor personale prelucrate in vederea asigurarii faptului ca datele sau anumite categorii de date personale prelucrate nu sunt pastrate mai mult timp decat este necesar. Pentru a determina perioada pentru care vor fi stocate datele, luam in calcul durata contractuala, pana la executarea/expirarea obligatiilor contractuale, precum si termenele de arhivare. Astfel, Banca va stoca datele cu caracter personal, dupa caz, pentru o perioada de:

 • 5 ani de la data incetarii relatiei de afaceri cu clientul pentru pastrarea documentelor de identificare, monitorizarilor si verificarilor efectuate, intemeiat pe dispozitiile Art. 21 alin. (1) Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative;
 • 10 ani pentru pastrarea documentelor justificative de la data efectuarii  operatiunilor pe conturi, inclusiv logurile aferente tranzactiilor, intemeiat pe dispozitiile Art. 25 Legea contabillitatii nr. 82/1991;
 • 30 de zile de la data inregistrarii datelor prelucrate prin sistemele de supraveghere video, intemeiat pe dispozitiile Art. 93 Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor;
 • In cazul in care v-ati exprimat acordul de prelucrare a datelor dumneavoastra in scop de marketing direct, inclusiv profilare in scop de marketing direct, va informam ca prelucrarea datelor, in acest scop, va avea loc pe durata relatiei contractuale cu OTP Bank Romania SA, precum si 1 an de la incetarea acesteia. In situatia in care va retrageti consimtamantul de marketing direct, OTP Bank Romania SA nu va mai prelucra datele dumneavoastra in acest scop. Pentru detalii privind prelucrarea in scop de marketing, va rugam sa aveti in vedere sectiunea de acord de marketing.

 

9. Drepturile dumneavoastra in calitate de persoana vizata, cu privire la datele cu caracter personal

In conformitate cu prevederile Regulamentului, drepturile dvs. in calitate de persoana vizata privind prelucrarea datelor cu caracter personal sunt: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opozitie (in cazul prelucrarilor de date care se intemeiaza pe interesul nostru legitim sau pe consimtamantul dumneavoastra, cu mentiunea ca retragerea consimtamantului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuata anterior ramanand in continuare valabila), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatizate, inclusiv profilare.

In cazul in care considerati ca drepturile de care beneficiati in calitate de persoana vizata au fost incalcate, va puteti adresa oricand, cu o plangere sau sesizare in acest sens, Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, cu sediul in B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania (fax: +40 318 059 602, email: anspdcp@dataprotection.ro). De asemenea, puteti introduce o actiune in justitie, pe rolul instantelor judecatoresti competente.

Sunt de acord cu prelucrarea datelor personale în scop de marketing și profilare în acest scop de către Bancă
Sunt de acord cu prelucrarea datelor personale în scop de marketing și profilare în acest scop de către terți parteneri ai Băncii

Vino la noi

Vino în sucursala OTP Bank
și hai să discutăm cea mai potrivită variantă.

Sucursale și ATM-uri

Calculator de rate pentru credit ipotecar

Fă o simulare și calculează-ți rata lunară

lei
de la 4500 până la 985000 lei
luni
de la 6 până la 360 luni

Kalkuláció eredménye

Rata lunară
0lei
Valoare împrumut
0lei
Suma totală rambursată
0lei
Dobândă
0%
DAE
0%
Perioadă rambursare
0luni

Ce ai de făcut pentru a obține creditul ipotecar?

Pentru a simplifica, am făcut un rezumat al pașilor pe îi ai de parcurs pentru a aplica pentru un credit ipotecar. Suntem alături de tine la fiecare pas și te informăm cu privire la toate costurile necesare de achitat precum și documentele de care ai nevoie pentru a îndeplini criteriile de eligibilitate.

Pașii pe care îi vom parcurge împreună sunt:

 • 1. Discuția preliminară: ne întâlnim și verificăm condițiile de creditare, efectuăm un calcul preliminar și te informăm cu privire la documentele necesare.

 • 2. Cererea de credit: completezi și prezinți următoarele documente direct în sucursală:

  • •   Act de identitate (original);
  • •   Acord de consultare a veniturilor din baza de date ANAF sau Adeverinţă de venit în cazul clienţilor pentru care nu se face raportarea veniturilor la ANAF (de ex. angajaţi MAI, MApN, SRI, Jandarmerie etc.)
  • sau 
  • documente justificative pentru alte tipuri de venituri încasate dacă acestea nu pot fi verificate în baza de date ANAF;
  • •   Cerere de credit (original, formular tipizat al băncii), care include:
  •     - Declarația privind obligațiile de plată, litigiile cu terții și relațiile de grup;
  •     - Acordul de consultare al Centralei Riscului de Credit (CRC);
  •     - Acordul de consultare al Biroului de Credit;
  • •   Documente justificative privind refinantarea creditului ipotecar existent (dacă este cazul).
  • •   Documente referitoare la imobilul care face obiectul Cererii de credit:
  •     - Documente dovedind dreptul de proprietate asupra imobilului, cum ar fi: act de vânzare-cumpărare, act de donație etc.
  •     - Încheiere de intabulare sau Extras de carte funciară
  •     - Pre-contract de vânzare-cumpărare (dacă există);
    

  OTP Bank își rezervă dreptul de a solicita documente suplimentare, de la caz la caz.

 • 3. Obținerea răspunsului preliminar: te informăm cu privire la pre-aprobarea financiară și pentru continuarea procesului va fi necesar să achiți taxa de evaluare .

 • 4. Intocmirea și prezentarea raportului de evaluare: urmează inspecția imobilului și întocmirea raportului de evaluare de către evaluatorul autorizat, membru al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România.

 • 5. Aprobarea finală: ce a fost mai dificil a trecut! Când aplicația ta este aprobată, ești invitat în sucursală pentru semnarea Fișei Europene de Informații Standardizate (FEIS). Poți programa deja semnarea contractelor cu notarul și vânzătorul imobilului.

 • 6. Semnarea contractelor: închei polițele de asigurare ale imobilului, semnezi contractele de credit, de vânzare-cumpărare și de ipotecă și primești un scadențar pe care să-l urmărești pentru plata ratelor lunare.

 • 7. Acordarea creditului: după ce prezinți băncii încheierea de intabulare și extrasul de Carte Funciară cu ipoteca în favoarea OTP Bank, suma provenind din credit se transferă în contul vânzătorului deschis la OTP Bank (transfer instant) sau la altă bancă.

Aplică acum

Detalii pentru Asigurarea de Viață și Asigurarea de Viata și Șomaj

Pentru un viitor mai sigur și stabilitate financiară, OTP Bank îți oferă posibilitatea să adaugi Creditului Ipotecar o poliță de Asigurare de Viață sau o Poliță de Viata și Șomaj (PPI), având următoarele caracteristici principale:

 • Polița de asigurare poate fi emisă la momentul acordării creditului sau oricând pe parcursul perioadei de derulare a creditului.
 • Valabilitatea poliței începe din momentul semnării politei de asigurare, și se încheie la maturitatea finală a creditului.
 • Perioada minima a poliței de asigurare este 1 an.

Riscurile acoperite prin Asigurarea de Viață sunt:

tabel-asig-1

Riscurile acoperite prin Asigurarea de Viață și Șomaj sunt diferite, în funcție de categoria socio-profesională din care face parte clientul (Salariați, Liber Profesioniști sau Pensionari): 

tabel-asig-2

Care sunt veniturile acceptate pentru Creditul Ipotecar?

Pentru a obține Creditul Ipotecar, OTP Bank acceptă o gamă largă de venituri:

 • Venituri din salariu;
 • Venituri din contracte de management;
 • Soldă lunară, indemnizații, sporuri, normă de hrană și alte drepturi cu caracter de continuitate;
 • Indemnizații de creștere de copil;
 • Venituri din drepturi de autor sau drepturi intelectuale;
 • Venituri din indemnizații de conducere sau de cenzor;
 • Venituri din pensii din România / din străinătate;
 • Venituri comerciale (ex: prestări servicii, etc. altele decât profesiile libere);
 • Venituri din rente viagere;
 • Venituri ale navigatorilor obținute în baza contractelor de navigare;
 • Venituri din închirierea imobilelor;
 • Venituri din profesii liberale;
 • Venituri din dividende.
 • Venituri din contracte de administrare;
 • Tichete de masă;
 • Salariu obținut de cetățeni români în străinătate;
 • Venituri din contracte de agent/mandat/comision/contracte/convenții civile;
 • Venituri din străinătate;

Model de calcul

Credit pentru achiziție locuință

Cu încasare venituri prin OTP

Cu încasare venituri prin OTP

Suma creditului

320,000 lei

310,000 lei

Durata creditului / Număr de rate

300 luni / rate lunare

300 luni / rate lunare

Rata dobânzii

5.48%

7.19%

Tipul ratei dobânzii

Variabilă
(IRCC + marja fixă 2.83% pe an )

Fixă in primii 5 ani și ulterior variabilă 
(IRCC + marja fixă 4.54% pe an )

Comision de analiză

400 lei

400 lei

Comision lunar de administrare cont curent

5 lei

5 lei

Rata lunară

1,961 lei

2,229 lei

Costul total al creditului

270,278 lei

360,520 lei

Suma totală de plată

590,278 lei

670,520 lei

DAE

5.66%

7.47%

 

Următoarele costuri aplicate de terți nu sunt cunoscute de creditor și, în consecință, nu sunt incluse nici în calculul DAE: taxa de evaluare a proprietății și costurile cu asigurările, onorariile notariale și taxele de intabulare a contractului de vânzare-cumpărare, precum și onorariile de autentificare a contractului de ipotecă, taxa pentru înscrierea ipotecii mobiliare în RNPM. Acestea vor fi percepute conform tarifului practicat de furnizorul serviciilor respective.

Aceste împrumuturi au rată variabilă a dobânzii pe perioada derularii, exprimată în funcţie de indicele bancar de referinţă IRCC. Valoarea indicelui publicată de către organizaţia de reglementare aferentă (BNR) poate fluctua, si astfel, ratele tale lunare vor creşte sau vor scădea. Totodata, fluctuația veniturilor proprii poate conduce la afectarea posibilității de plată.

Întrebări frecvente

Pentru aprobarea creditului, salariul tău net lunar trebuie să fie de minimum 1.524 lei. Dacă obții venituri de la mai mulți angajatori, se acceptă cumularea acestora atât timp cât cel puțin unul din venituri este echivalentul salariului minim pe economie.

Da, dacă ești pensionar şi decizia de pensionare este definitivă sau revizuibilă*, în funcţie de nevoile și planurile tale poţi solicita credit ipotecar. 

* În cazul pensiei cu revizuire periodică, creditul va fi acordat numai pe perioada egală cu numărul de luni rămase până la expirarea deciziei, respectând durata minimă a produsului.

În cazul creditului pentru achiziţionarea de locuinţe este necesară asigurarea imobilului pe toată perioada de creditare (polița de asigurare facultativă și polița obligatorie PAD).

Persoanele care vor avea peste 65 de ani împliniți la data scadenței finale trebuie să prezinte o asigurare de viață valabilă la data semnării contractului de credit, cesionata în favoarea OTP Bank și valabilă pe toata perioada contractuală.

Pentru plata ratelor aferente creditului tău poţi fie să te prezinți în sucursalele OTP Bank, fie să efectuezi transferuri în contul tău curent (de unde va fi retrasă suma necesară la scadenţă). În cazul în care creditul este în altă valută decât cea în care a fost deschis contul curent, schimbul valutar se va efectua în mod automat la data scadenţei.

Pentru a putea fi ipotecată, locuinţa trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

 • să reprezinte o proprietate pentru locuit: casă, vilă, apartament
 • să fie o locuință terminată (intabulată).
 • să fie liberă de sarcini
 • să fie inclusă în circuitul civil
 • să fie situată în localitate
 • să nu fie deteriorată, incompletă sau într-un stadiu avansat de uzură

Fondurile de credit acordate vor fi transferate în contul vânzătorului (deschis în mod gratuit acestuia), iar comisionul de retragere a numerarului din contul curent al acestuia de la OTP este setat la 0%, pentru sumele provenind din credite ipotecare.

Factura de utilităţi este solicitată pentru a putea verifica adresa de domiciliu ce apare pe actul de identitate. Nu este obligatoriu ca factura de utilităţi să fie pe numele aplicantului. În locul acesteia este acceptat şi documentul de proprietate.

Întreruperile pe cartea de muncă sunt perioada de timp în care nu ai avut activitate profesională. Nu sunt considerate întreruperi: concediul de maternitate, concediul medical, serviciul militar, concediul de studii, concediul pentru incapacitate temporară de lucru.

În aceste condiţii poți solicita un credit pe maximum perioada rămasă până la expirarea contractului de muncă, cu respectarea duratei minime stabilite pentru creditul respectiv.

Pentru a obţine informaţii referitoare la creditele noastre este necesar să vizitezi orice unitate OTP Bank sau să contactezi serviciul Call Center la numărul de telefon: 0800 88 22 88 (apelabil gratuit din orice reţea fixă sau mobilă din România) sau la numărul +4021 308 57 10 (apelabil şi din străinătate), de luni până vineri, între orele 8:30 şi 21:00.

Pentru a putea cunoaşte care este suma maximă pe care o poţi obţine, solicită un calcul de buget informativ în funcţie de veniturile lunare nete. Dacă îndeplinești condiţiile de creditare şi decizi să aplici pentru un astfel de credit, este necesar să te prezinți la orice unitate OTP Bank cu actele solicitate pentru creditul respectiv.

Etapele pentru contractarea unui credit sunt:

 • efectuarea calculului preliminar și semnarea documentelor necesare în vederea generării ofertei personalizate;
 • depunerea cererii de credit și a documentelor de venit pentru analiza dosarului;
 • depunerea documentelor pentru imobil/ teren şi efectuarea evaluării acestuia – pentru creditele cu ipotecă;
 • semnarea contractului de credit, iar pentru creditele cu ipotecă și a contractelor de vânzare-cumpărare şi de ipotecă (se realizează la sucursala OTP Bank) şi plata către vânzătorul imobilului/teren.