Codul de etică

Codul de etică

Mesaj din partea Presedintelui si Directorului General

Grupul OTP este un participant important pe piata din Ungaria si regiunea CEE. Secretul succesului Grupului OTP Bank se datoreaza membrilor Grupului aflati in tarile din regiunea CEE, celor peste 70 de ani de experienta si unui numar de aproximativ 20 milioane clienti, membrii Grupului intelegand cerintele clientilor lor si fiind capabili sa le satisfaca in mod eficient. Dedicarea continua a colegilor nostri, deschiderea catre solutiile inovatoare si creativitatea lor prefigureaza succesul viitor.

Pe langa cresterea continua a valorii pentru actionari, a rentabilitatii si eficientei, gestionarea riscurilor si functionarea in mod legal, precum si gestionarea eficienta a afacerilor, controalele etice si interne sunt de maxima importanta in functionarea OTP Grup.

Ca institutie etica si care respecta legea, OTP Grup si intreaga sa conducere se angajeaza sa respecte toate prevederile legale, inclusiv legislatia in materie de anticoruptie si respecta principiul tolerantei zero in ceea ce priveste coruptia si mita - este strict impotriva tuturor formelor de coruptie si sprijina comportamentul anticoruptie.

Angajatii nostri, bine pregatiti si dedicati, care actioneaza conform standardului nostru ridicat de etica, sunt cheia succesului nostru, care pot lucra intr-un mediu de lucru in care diferentele individuale sunt acceptate si evaluate, unde respectarea demnitatii personale este o cerinta de baza in toate circumstantele. De la toti membrii personalului Grupului OTP se asteapta practic sa isi indeplineasca activitatea in conformitate cu standardele etice si profesionale.

Functionarea transparenta, precum si armonizarea intereselor clientilor cu ale Bancii sunt de maxima importanta. Suntem convinsi ca desfasurarea activitatilor si operatiunilor in mod etic contribuie substantial la imbunatatirea performantei si competitivitatii Bancii precum si a reputatiei sale interne si internationale.

Fundamentele si liniile directoare ale modului de a functiona etic in afaceri sunt prevazute in Codul de etica. Familiarizarea si conformarea cu prevederile documentului si cu toate modificarile aduse acestuia constituie cerinte cheie pentru toti angajatii si agentii.

OTP Bank Romania S.A., subsidiara a OTP Bank Plc. si membra a Grupului bancar OTP, este un furnizor integrat si auto-finantat de servicii financiare. Cu o abordare definita de responsabilitate, de angajament si profesionalism, OTP Bank Romania S.A. este constienta de nevoile clientilor sai si urmareste dezvoltarea in concordanta cu directiile si orientarile strategice ale Grupului OTP Bank.  
 
Una dintre cerintele esentiale ale OTP Bank Romania S.A. fata de angajatii sai este ca acestia sa acorde o importanta majora integritatii morale si profesionale si sa se straduiasca sa atinga standarde morale si profesionale ridicate in timpul desfasurarii activitatilor zilnice.  
 
Calitatea produselor si serviciilor financiar bancare oferite este rezultatul indeplinirii misiunii declarate a OTP BANK Romania S.A., de a avea curajul de a cultiva excelenta, profesionalismul, de a avea o conduita etica integra atat la nivelul fiecarui salariat cat si la nivelul organizatiei. 

Astfel, OTP Bank Romania S.A. si conducerea sa au adoptat principiul „toleranta zero’’ fata de coruptie, mita si frauda, adoptand o atitudine ferma impotriva acestora.
 
Totodata, OTP Bank Romania SA se asigura ca principiile de transparenta si prudentialitate sunt aplicate si respectate pe deplin in decursul activitatilor sale.  
 
In acest sens, consideram ca practicile etice de operare contribuie semnificativ la imbunatatirea continua a performantei, competitivitatii OTP Bank Romania S.A. si la recunoasterea acesteia. Prin urmare aplicam toate mijloacele disponibile pentru a mentine si ridica standardele noastre etice avand in vedere mentinerea reputatiei OTP Bank Romania S.A. 
 
In continuarea eforturilor sale de evolutie de la statutul de banca la cel de mentor financiar, efortul fiecarui salariat al Bancii se bazeaza pe asumarea responsabilitatii, a cunoasterii, asumarea si respectarea valorilor etice pentru a asigura progresul si stabilitatea OTP Bank Romania S.A. 
 
In consecinta, OTP Bank Romania S.A. isi asuma responsabilitatea de a-si informa periodic partenerii, publicul cu privire la obiectivele strategice, activitatile sale si orientarile referitoare la etica in afaceri, asa cum sunt continute in Codul de Etica.
 

1. INTRODUCERE

Banca a adoptat propriul Cod de Etica in anul 2006, care - in conformitate cu modificarile si cerintele externe si interne – este in continua schimbare si dezvoltare. Codul de etica are la baza standarde internationale, bune practici si experiente operationale proprii care iau in considerare cerintele impuse Bancii si fezabilitatea practica.
Codul de Etica al OTP Bank Romania S.A. (denumita in continuare "Banca") (denumit in continuare "Codul") contine orientari si cerinte clare si lipsite de ambiguitate atat pentru Banca cat si pentru afiliatii acesteia, in ceea ce priveste operatiunile de afaceri etice, cu scopul de a proteja valorile Bancii. 
Sistemul statutar de guvernanta corporativa a Bancii serveste simultan increderea si satisfactia clientului, cresterea valorii actiunilor si a responsabilitatii sociale.
Codul de Etica are un spectru larg si interzice toate formele de activitati ilegale. 

Respectarea regulilor de etica si a cerintelor de operatiuni etice din cadrul Bancii este supravegheata de Comitetul de Etica in conformitate cu principiile si normele de conduita prevazute in Codul de Etica. 

Banca ofera posibilitatea sa raporteze incalcari ale Codului de Etica, fie personal, fie prin telefon sau e-mail; in plus, Banca face tot posibilul pentru a proteja angajatii care raporteaza incalcari, impotriva discriminarii si tratamentului inegal: interzice masurile de retorsiune sau consecintele negative impotriva celor care raporteaza cu buna-credinta orice incalcari prezumate sau reale ale valorilor si principiilor Codului de Etica. 

Banca acorda o importanta deosebita pentru a se asigura ca angajatii se familiarizeaza cu si dezvolta gradul de constientizare a normelor de etica si a canalului de denuntare, prin desfasurarea programelor de instruire pentru fiecare angajat in parte, efectuand evaluari periodice si monitorizand respectarea acestora.
 

2. DOMENIUL DE APLICARE AL CODULUI DE ETICA

Codul de Etica precizeaza obligatiile membrilor Directoratului si ale membrilor Consiliului de Supraveghere ai Bancii OTP Bank Romania SA (denumiti in continuare, impreuna, "organul de conducere"), ale angajatilor1 (denumiti in continuare, impreuna "angajati") si ale agentilor sai. In intelesul Codului de Etica, "agentii" includ reprezentantii, expertii, intermediarii, consultantii, mandatarii, subcontractantii si furnizorii, impreuna cu intreprinderile si persoanele fizice aflate intr-o relatie contractuala cu Banca in temeiul dreptului civil, precum si personalul aflat in practica la sediile bancii. Dispozitiile formulate in Codul de Etica trebuie urmate si respectate de catre toate persoanele si entitatile mentionate anterior pe toata durata cat sunt incadrate in munca sau se afla in relatii contractuale, indiferent de natura acestora – atat in timpul cat si in afara orelor de lucru. 
 
Organul de conducere, angajatii si agentii care indeplinesc obligatii contractuale pentru Banca si care, in decursul desfasurarii activitatii lor, intalnesc o gama larga de clienti sau potentiali clienti ai Bancii, presteaza servicii pentru acestia in numele Bancii si apar in fata publicului in decursul indeplinirii activitatilor lor contractuale in mod cert ca si reprezentanti ai Bancii, accepta Codul de Etica prin completarea in aplicatia dedicata sau prin semnarea declaratiilor care le revin. 
  
3. VALORI

            Protejarea activelor Bancii

Fiecare angajat este responsabil pentru protejarea tuturor activelor corporale, financiare si de alta natura ale Bancii, ale clientilor si agentilor, cu a caror gestiune au fost insarcinate. Informatiile privind activele Bancii, clientii, agentii si alte parti pot fi accesate si utilizate numai in scopurile autorizate si in conformitate cu autorizatiile si conditiile aplicabile. 

Administrarea necorespunzatoare sau partajarea neautorizata cu terte parti a activelor detinute sau utilizate de catre Banca sunt considerate incalcari ale obligatiilor fata de Banca, si ca atare pot fi asimilate unor fapte infractionale economice impotriva Bancii. In egala masura, neglijenta in legatura cu risipirea sau utilizarea neautorizata a activelor Bancii pot constitui, de asemenea, o incalcare a obligatiilor fata de Banca. 

 In sensul prezentului document, activele includ numerarul, titlurile de valoare, bunurile fizice (documente, stocuri, echipamente etc.), servicii, planuri de afaceri, informatii referitoare la clienti, angajati si agenti, proprietate intelectuala și orice alta proprietate personala, informatii protejate din punct de vedere juridic si confidentiale. 

           Protejarea imaginii si a reputatiei Bancii

           Cerinte privind conduita

Angajatii trebuie – atat in incinta, cat si in afara locului de munca – sa se abtina de la exprimari care pot avea un impact negativ asupra reputatiei Bancii. 

Un mediu de lucru adecvat este lipsit de acte de hartuire, intimidare, discriminare, ton nepotrivit si limbaj abuziv, atat in relatia dintre angajati, cat si in relatiile cu superiorii – relatii de subordonare; instructiunile si actiunile (conducerii) care incalca demnitatea umana a angajatilor sunt strict interzise.

Utilizarea adecvata a tonului, limbajului, conduitei si gesturilor in comunicarea cu clientii si agentii este esentiala; in acest sens, comportamentul exemplar al personalului din conducere este important si asteptat de catre Banca.

Banca se asteapta ca angajatii sai sa se comporte, chiar si in afara locului de munca, in conformitate cu si de o maniera care sa corespunda normelor de etica ale Bancii, in special atunci cand activitatile lor sau ei insisi pot fi asociati in orice fel cu Banca sau atunci cand par sa actioneze sau sa exprime opinii in numele Bancii. 

Angajatii pot participa si isi pot exprima opiniile in orice organizatie (politica, religioasa sau culturala) numai in calitate de persoane fizice si trebuie sa se abtina de la a face trimiteri la asocierea lor cu Banca. 
 
Angajatii nu isi vor exercita dreptul la exprimare in niciun mod care poate afecta imaginea si reputatia Bancii sau interesele economice sau organizatorice legale ale acesteia. 

          Mijloace de comunicare sociala

Angajatii trebuie sa se abtina, in cursul activitatilor lor in cadrul comunicarii sociale, de la orice exprimare care poate avea un impact negativ asupra reputatiei Bancii. Banca se asteapta ca angajatii sai sa se comporte – in timpul comunicarilor lor prin intermediul mijloacelor de comunicare sociala in calitate de persoane fizice – in conformitate cu si de o maniera care sa corespunda normelor de etica ale Bancii, in special atunci cand activitatile lor sau ei insisi pot fi asociati in orice fel cu Banca sau atunci cand par sa actioneze sau sa exprime opinii in numele Bancii. 

In consecinta, in cursul desfasurarii activitatilor in social media, angajații nostri trebuie, in mod special:
- sa fie respectuosi si toleranti fata de ceilalti in ceea ce priveste religia, originea lor nationala si etnica, orientarea sexuala, convingerile politice sau ideologice;
- sa se abtina de la publicari avand continut propagandist de ura sau rasism;
- sa respecte drepturile constitutionale si statutare ale celorlalti;
- sa manifeste o conduita respectuoasa si fata de competitorii Bancii;
- sa se abtina de la a comunica informatii false, inselatoare in mod deliberat sau contrafacute;
- sa se abtina de la publicarea de continut ilegal sau a informatiilor care incita la acte ilegale;
- sa se abtina de la utilizarea de expresii vulgare, obscene, calomnioase sau defaimatoare.

           Implicare politica

Banca recunoaste dreptul angajatilor de a-si asuma roluri in politica si in viata publica, dar astfel de activitati pot fi indeplinite numai in afara locului de munca. In cursul activitatilor lor politice in afara locului de munca, angajatii nu trebuie sa abuzeze de pozitiile lor in cadrul Bancii si trebuie sa se abtina de la comportamente care pot avea un impact negativ asupra reputatiei Bancii.  

Angajatii trebuie sa informeze in scris superiorul direct si Directia Conformitate a Bancii (adresa de e-mail conflicte.etica@otpbank.ro) inainte de asumarea oricarei pozitii in orice organizatie politica sau de stat, prin completarea Declaratiei privind conflictele de interese Anexa la Politica privind gestionarea conflictelor de interese in cadrul OTP Bank Romania S.A.. In cursul desfasurarii activitatii lor la Banca, angajatii nu trebuie sa abuzeze de functiile lor sau de pozitiile pe care le ocupa in organizatia politica sau de stat.  
 
Angajatii pot oferi sprijin numai organizatiilor politice sau persoanelor care respecta interdictia mentionata in capitolul "Sponsorizari" si nu vor utiliza resursele Bancii (resursele umane, facilitatile, alte active) in sprijinul evenimentelor politice.

Competenta si onorabilitate

Anti-coruptie 

Coruptia, interzicerea manipularii
Interzicerea manipularii inseamna furnizarea sau obtinerea unui avantaj fara drept sau a unui avantaj ilicit, in schimbul unei contraprestatii. Niciun angajat sau orice alta persoana care actioneaza in numele Bancii nu va oferi, promite sau plati niciodata sau nu va oferi niciun alt articol de valoare sau solicita sau accepta un astfel de obiect cu scopul de a influenta functionarii publici sau alte persoane (sau de a da nastere impresiei unei astfel de influente), sau de a obtine un avantaj neloial in afaceri.  

Articolele de valoare includ avantaje financiare sau de alta natura, precum – pe langa numerar – cadouri, credit/imprumut, garantie, orice oferta in cursul acordarii unui imprumut, discount, divertisment, servicii, beneficii, oferirea unui loc de munca etc. Acestea nu au o suma sau valoare limita minima care ar trebui depasita pentru ca respectiva plata efectuata in scopurile enumerate mai sus sau respectivul cadou sa fie calificate ilegale sau in conflict cu Codul de Etica. Chiar si suspiciunea sau aparenta de suspiciune trebuie sa fie evitata.  

Cadouri si invitatii

Oferirea de cadouri face adesea parte din cultura si traditiile locale. Oferirea de cadouri in cadrul relatiilor de afaceri si cele cu clientii poate contribui la reputatia societatii si la inchegarea unor relatii bune de afaceri. Cadourile obisnuite, in scopuri de afaceri, pot fi oferite si acceptate; cu toate acestea valoarea pecuniara totala a acestor cadouri oferite sau acceptate in decursul unui trimestru nu trebuie sa depaseasca echivalentul a 150 EUR. Cadoul nu trebuie sa fie numerar, un instrument de plata inlocuitor de numerar, un titlu de valoare, un certificat cadou sau un beneficiu suplimentar oferit in loc de sau in directa legatura cu serviciile bancare.

Cadourile nemonetare, de natura protocolului la nivelul organului de conducere, care in mod clar nu sunt acordate cu scopul de a influenta relatia de afaceri existenta sau care urmeaza sa fie creata cu Banca, sunt exceptate de la aceasta interdictie.
 
Un angajat nu trebuie sa ofere sau sa accepte cadouri in imprejurari care pot fi interpretate din exterior ca putand sa influenteze o decizie de afaceri sau ca fiind un caz de luare de mita. 

Niciun cadou de nicio natura (in special numerar, instrument de plata inlocuitor de numerar, titlu de valoare, certificat cadou sau beneficiu suplimentar oferit in locul sau in legatura directa cu serviciile bancare)– indiferent de valoare – nu poate fi acceptat in spatiul destinat lucrului cu publicul.
O invitatie poate lua o varietate de forme, inclusiv evenimente organizate, ospitalitate, concerte sau excursii. Lansarea sau acceptarea unei invitatii poate fi o parte legitima a operatiunilor de afaceri, poate contribui la reputatia Bancii si la stabilirea de relatii bune de afaceri. Lansarea sau acceptarea invitatiilor obisnuite de afaceri este permisa. Acestea pot include invitatii la masa de pranz sau cina, participarea la receptii sau alte tipuri de divertisment precum ospitalitatea sau rambursarea cheltuielilor de deplasare. Aceste costuri trebuie totusi sa fie intotdeauna mentinute in limite rezonabile. 
Deciziile de afaceri trebuie intotdeauna luate in conformitate cu interesele Bancii si nu in baza relatiei personale a carei dezvoltare a fost facilitata prin acordarea unui cadou sau a unei invitatii. Obiectivul principal este protejarea si pastrarea reputatiei si integritatii impecabile ale Bancii. 

Plati care vizeaza relatiile de afaceri

Aceste plati se refera la beneficiile neoficiale care vizeaza facilitarea si accelerarea unei actiuni sau a unei proceduri la care persoana care efectueaza plata este de altfel indreptatita. Banca respinge aceasta practica si nu va efectua o astfel de plata atunci cand i se solicita acest lucru.

Sponsorizare

Angajatii bancii nu au voie sa ofere – in legatura cu activitatile legate de relatiile lor de munca sau posturile detinute – sprijin financiar sau nemonetar niciunui partid politic, organizatii sau niciunui membru sau reprezentant al acestora. Banca consimte si accepta de asemenea sa fie obligata sa respecte acest principiu. Banca recunoaste acest principiu ca fiind obligatoriu pentru ea insasi si face publica respectarea acestei interdictii pe site-ul sau web, in documentul intitulat Codul de etica.

Donatie

In cadrul responsabilitatii sale sociale, Banca ofera donatii pentru anumite organizatii si grupuri nevoiase. Donatiile pot fi acordate numai in conformitate cu documentele statutare si de reglementare interna aplicabile. Nici Banca, dar si niciunul dintre angajatii acesteia nu poate cere sau accepta direct sau indirect orice sume de bani in schimbul unei donatii.

Conflicte de interese

Angajatii trebuie sa evite, conform dispozitiilor reglementarilor statutare si documentelor normative ale Bancii aplicabile, orice conflicte reale de interese si chiar si impresia existentei acestora cu privire la pozitiile lor, activitatea si propria persoana. In activitatea de vanzare de produse si servicii bancare, angajatii nostri vor actiona intr-o maniera etica, abtinandu-se de la orice activitate contrara intereselor Bancii si ale clientilor, vor lua decizii in mod impartal si nepartinitor si vor pune interesul clientilor mai presus de propriul lor interes (financiar) atunci cand ofera produse si servicii. 

Angajatii trebuie sa raporteze orice conflicte reale sau potentiale de interese in raport cu propria persoana, rudele/ afinii sau cu interesele de afaceri proprii sau cu cele ale rudelor/afinilor lor si cu interesele Bancii sau ale clientilor acesteia. Angajatii vor colabora cu persoana care exercita dreptul de angajator in relatia cu Banca pentru a rezolva rapid si eficient orice conflicte de interese. 

In ceea ce priveste pozitiile detinute, munca desfasurata si interesele Bancii, angajatii nu trebuie sa demonstreze nicio atitudine, sa detina nicio pozitie, care ar putea conduce la conflicte de interese. 
Membrii personalului nu pot utiliza infrastructura bancii pentru a-si promova propria afacere.

Avand in vedere activitatile sale de servicii de investitii si de furnizare de servicii auxiliare, Banca elaboreaza o politica privind conflictele de interese, in scopul de a asigura evitarea, identificarea si gestionarea oricaror conflicte de interese care sunt in detrimentul clientilor sai.  Politica privind conflictul de interese in activitatea de servicii de investitii in cadrul OTP Bank Romania S.A. precizeaza circumstantele care conduc sau pot conduce la astfel de conflicte de interese, in cazul anumitor servicii de investitii sau servicii auxiliare, care ar putea avea consecinte daunatoare pentru client, si contine masurile si regulile procedurale detaliate care trebuie aplicate in gestionarea conflictelor de interese existente.

Respect reciproc

Drepturile omului

Banca respecta si promoveaza drepturile internationale ale omului prevazute in Declaratia Universala a Drepturilor Omului. Aceasta isi asuma obligatia de a respecta drepturile omului si actioneaza in permanenta in conformitate cu principiile stabilite in Principiile directoare ale Organizației Națiunilor Unite privind afacerile și drepturile omului (UNGP) in cursul activitatilor sale.
Această politica privind drepturile omului stabileste angajamentele, precum si principiile si normele care trebuie respectate de toti angajatii, agentii si clientii Grupului OTP. Integrarea drepturilor omului in relatiile de afaceri este reglementata de standardele internationale relevante fata de care Banca s-a angajat.

 Interzicerea discriminarii

Banca urmareste sa creeze un mediu de lucru in care diferentele individuale sunt acceptate si apreciate. 
Toate formele de discriminare, de orice natura bazata pe atribute  reale sau presupuse ale unei persoane specifice - inclusiv, dar fara a se limita la culoare, sex, nationalitate, varsta, rasa, convingere sexuala sau ideologica, identitate sexuala, etnie, limba, religie, handicap, caracteristici genetice, orientare sexuala, optiuni politice sau de alta natura, situatie sau responsabilitate familiala, categorie sociala, dizabilitati, apartenenta ori activitate sindicala  si asa mai departe - sunt interzise.

 Interzicerea hartuirii

Banca interzice si nu tolereaza niciun comportament bazat pe intimidarea angajatilor, mai ales daca, prin utilizarea acestuia angajatii sunt obligati sa aibe o conduita care nu este conforma cu documentele normative ale Bancii sau cu reglementarile legale in vigoare. 

Orice forma verbala, non-verbala sau fizica de comportament care vizeaza sau duce la prejudiciere a demnitatii persoanei in cauza sau care creeaza un mediu intimidant, ostil, degradant, agresiv, umilitor si ofensator, este interzisa, in special, hartuirea sexuala sau de alta natura. 

Angajamentele Bancii

Raportare financiara

Banca pregateste, prezinta si publica rapoartele sale financiare in conformitate cu principiile contabile general acceptate si reglementarile legale in vigoare. Rapoartele trebuie sa contina pozitia financiara a Bancii si rezultatele operatiunilor sale sub toate aspectele relevante, asigurand astfel, de asemenea, furnizarea de informatii corecte investitorilor sai.

Dreptul concurentei

Conducerea Bancii se angajeaza si este interesata in asigurarea functionarii unor conditii de piata libere si corecte care sa faciliteze concurenta. Banca se abtine de la orice comportament care ar putea duce la restrangerea concurentei pe piata sau la abuzarea de pozitia sa economica in piata. Un astfel de comportament poate include, printre altele, intrarea in concurenta economica neloiala (intr-un mod care incalca sau pune in pericol interesele legitime ale clientilor, competitorilor si/sau partenerilor); efectuarea sau acceptarea propunerilor vizand acordul asupra preturilor, schimbul de informatii de marketing care afecteaza concurenta sau divizeaza piata si clientii (acord de cartel); si discutarea problemelor relevante din perspectiva restrangerii concurentei (de ex. preturi, politicile de tarifare, costuri, strategii de marketing), in reuniunile organizatiilor profesionale care reprezinta interese comerciale. 

Angajatii trebuie sa se comporte in cadrul activitatilor lor de zi cu zi care ii implica pe concurentii si partenerii de afaceri ai Bancii, in deplina cunostinta a responsabilitatilor lor in conditiile impuse de legea concurentei.

Protectia consumatorului

In calitate de furnizor responsabil de servicii financiare, Banca acorda o atenție deosebita protectiei drepturilor si intereselor consumatorilor si calitatii serviciilor oferite consumatorilor. Banca se asigura ca angajatii sai care intra in contact direct sau indirect cu consumatorii primesc o pregatire adecvata in domeniul protectiei consumatorilor si, astfel, inteleg si aplica in mod corespunzator normele de protectie a consumatorilor si actioneaza cu atentia si diligenta cuvenite.
Pentru a ajuta consumatorii sa ia decizii financiare in cunostinta de cauza, Banca acorda o atentie sporita aplicarii principiilor de protectie a consumatorilor, practicilor de informare transparente, educatiei financiare si protectiei grupurilor de consumatori vulnerabili. 
Banca monitorizeaza in mod constant respectarea protectiei consumatorilor si a altor aspecte legale, de la planificarea si lansarea serviciilor, pe parcursul dezvoltarii produselor, pana la gestionarea aspectelor de marketing si a relatiilor cu clientii. In timpul comunicarii comerciale cu consumatorii, Banca actioneaza in conformitate cu buna-credinta si corectitudinea si nu se angajeaza in practici comerciale neloiale.

 Folosirea de informatii privilegiate

Anumiti angajati ai Bancii pot obtine, in desfasurarea activitatilor lor de zi cu zi, informatii privilegiate, pe care nu trebuie sa le utilizeze in niciun fel. Banca sanctioneaza folosirea informatiilor privilegiate. 

Folosirea informatiilor privilegiate, divulgarea neautorizata a informatiilor privilegiate si interzicerea manipularii pietei vor fi guvernate de prevederile a Codului Penal, legislatiei UE si nationale relevante, precum si de reglementarile interne ale Bancii. 

In conformitate cu documentele sale de reglementare interna, Banca ia toate masurile necesare pentru a preveni si interzice utilizarea informatiilor privilegiate.

Confidentialitatea

Una dintre cerintele esentiale pentru relatia confidentiala dintre Banca si clientii ei este protectia stricta a secretelor de afaceri si a informatiilor confidentiale referitoare la clienti. Banca protejeaza in mod consecvent secretele de afaceri si secretele privind valorile mobiliare care decurg din activitatea sa de servicii financiare. Angajatii trebuie sa respecte obligatia de confidentialitate chiar si dupa incetarea ocuparii postului sau a statutului de angajat.

Angajatii trebuie sa se abtina de la partajarea formala sau informala a oricaror informatii referitoare la activitatile Bancii, atunci cand acest lucru nu este necesar pentru relatiile de afaceri si nici cu privire la sarcinile angajatului si in cazurile care implica persoane care nu sunt angajati sau parteneri de afaceri ai Bancii. 

Protejarea si pastrarea secretelor referitoare la activitate, banca si valori mobiliare trebuie sa fie asigurata in conformitate cu dispozitiile relevante din Codul civil, Codul penal, ale legislatiei privind institutiile de credit si financiare, societatile de investitii, furnizorii de servicii de schimb de marfuri si ale normelor care reglementeaza activitatile pe care le pot efectua, precum si legislatia pe piata de capital, alaturi de documentele normative interne ale Bancii. 

In conformitate cu prevederile OUG nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, angajatii Bancii trebuie sa protejeze si sa nu dezvaluie informatii, date si documente din sfera secretului bancar. Obligatia de confidentialitate subzista si dupa incetarea raporturilor de munca sau de colaborare, pe o durata nelimitata in timp.

 Activitati de combatere a spalarii banilor si a finantarii terorismului 

Furnizorii de servicii financiare joaca un rol intermediar sau destinatar in efectuarea operatiunilor de piata monetara rapide si sigure pentru persoane fizice si pentru organizatii, prin urmare exista un risc ridicat ca anumite persoane sa urmareasca sa plaseze comenzi de tranzactionare desfasurate prin Banca in scopuri ilegale sau care implica activele provenite din activitati infractionale. Prevenirea acestor acte si cunoasterea clientilor Bancii sunt extrem de importante nu doar pentru Banca, dar si din perspectiva perceptiei generale a pietei monetare si de capital. In acest sens, orice act cu potential caracter ilegal poate avea consecinte imprevizibile pentru Banca si piata atat in ceea ce priveste pierderea reputatiei cat si pierderile financiare potentiale. 

Angajatii Bancii din zonele care au contact direct cu clientii precum si cei din alte zone expuse la riscurile mentionate mai sus trebuie sa ia masuri adecvate pentru a preveni si combate spalarea banilor si finantarea actelor teroriste si pentru a obtine informatii complete despre clientii lor prin aplicarea principiilor de cunoastere a clientelei. In cursul activitatii lor, ei trebuie sa se conformeze pe deplin prevederilor formulate in legislatia aplicabila incluzand, dar fara a se limita, la: Legea pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, Codul penal, recomandarile Bancii Nationale a Romaniei, prevederile FATF (Grupului de Actiune Financiara Internationala) si ale Comitetului de la Basel pentru supraveghere bancara, ale reglementarilor relevante ale Uniunii Europene si documentelor normative interne ale Bancii.

Siguranta si sanatatea la locul de munca

Pentru angajatii sai, Banca creeaza un mediul de lucru sanatos si modern, in conformitate cu reglementarile relevante din domeniul muncii si care sa asigure protejarea integritatii corporale si a sanatatii acestora. Banca ofera angajatilor sai instruire cu privire la protectia muncii si protectia impotriva incendiilor. 

Consumul si/sau utilizarea de alcool, substante ilegale, droguri si/sau alte substante halucinogene la locurile de munca din Banca, si in alte locuri si/sau in alte ocazii legate de munca pentru Banca, si/ sau in decursul activitatilor legate de munca este strict interzis, ca si prezentarea sub influenta acestora sau desfasurarea de activitati calificate ca abuz (oferire, inmanare, trafic etc.). 
Toti angajatii trebuie sa respecte normele de securitate si sanatate la locul de munca, in conformitate cu normele relevante de siguranta, de munca si de protectie impotriva incendiilor.
Banca respecta in permanenta reglementarile legale interne si internationale referitoare la crearea si mentinerea unui mediu de lucru sigur si sanatos.
 
4. RAPORTAREA PROBLEMELOR DE ETICA, CONSILIEREA

Atunci cand suspecteaza sau afla despre posibile situatii de incalcare a valorilor formulate in Codul de Etica  sau atunci cand au nevoie de consiliere sau numai pentru adresarea de intrebari despre cum sa procedeze     intr-o anumita situatie (probleme de etica), angajatii bancii au disponibile urmatoarele optiuni pentru raportarea/clarificarea acestora: 

     - personal, in timpul programului de lucru (cu o programare stabilita), sau printr-o scrisoare adresata Directiei Conformitate a OTP Bank Romania SA (str. Buzesti nr.62-64, cladirea Cascade, sect.1, Bucuresti) 

     - prin e-mail la adresa:  whistleblowing@otpbank.ro.     

Notificarile, cererile si anchetele sunt tratate in permanenta cu confidentialitate de catre destinatari, cu respectarea reglementarilor legale aplicabile si a normelor interne, protejand persoana care a raportat.  

In cazul unei incalcari a Codului de Etica, procedurile si sanctiunile sunt aplicate in conformitate cu principiile definite in documentele normative interne ale Bancii. Banca instituie, in stabilirea unei incalcari etice, proceduri de lucru (reguli procedurale). 

Probleme de etica pot fi raportate anonim. In acest caz, trebuie avut in vedere faptul ca nu va exista posibilitatea de a colecta informatii suplimentare care pot fi necesare pentru cercetarea si rezolvarea problemei, prin urmare Banca recomanda cu amabilitate persoanei care face anuntul sa ofere unele informatii de contact – pastrandu-si in acelasi timp anonimatul – pentru a avea posibilitatea de a solicita detaliile necesare. 

Notificarile nefondate sau rau intentionate (defaimare) sunt nedorite si pot avea consecinte juridice.

5. PUBLICAREA INFORMATIILOR

Codul de Etica al Bancii si toate documentele aferente (Nota informativa a Comitetului de Etica, Informatii privind sistemul de raportare a comportamentelor neetice, Nota de confidentialitate) sunt disponibile si in limbile romana si engleza pe site-ul Bancii.