Codul de etică

Codul de etică

Mesaj din partea Managementului

03.12.2018

Grupul bancar OTP a devenit un jucator dominant pe piata bancara si de capital nu doar in Ungaria ci si in regiunea Europei Centrale si de Est, unde OTP BANK Plc in calitate de Banca Mama este listata la Bursa de Valori din Budapesta.

Stabilitatea, structura echilibrata a functionarii si gama variata de servicii si produse ale Grupului bancar OTP au condus la rezultate remarcabile ale acestuia, in timp ce mediul tot mai competitiv si diversitatea caracteristica unui grup bancar multinational in ceea ce priveste operatiunile bancare, nivelurile de dezvoltare si aspectele culturale, reprezinta sursa diferitelor provocari cu care echipele de management si toti angajatii Grupului bancar OTP se confrunta in egala masura.

Grupul bancar OTP este un furnizor de servicii financiare universale in Ungaria, Romania, Muntenegru, Croatia, Bulgaria, Rusia, Ucraina, Slovacia si Serbia, pentru mai mult de 13 milioane de clienti, prin intermediul unei retele teritoriale de peste 1500 de unitati, ATM-uri si canale electronice.

OTP Bank Romania SA, subsidiara a OTP Bank Plc. si membra a Grupului bancar OTP, cel mai mare grup bancar independent din Europa Centrala si de Est, este un furnizor integrat si auto-finantat de servicii financiare. Cu o abordare definita de responsabilitate, de angajament si profesionalism, OTP Bank Romania este constienta de nevoile clientilor sai.

OTP Bank Romania SA, in calitate de membru al Grupului bancar OTP, urmareste dezvoltarea in conformitate cu directiile strategice si liniile directoare stabilite de Grupul din care face parte.

Factorul cel mai important care sta la baza succesului si al realizarilor Bancii de pana acum – simbolul viitorului nostru in acelasi timp – consta in relatiile bune de afaceri pe care le-am dezvoltat cu clientii nostri, relatii care se bazeaza pe impartasirea valorilor comune, a regulilor de conduita care guverneaza relatiile interumane.

Succesul OTP Bank Romania nu ar fi fost atins fara munca dinamica a angajatilor nostri foarte bine pregatiti si creativi, ale caror actiuni si comportamente sunt conforme cu standardele noastre ridicate de etica.

Una dintre cerintele esentiale ale OTP Bank Romania SA fata de angajatii sai este ca acestia sa acorde o importanta majora integritatii morale si profesionale si sa se straduiasca sa atinga standarde morale si profesionale ridicate in timpul desfasurarii activitatilor zilnice.

Calitatea produselor si serviciilor financiar bancare oferite este rezultatul indeplinirii misiunii declarate a OTP BANK Romania SA, de a avea curajul de a cultiva excelenta, profesionalismul, de a avea o conduita etica integra atat la nivelul fiecarui salariat cat si la nivelul organizatiei.

Valoarea actiunilor reprezinta unul dintre factorii cei mai importanti din operatiunile OTP Bank Romania SA, impreuna cu depunerea eforturilor in vederea atingerii celor mai inalte niveluri posibile de rentabilitate si eficienta, gestionarea riscurilor si respectarea deplina a reglementarilor interne si externe, cu alte cuvinte, aplicarea efectiva si desfasurarea activitatii in conformitate cu politicile, procedurile de lucru, sistemul de control intern si valorile codului de etica.

In calitate de institutie bazata pe etica si conformitate, OTP Bank Romania SA si Conducerea sa sunt pe deplin angajate sa asigure respectarea legislatiei financiar bancare specifice, evitarea si combaterea conflictului de interese, pastrarea confidentialitatii datelor aferente clientilor, inclusiv a reglementarilor de combatere a coruptiei.

OTP Bank Romania SA si conducerea sa au adoptat principiul „toleranta zero’’ fata de coruptie, mita si frauda, adoptand o atitudine ferma impotriva acestora - Declaratia Conducerii superioare cu privire la toleranta zero la frauda

Totodata, OTP Bank Romania SA se asigura ca principiile de transparenta si prudentialitate sunt aplicate si respectate pe deplin in decursul activitatilor sale.

In acest sens, consideram ca practicile etice de operare contribuie semnificativ la imbunatatirea continua a performantei, competitivitatii OTP Bank Romania SA si la recunoasterea acesteia. Prin urmare aplicam toate mijloacele disponibile pentru a mentine si ridica standardele noastre etice avand in vedere mentinerea reputatiei Bancii.

In continuarea eforturilor sale de evolutie de la statutul de banca la cel de mentor financiar, efortul fiecarui salariat al Bancii se bazeaza pe asumarea responsabilitatii, a cunoasterii, asumarea si respectarea valorilor etice pentru a asigura progresul si stabilitatea OTP Bank Romania SA.

In consecinta, OTP Bank Romania S.A. isi asuma responsabilitatea de a-si informa periodic partenerii, publicul cu privire la obiectivele strategice, activitatile sale si orientarile referitoare la etica in afaceri, asa cum sunt prezentate in noul sau Cod de Etica.

1. INTRODUCERE

OTP Bank Romania SA (denumita in continuare "Banca") a adoptat Codul sau de Etica (denumit in continuare "Codul") cu scopul de a formula orientari si cerinte clare si lipsite de ambiguitate atat pentru Banca cat si pentru afiliatii acesteia, cu privire la operatiunile de afaceri etice, in scopul de a proteja valorile Bancii.

Codul de Etica are un spectru larg si interzice toate formele de activitati ilegale.

Banca si-a format in cadrul de reglementare aplicabil, sistemul ei de guvernanta corporativa cu scopul de a asigura increderea si satisfactia clientului, cresterea valorii actiunilor si a responsabilitatii sociale.

Banca a infiintat, in scopul de a monitoriza respectarea normelor de etica si a cerintelor de operatiuni etice, un Comitet de Etica, constituit si subordonat Directoratului.

Comitetul de Etica este responsabil de elaborarea principiilor directoare solide pentru a descrie comportamentul etic prin prezentarea pozitiilor de adoptat in cazuri generale si particulare si modul de interpretare in luarea deciziilor.

Banca da posibilitatea oricui sa raporteze incalcari ale Codului de Etica, fie personal, fie prin telefon sau e-mail si, in acelasi timp, face tot posibilul pentru a proteja angajatii care raporteaza incalcari in cadrul Bancii, impotriva discriminarii si tratamentului inegal, interzicand masurile de retorsiune sau aplicarea de consecinte negative impotriva acelora care raporteaza cu buna-credinta incalcari reale sau suspectate ale valorilor si principiilor Codului de Etica.

Banca acorda o importanta deosebita pentru a se asigura ca angajatii se familiarizeaza cu si dezvolta gradul de constientizare a normelor de etica, prin desfasurarea programelor de instruire pentru fiecare angajat in parte, efectuand evaluari periodice si monitorizand respectarea acestora.

 

2. DOMENIUL DE APLICARE AL CODULUI DE ETICA

Orientarile si cerintele formulate in Codul de Etica precizeaza obligatiile membrilor Directoratului si ale membrilor Consiliului de Supraveghere ai Bancii OTP Bank Romania SA (denumiti in continuare, impreuna, "organul de conducere"), ale angajatilor (denumiti in continuare, impreuna "angajati") si ale agentilor sai. In intelesul Codului de Etica, "agentii" includ reprezentantii, expertii, intermediarii, consultantii, mandatarii, subcontractantii si furnizorii, impreuna cu intreprinderile si persoanele fizice aflate intr-o relatie contractuala cu Banca in temeiul dreptului civil, precum si personalul aflat in practica la sediile bancii. Dispozitiile formulate in Codul de Etica trebuie urmate si respectate de catre toate persoanele si entitatile mentionate anterior pe toata durata cat sunt incadrate in munca sau se afla in relatii contractuale, indiferent de natura acestora – atat in timpul cat si in afara orelor de lucru.

Organul de conducere, angajatii si agentii care indeplinesc obligatii contractuale pentru Banca si care, in decursul desfasurarii activitatii lor, intalnesc o gama larga de clienti sau potentiali clienti ai Bancii, presteaza servicii pentru acestia in numele Bancii si apar in fata publicului in decursul indeplinirii activitatilor lor contractuale in mod cert ca si reprezentanti ai Bancii, accepta Codul de Etica prin semnarea declaratiilor de aderare la principiile enuntate in acesta.

Banca are pretenţia de la toţi angajaţii săi ca în timpul desfăşurării activităţii, şi în anumite cazuri chiar şi în afara locului de muncă, să dea dovadă de un comportament care corespunde standardelor etice ale Băncii.

Cu ajutorul sistemului de raportare etică (whistleblower) se realizeaza identificarea formelor de conduită neetică, abuzurilor împotriva eticii, comportamentului contrar celui prevăzut de legislaţie sau de reglementarile interne. Banca identifica si evalueaza cauzele care permit aceste practici, acordând o atenţie deosebită riscurilor potentiale care pot aparea. În vederea asigurarii unei funcţionări etice în afaceri, este necesară efectuarea unei analize globale a informatiilor cuprinse în rapoartele primite prin sistemul de raportare etică (whistleblower), evaluarea temeinică a riscurilor aferente şi pe baza acestora transmiterea observaţiilor către directiile competente.

 

3. VALORI

3.1.Protejarea activelor Bancii

Persoanele mentionate la sectiunea 2 din prezentul Cod sunt responsabile pentru protejarea tuturor activelor corporale, financiare si de alta natura ale Bancii, ale clientilor si agentilor, cu a caror gestiune au fost insarcinate. Informatiile privind activele Bancii, clientii, agentii si alte parti terte pot fi accesate si utilizate numai in scopurile autorizate si in conformitate cu autorizatiile si conditiile aplicabile.

Administrarea necorespunzatoare sau partajarea neautorizata cu terte parti a activelor detinute sau utilizate de catre Banca reprezinta incalcari ale obligatiilor fata de Banca, in urma carora interesele economice ale Bancii sunt prejudiciate. In egala masura, neglijenta in legatura cu risipirea sau utilizarea neautorizata a activelor Bancii pot constitui, de asemenea, o incalcare a obligatiilor fata de Banca.

In sensul prezentului document, activele includ numerarul, titlurile de valoare, bunurile fizice (active, stocuri, echipamente etc.), servicii, planuri de afaceri, informatii ale si referitoare la clienti, angajati si agenti, proprietatea intelectuala si orice alte informatii personale, protejate prin drepturi de autor si confidentiale.

3.2. Protejarea imaginii si a reputatiei Bancii

3.2.1. Cerinte privind conduita

Angajatii trebuie – atat in ​​incinta cat si in afara locului de munca – sa se abtina de la exprimari care pot avea un impact negativ asupra reputatiei Bancii. Banca se asteapta ca angajatii sai sa se comporte, chiar si in afara locului de munca, in conformitate cu si de o maniera care sa corespunda normelor de etica ale Bancii, in special atunci cand activitatile lor sau ei insisi pot fi asociati in orice fel cu Banca sau atunci cand par sa actioneze sau sa exprime opinii in numele Bancii.

Angajatii pot participa si isi pot exprima opiniile in orice organizatie (politica, religioasa sau culturala) numai in calitate de persoane fizice si trebuie sa se abtina de la a face trimiteri la asocierea lor cu Banca.

Angajatii nu isi vor exercita dreptul la exprimare in niciun mod care poate afecta imaginea si reputatia Bancii sau interesele economice sau organizatorice legale ale acesteia.

3.2.2. Mijloace de comunicare sociala

Angajatii trebuie sa se abtina, in cursul activitatilor lor in cadrul comunicarii sociale, de la orice exprimare care poate avea un impact negativ asupra reputatiei Bancii. Banca se asteapta ca angajatii sai sa se comporte – in timpul comunicarilor lor prin intermediul mijloacelor de comunicare sociala in calitate de persoane fizice – in conformitate cu si de o maniera care sa corespunda normelor de etica ale Bancii, in special atunci cand activitatile lor sau ei insisi pot fi asociati in orice fel cu Banca sau atunci cand par sa actioneze sau sa exprime opinii in numele Bancii.

3.2.3. Implicare politica

Banca recunoaste dreptul angajatilor de a-si asuma roluri in politica si in viata publica, dar astfel de activitati pot fi indeplinite numai in afara locului de munca. In cursul activitatilor lor politice in afara locului de munca, angajatii nu trebuie sa abuzeze de pozitiile lor in cadrul Bancii si trebuie sa se abtina de la comportamente care pot avea un impact negativ asupra reputatiei Bancii.

Angajatii trebuie sa informeze in scris  Banca inainte de asumarea oricarei pozitii in orice organizatie politica sau de stat. In cursul desfasurarii activitatii lor la Banca, angajatii nu trebuie sa abuzeze de functiile lor sau de pozitiile pe care le ocupa in organizatia politica sau de stat.

Angajatii pot oferi sprijin numai organizatiilor politice sau persoanelor care respecta interdictia mentionata in capitolul "Asigurarea suportului" si nu vor utiliza resursele Bancii (resursele umane, facilitatile, alte active) in sprijinul evenimentelor politice.

3.3. Competenta si onorabilitate

3.3.1. Anti-coruptie - Coruptie

In intelesul prezentului Cod de Etica, coruptia inseamna obtinerea de avantaje personale fara drept sau in mod ilegal, in schimbul unor sume de bani, bunuri sau alte avantaje. Niciun angajat sau orice alta persoana care actioneaza in numele Bancii nu va oferi, promite sau plati niciodata sau nu va oferi niciun alt articol de valoare sau solicita sau accepta un astfel de obiect cu scopul de a influenta functionarii publici sau alte persoane (sau de a da nastere impresiei unei astfel de influente) sau de a obtine un avantaj neloial in afaceri.

Articolele de valoare includ avantaje financiare sau de alta natura precum – pe langa numerar – cadouri, credit/imprumut, garantie, orice oferta in cursul acordarii unui imprumut, discount, divertisment, servicii, beneficii, oferirea unui loc de munca etc. Acestea nu au o suma sau valoare limita minima care ar trebui depasita pentru ca respectiva plata efectuata in scopurile enumerate mai sus sau respectivul cadou sa fie calificate ilegale sau in conflict cu Codul de Etica, chiar daca suspiciunea sau aparenta de suspiciune poate fi evitata.

Cadouri

Oferirea de cadouri face adesea parte din cultura si traditiile locale. Oferirea de cadouri in cadrul relatiilor de afaceri si cele cu clientii poate contribui la reputatia societatii si la inchegarea unor relatii bune de afaceri. Cadourile obisnuite, in scopuri de afaceri, pot fi oferite si acceptate. Valoarea pecuniara a acestor cadouri nu trebuie sa depaseasca 250 lei. Niciun cadou de nicio natura – indiferent de valoare – nu trebuie acceptat in spatiul destinat lucrului cu publicul sau in orice alt loc sau imprejurare, inclusiv in afara bancii.

! Nu se vor accepta cadouri sub forma de bani indiferent de suma oferita.

Toate formele de schimb de cadouri pe cheltuiala Bancii, indiferent daca au loc in cadrul Bancii sau intre angajatii diferitelor sucursale ale Grupului sunt interzise. Cadourile pot fi oferite de catre angajati in calitate de persoane fizice, pe cheltuiala proprie (de ex. cu ocazia zilei de nastere a unuia dintre acestia).

Exceptie de la aceasta interdictie fac cadourile oferite in conformitate cu normele privind protocolul, cadourile nemonetare si beneficiile care in mod clar nu sunt acordate cu scopul de a influenta relatia de afaceri existenta sau care urmeaza sa fie creata cu Banca, sau cadourile care se bazeaza pe relatii de afaceri, de obicei la nivelul conducerii superioare.

Un angajat nu trebuie sa ofere sau sa accepte cadouri in imprejurari care pot fi interpretate din exterior ca putand sa influenteze o decizie de afaceri sau ca fiind un caz de luare de mita.

Banca acorda o atentie deosebita in legatura cu cadourile si invitatiile legate de organismele oficiale, organizatiile internationale si / sau ale societatii civile.

O invitatie poate lua o varietate de forme, inclusiv evenimente organizate, ospitalitate, concerte sau excursii. Lansarea sau acceptarea unei invitatii poate fi o parte legitima a operatiunilor de afaceri, poate contribui la reputatia Bancii si la stabilirea de relatii bune de afaceri. Lansarea sau acceptarea invitatiilor obisnuite de afaceri este permisa. Acestea pot include invitatii la masa de pranz sau cina, participarea la receptii sau alte tipuri de divertisment precum ospitalitatea sau rambursarea cheltuielilor de deplasare. Aceste costuri trebuie totusi sa fie intotdeauna mentinute in limite rezonabile, unde termenul de "limita rezonabila" depinde de situatia de fapt.

Deciziile de afaceri trebuie intotdeauna luate in conformitate cu interesele Bancii si nu in baza relatiei personale a carei dezvoltare a fost facilitata prin acordarea unui cadou sau a unei invitatii. Obiectivul principal este protejarea si pastrarea reputatiei si integritatii impecabile ale Bancii.

Plati care vizeaza relatiile de afaceri

Aceste plati se refera la beneficiile neoficiale care vizeaza facilitarea si accelerarea unei actiuni sau a unei proceduri la care persoana care efectueaza plata este de altfel indreptatita. Banca respinge aceasta practica  si nu va efectua o astfel de plata atunci cand i se solicita acest lucru.

Asigurarea suportului

Angajatii bancii nu au voie sa ofere – in legatura cu activitatile legate de relatiile lor de munca sau posturile detinute – sprijin financiar sau nemonetar niciunui partid politic, organizatii sau niciunui membru sau reprezentant al acestora. Banca consimte si accepta de asemenea sa fie obligata sa respecte acest principiu.

Donatie

In cadrul responsabilitatii sale sociale, Banca ofera donatii pentru anumite organizatii si grupuri nevoiase. Donatiile pot fi acordate numai in conformitate cu documentele statutare si de reglementare interna aplicabile. Nici Banca, dar si niciunul dintre angajatii acesteia nu poate cere sau accepta direct sau indirect orice sume de bani in schimbul unei donatii.

3.3.2. Conflicte de interese

Angajatii trebuie sa evite, conform dispozitiilor reglementarilor statutare si documentelor normative ale Bancii aplicabile, orice conflicte reale de interese si chiar si impresia existentei acestora cu privire la pozitiile lor, activitatea si propria persoana. Ei trebuie sa se abtina de la orice si toate activitatile care contravin intereselor Bancii si/sau ale clientilor ei si trebuie sa isi ia deciziile intr-o maniera impartiala si echidistanta.

Angajatii trebuie sa raporteze orice conflicte reale sau potentiale de interese in raport cu propria persoana, rudele/ afinii sau cu interesele de afaceri proprii sau cu cele ale rudelor/afinilor lor si cu interesele Bancii sau ale clientilor acesteia. Angajatii vor colabora cu persoana care exercita dreptul de angajator in relatia cu Banca pentru a rezolva rapid si eficient orice conflicte de interese.

In ceea ce priveste pozitiile detinute, munca desfasurata si interesele Bancii, angajatii nu trebuie sa demonstreze nicio atitudine, sa detina nicio pozitie, sa deruleze nicio activitate care ar putea conduce la conflicte de interese si/sau sa afecteze interesele bancii.

In vederea prestarii de servicii, Banca dezvolta si mentine o politica privind conflictele de interese, in scopul de a asigura evitarea, identificarea si gestionarea oricaror conflicte de interese in detrimentul clientilor sai. Aceasta Politica precizeaza circumstantele care conduc sau pot conduce la astfel de conflicte de interese, care ar putea avea consecinte paguboase pentru client si contine masuri si reguli procedurale care se aplica pentru gestionarea conflictelor de interese existente.

3.4.Respect reciproc

3.4.1. Discriminare

Banca urmareste sa creeze un mediu de lucru in care diferentele individuale sunt acceptate si apreciate. Discriminarea pozitiva sau negativa de orice natura bazata pe atribute reale sau presupuse ale unei persoane specifice - inclusiv, dar fara a se limita la culoare, sex, nationalitate, varsta, rasa, convingere sexuala sau ideologica, identitate sexuala, etnie, limba, religie, handicap, caracteristici genetice, orientare sexuala, optiuni politice sau de alta natura, situatie sau responsabilitate familiala, categorie sociala, apartenenta ori activitate sindicala  si asa mai departe - este interzisa.

3.4.2. Hartuire

Banca interzice si nu tolereaza niciun comportament bazat pe intimidarea angajatilor, mai ales daca prin utilizarea acestuia angajatii sunt obligati sa efectueze actiuni care nu sunt in conformitate cu documentele normative ale Bancii sau cu reglementarile legale in vigoare.

Orice forma verbala, non-verbala sau fizica de comportament care vizeaza sau duce la ranirea demnitatii persoanei in cauza sau care creeaza un mediu umilitor si ofensator, este interzisa.

3.5. Angajamentele Bancii

3.5.1 Raportare financiara

Banca pregateste, prezinta si publica rapoartele sale financiare in conformitate cu principiile contabile general acceptate si reglementarile legale in vigoare. Rapoartele trebuie sa contina pozitia financiara a Bancii si rezultatele operatiunilor sale sub toate aspectele relevante, asigurand astfel, de asemenea, furnizarea de informatii corecte investitorilor sai.

3.5.2. Dreptul concurentei

Conducerea Bancii se angajeaza sa si este interesata in asigurarea functionarii unor conditii de piata libere si corecte care sa faciliteze concurenta. Banca se abtine de la orice comportament care ar putea duce la restrangerea concurentei pe piata sau la abuzarea de pozitia sa economica in piata. Un astfel de comportament poate include, printre altele, intrarea in concurenta economica neloiala (intr-un mod care incalca sau pune in pericol interesele legitime ale clientilor, competitorilor si/sau partenerilor); efectuarea sau acceptarea propunerilor vizand acordul asupra preturilor, schimbul de informatii de marketing care afecteaza concurenta sau divizeaza piata si clientii (acord de cartel) si discutarea problemelor relevante din perspectiva restrangerii concurentei (de ex. preturi, politicile de tarifare, costuri, strategii de marketing), in reuniunile organizatiilor profesionale care reprezinta interese comerciale.

Angajatii trebuie sa se comporte in cadrul activitatilor lor de zi cu zi care ii implica pe concurentii si partenerii de afaceri ai Bancii, in deplina cunostinta a responsabilitatilor lor in conditiile impuse de legea concurentei.

3.5.3. Folosirea de informatii privilegiate

Anumiti angajati ai Bancii pot obtine, in desfasurarea activitatilor lor de zi cu zi, informatii privilegiate, pe care nu trebuie sa le utilizeze in niciun fel. Banca sanctioneaza folosirea informatiilor privilegiate.

Folosirea informatiilor privilegiate si manipularea neloiala a preturilor sau ratelor intra sub incidenta reglementarilor formulate in cadrul legislativ aplicabil, incluzand dar fara a se limita la: Codul Penal, Legea privind Piata de Capital, legislatia relevanta adoptata de Uniunea Europeana, precum si documentele normative interne ale Bancii.

In conformitate cu documentele sale de reglementare interna, Banca ia toate masurile necesare pentru a preveni si interzice utilizarea informatiilor privilegiate.

3.5.4. Confidentialitatea

Una dintre cerintele esentiale pentru relatia contractuala/de afaceri dintre Banca si clientii ei este protectia stricta a secretelor de afaceri si a informatiilor confidentiale referitoare la clienti. Banca mentine in mod constant confidentialitatea datelor, informatiilor si documentelor aferente clientilor sai, precum si a relatiei dintre acestia si banca. Angajatii bancii, precum si personalul care interactioneaza cu banca si clientii acesteia si/sau au acces la informatii/documente despre clientii bancii, direct sau indirect, trebuie sa respecte obligatia de confidentialitate, chiar si dupa incetarea detinerii respectivelor pozitii sau a relatiilor lor de munca sau de colaborare.

Angajatii trebuie sa se abtina de la partajarea formala sau informala a oricaror informatii referitoare la activitatile Bancii, atunci cand acest lucru nu este necesar pentru relatiile de afaceri si nici cu privire la sarcinile angajatului si in cazurile care implica persoane care nu sunt angajati sau parteneri de afaceri ai Bancii.

Protejarea si pastrarea secretelor referitoare la activitate, banca si valori mobiliare trebuie sa aiba loc in conformitate cu dispozitiile relevante din Codul civil, Codul penal, Legea institutiilor de credit, institutiilor financiare, societatilor de investitii, furnizorilor de servicii de schimb de marfuri si ale normelor care reglementeaza activitatile pe care le pot efectua, precum si reglementarile pe piata de capital, alaturi de documentele normative interne ale Bancii.

In conformitate cu prevederile OUG nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, angajatii Bancii trebuie sa protejeze si sa nu dezvaluie informatii, date si documente din sfera secretului bancar. Obligatia de confidentialitate subzista si dupa incetarea raporturilor de munca sau de colaborare, pe o durata nelimitata in timp.

3.5.5. Activitati de combatere a spalarii banilor si a finantarii terorismului 

Furnizorii de servicii financiare joaca un rol intermediar sau destinatar in efectuarea operatiunilor de piata monetara rapide si sigure pentru persoane fizice si pentru organizatii, prin urmare exista un risc ridicat ca anumite persoane sa urmareasca sa plaseze comenzi de tranzactionare desfasurate prin Banca in scopuri ilegale sau care implica activele provenite din activitati infractionale. Prevenirea acestor acte si cunoasterea clientilor Bancii sunt extrem de importante nu doar pentru Banca, dar si din perspectiva perceptiei generale a pietei monetare si de capital. In acest sens, orice act cu potential caracter ilegal poate avea consecinte imprevizibile pentru Banca si piata atat in ceea ce priveste pierderea reputatiei cat si pierderile financiare potentiale.

Angajatii Bancii din zonele care au contact direct cu clientii precum si cei din alte zone expuse la riscurile mentionate mai sus trebuie sa ia masuri adecvate pentru a preveni si combate spalarea banilor si finantarea actelor teroriste si pentru a obtine informatii complete despre clientii lor prin aplicarea principiilor de cunoastere a clientelei. In cursul activitatii lor, ei trebuie sa respecte pe deplin prevederile formulate in legislatia aplicabila incluzand dar fara a se limita la: Legea pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii terorismului, Codul penal, recomandarile Bancii Nationale a Romaniei, prevederile FATF (Grupului de Actiune Financiara Internationala) si ale Comitetului de la Basel pentru supraveghere bancara, ale reglementarilor relevante ale Uniunii Europene si documentelor normative interne ale Bancii.

3.5.6. Siguranta si sanatatea la locul de munca

Pentru angajatii sai, Banca creaza un mediul de lucru sanatos si modern, in conformitate cu reglementarile relevante din domeniul muncii si care sa asigure protejarea integritatii corporale si a sanatatii acestora. Banca ofera angajatilor sai instruire cu privire la protectia muncii si protectia impotriva incendiilor.

Consumul si/sau utilizarea de alcool, substante ilegale, droguri si/sau alte substante halucinogene la locurile de munca din Banca si in alte locuri si/sau in alte ocazii legate de munca pentru Banca si/ sau in decursul activitatilor legate de munca este strict interzis, ca si prezentarea sub influenta acestora sau desfasurarea de activitati calificate ca abuz (oferire, inmanare, trafic etc.).

Toti angajatii trebuie sa respecte normele de securitate si sanatate la locul de munca, in conformitate cu normele relevante de siguranta, de munca si de protectie impotriva incendiilor.

Banca respecta in permanenta reglementarile legale interne si internationale referitoare la crearea si mentinerea unui mediu de lucru sigur si sanatos.

 

4. RAPORTAREA PROBLEMELOR DE ETICA, CONSILIEREA

Atunci cand suspecteaza sau afla despre posibile situatii de incalcare a valorilor formulate in Codul de Etica  sau atunci cand au nevoie de consiliere sau numai pentru adresarea de intrebari despre cum sa procedeze intr-o anumita situatie (probleme de etica), angajatii, clientii si furnizorii bancii au disponibile mai multe optiuni pentru raportarea/clarificarea acestora, printre care si un sistem dedicat de alertare interna (whistleblower), respectiv:

- pot depune o sesizare personal, in timpul programului de lucru, sau printr-o scrisoare adresata Directiei Conformitate a OTP Bank Romania SA (str. Buzesti nr.76-80, cladirea Premium Point, sect.1, Bucuresti);

- prin e-mail la adresa: whistleblowing@otpbank.ro.    

Notificarile, cererile si anchetele sunt tratate in permanenta cu confidentialitate de catre Banca, cu respectarea reglementarilor legale aplicabile si a normele interne, protejand persoana care a raportat.

In cazul unei incalcari a Codului de Etica, procedurile si sanctiunile sunt aplicate in conformitate cu principiile definite in documentele normative interne ale Bancii. Banca instituie, in stabilirea unei incalcari etice, proceduri de lucru (reguli procedurale).

Probleme de etica pot fi raportate anonim. In acest caz, trebuie avut in vedere faptul ca nu va exista posibilitatea de a colecta informatii suplimentare care pot fi necesare pentru cercetarea si rezolvarea problemei, prin urmare Banca recomanda cu amabilitate persoanei care face anuntul sa ofere unele informatii de contact – pastrandu-si in acelasi timp anonimatul – pentru a avea posibilitatea de a solicita detaliile necesare.

Notificarile nefondate sau rau intentionate (defaimare) sunt nedorite si pot avea consecinte juridice.

 

5. PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prelucrarea datelor cu caracter personal se va face in conformitate cu Legislatia privind protectia datelor cu caracter personal (toate legile și reglementările aplicabile din România, reglementări primare cum ar fi, dar fara a se limita la: Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor cu privire la la prelucrarea datelor cu caracter personal și la libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor - RGPD), Legea nr. 190/2018 privind măsurile de punere în aplicare a RGPD, Directiva 2002/58/CE privind prelucrarea datelor personale si protejarea confidentialitatii in sectorul comunicatiilor publice (Directiva asupra confidentialitatii si comunicatiilor electronice) sau legislatia secundara, cum ar fi Orientarile Grupului de Lucru Art. 29 sau alte orientari/decizii emise de Autoritatea Nationala de Supraveghere si Protectie a Datelor cu Caracter Personal). In conformitate cu prevederile RGPD, OTP Bank Romania SA poate furniza informatii referitoare la datele personale prelucrate si orice alte informatii prevazute de actele normative aplicabile, ori de cate ori o institutie abilitata conform legii, le va solicita. Banca asigura standardele de securitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal conform RGPD, prin luarea si aplicarea tuturor masurilor tehnice si operationale adecvate in vederea protejarii datelor cu caracter personal impotriva oricaror distrugeri accidentale sau ilegale, pierderi, modificari, dezvaluiri sau acces neautorizat si impotriva procesarii ilegale. Informatii legate de prelucrarea si protectia datelor cu caracter personal de catre OTP Bank Romania S.A. (scopuri, destinatarii datelor, drepturile de care beneficiaza persoana vizata conform legii: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, inclusiv profilare etc.) se regasesc pe pagina de internet a Bancii web: www.otpbank.ro, sectiunea Confidentialitate.