close

Vă atragem atenția asupra creșterii tentativelor de fraudă prin metoda spoofing, prin care atacatorii apelează potențiale victime de pe un număr de telefon care pare a fi al băncii și se prezintă drept angajați ai instituțiilor financiare. Vă recomandăm să fiți vigilenți și să nu comunicați nimănui date confidențiale precum credențialele de acces la contul bancar (IB) sau datele de securitate aferente cardului bancar.

Informații privind garantarea depozitelor

OTP Bank România S.A. cu sediul in Str. Buzeşti, nr. 66-68, sect. 1, 011017, Bucureşti, având telefonul de contact +4021 308 57 10 și adresa de email office@otpbank.ro, este participantă la Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare din România (FGDB), în calitate de schemă statutară de garantare a depozitelor înființată prin OG nr. 39/1996 privind înființarea și funcționarea Fondului de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar, republicată, cu modificările și completările ulterioare, oficial recunoscută pe teritoriul României.
Datele de contact ale FGDB sunt: Str. Negru Vodă nr. 3, corp A3, et 2, Sector 2, București, cod: 030774,Tel: 0314 232 805; e-mail: office@fgdb.ro / comunicare@fgdb.ro; site web: http://www.fgdb.ro/.

Deponenții băncii beneficiază de garantarea, prin plata de compensații, a depozitelor eligibile constituite, în limita plafonului de garantare care este stabilit prin lege.
În prezent plafonul de acoperire este echivalentul în lei al sumei de 100.000 EUR per deponent per bancă. Acest nivel al plafonului de acoperire a fost stabilit prin Legea nr. 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor și Fondul de garantare a depozitelor bancare, publicată în Monitorul Oficial nr. 918 din 11 decembrie 2015.
Valoarea minimă de la care se plătesc compensaţii pentru depozitele în cazul cărora nu a avut loc nicio tranzacţie în ultimele 24 de luni se stabilește de FGDB și se publică pe site-ul oficial al acestuia, respectiv www.fgdb.ro.

Sunt acoperite peste plafonul de 100.000 EUR, pentru 12 luni, depozitele care rezultă din:
a) tranzacţii imobiliare referitoare la bunuri imobile cu destinaţie locativă;
b) evenimentul pensionării, disponibilizării, din situaţia de invaliditate sau deces al deponentului;
c) încasarea unor indemnizaţii de asigurare sau a unor compensaţii pentru daune rezultate din infracţiuni sau pentru condamnări pe nedrept. 

Nivelul garantării peste acest plafon este stabilit şi reconsiderat periodic pe baza evoluţiei indicatorilor statistici relevanţi de către Banca Naţională a României şi publicat pe site-ul său oficial.

Dacă aveţi mai multe depozite plasate la aceeaşi banca, acestea sunt însumate şi valoarea totală este supusă plafonului de acoperire stabilit la echivalentul în lei al sumei de 100.000 EUR.
Exemplu: dacă un deponent deţine un cont de economii în valoare de 90.000 EUR şi un cont curent în care are 20.000 EUR, acesta va primi o compensație în valoare de 100.000 EUR, echivalent lei.

În cazul în care aveţi un cont comun cu altă persoană (Contul comun este contul deschis pe numele a două sau mai multe persoane, fiecare având calitatea de titular), se aplică plafonul de acoperire stabilit la echivalentul în lei al sumei de 100.000 EUR separat, pentru fiecare titular al contului deponent.
Excepție: În cazul depozitelor plasate într-un cont ai cărui beneficiari sunt două sau mai multe persoane în calitatea lor de membri ai unei asociaţii lucrative, asocieri sau grupări de aceeaşi natură, fără personalitate juridică, sunt însumate şi tratate ca şi când ar fi fost plasate de un singur deponent, pentru calculul limitei de 100.000 EUR.

Perioada de punere la dispoziţie a compensaţiilor cuvenite (până la echivalentul în lei al sumei de 100.000 EUR) în caz de indisponibilizare a depozitelor este de 7 zile lucrătoare de la data la care depozitele au devenit indisponibile, moneda de plată a acestora fiind RON (lei). Dreptul deponenților garantați de a primi compensațiile cuvenite se prescrie la îndeplinirea termenului de 5 ani de la data la care FGDB pune compensațiile la dispoziția deponenților.

Modul de calcul al compensatiei cuvenite: Compensația = Suma depozitelor garantate + dobânda cuvenită – rate, comisioane, alte datorii către bancă, exigibile la data indisponibilizării depozitelor. 

Potrivit legii, noțiunea de „depozit” înseamnă orice sold creditor, inclusiv dobânda datorată, rezultat din fonduri aflate într-un cont sau din situații tranzitorii derivând din operațiuni bancare curente și pe care instituția de credit trebuie să îl ramburseze, potrivit condițiilor legale și contractuale aplicabile, inclusiv depozitele la termen și conturile de economii și care nu se regăsesc într-una din situațiile expres menționate în cuprinsul legii ca neintrând în categoria acestor depozite.

 

Formulare de informare pentru deponenți: