x

ACTUALIZAREA ONLINE A DATELOR
Pentru clienții OTP Bank

Pentru actualizarea datelor personale sau a datelor companiei şi ale reprezentanţilor legali/convenţionali

Click aici

Alege depozitul cu dobândă progresivă

dacă îți dorești să economisești și să câștigi de pe urma acumulării lunare a dobânzii.

 

 

 

Ce avantaje ai?

otp bank

Dacă ai nevoie urgentă de bani şi trebuie să lichidezi depozitul înainte de termen, nu pierzi dobânda lunară acumulată;

otp bank

0% comision de retragere a banilor proveniți din depozit, în ziua scadenței;

otp bank

Beneficiezi de dobândă acumulată înainte de lichidarea depozitului;

otp bank

Cont curent deschis și administrat gratuit;

otp bank

Beneficiezi de dobânzi competitive pe piață.

 

La scadență poți opta pentru una dintre cele 2 opțiuni:

  • prelungire automată a depozitului - depozitul va fi prelungit automat de către bancă pentru un număr egal de luni cu opţiunea inițială;
  • lichidarea automată a depozitului - banca virează în contul tău curent suma depozitului.
 

 

Cum poți deschide un depozit cu dobândă progresivă la OTP Bank?

Tot ce-ți trebuie e actul de identitate valabil în original. Poți solicita oricând un depozit cu dobândă progresivă la orice sucursală OTP Bank. Suma minimă la deschidere trebuie să fie de 1.000 RON, respectiv 500 EUR.

 
otp bank

Vrei mai multe
detalii?

Citește informațiile din documentele pdf. pe care le poți descărca sau contactează-ne și îți vom răspunde la toate întrebările.

Dobânzi
 

 

OTP Bank România S.A. este participantă la Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare, iar deponenții săi beneficiază de garantarea, prin plata de compensații, a depozitelor constituite, în limita plafonului de acoperire stabilit periodic prin lege, care în prezent este în valoare de 100.000 EUR, echivalent în lei, pentru fiecare titular de cont. Acest nivel al plafonului de acoperire a fost stabilit prin Legea nr. 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor și Fondul de garantare a depozitelor bancare, publicată în Monitorul Oficial nr. 918 din 11 decembrie 2015. Potrivit legii, noțiunea de „depozit” înseamnă  orice sold creditor, inclusiv dobânda datorată, rezultat din fonduri aflate într-un cont sau din situații tranzitorii derivând din operațiuni bancare curente și pe care instituția de credit trebuie să îl ramburseze, potrivit condițiilor legale și contractuale aplicabile, inclusiv depozitele la termen și conturile de economii, iar noțiunea de „plafon de acoperire” înseamnă nivelul maxim al garantării per deponent garantat și per instituție de credit, aplicabil potrivit art. 61 alin. (3) sau, după caz, potrivit art. 62.

Nu intră în categoria depozitelor, astfel cum acesta au fost definite anterior, soldurile creditoare a căror existență poate fi dovedită doar printr-un instrument financiar, astfel cum acesta este definit la art. 2 alin. (1) pct. 11 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția cazului în care este un produs de economisire atestat printr-un certificat de depozit nominal existent la data de 2 iulie 2014. Mai multe informații pentru deponenți pot fi obținute prin accesarea documentului „Informaţii pentru deponenţi”. Mai multe detalii pot fi consultate și pe website-ul: www.fgdb.ro.