x

ACTUALIZAREA ONLINE A DATELOR
Pentru clienții OTP Bank

Pentru actualizarea datelor personale sau a datelor companiei şi ale reprezentanţilor legali/convenţionali

Click aici

Special creat de cei mari pentru cei mici

contul Junior Start de la OTP Bank este primul pas către un viitor mai sigur pentru copilul tău!

 

Contul de economii pentru copii Junior Start este dedicat copiilor cu vârsta sub 14 ani. Acest cont îi oferă juniorului sentimentul că este deja “mare” și îi netezește calea către un viitor mai bun, mai simplu.

 

 

 

 

Ce avantaje are juniorul tău?

otp bank

Contul Junior Start este disponibil în RON, EUR, USD și HUF;

otp bank

Dobânzi avantajoase pentru copilul tău;

otp bank

Comisioane reduse;

otp bank

Extrasul lunar de cont este expediat la adresa indicată de tine.

 

Cum poți deschide un Cont Junior Start la OTP Bank?

Tot ce-ți trebuie e certificatul de naștere al juniorului și actele de identitate ale părinților. Poți solicita oricând un cont Junior Start fără să ai nevoie de o sumă minimă pentru deschidere.

 
otp bank

Vrei mai multe
detalii?

Citește informațiile din documentele pdf. pe care le poți descărca sau contactează-ne și își vom răspunde la toate întrebările.

Dobândă cont curent Nota informare SwiftNet Fin Taxe și comisioane Totul despre procesarea ordinelor de plată în lei, valută și a schimburilor valutare pe conturi
 

OTP Bank România S.A. este participantă la Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare, iar deponenții săi beneficiază de garantarea, prin plata de compensații, a depozitelor constituite, în limita plafonului de acoperire stabilit periodic prin lege, care în prezent este în valoare de 100.000 EUR, echivalent în lei, pentru fiecare titular de cont. Acest nivel al plafonului de acoperire a fost stabilit prin Legea nr. 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor și Fondul de garantare a depozitelor bancare, publicată în Monitorul Oficial nr. 918 din 11 decembrie 2015. Potrivit legii, noțiunea de „depozit” înseamnă  orice sold creditor, inclusiv dobânda datorată, rezultat din fonduri aflate într-un cont sau din situații tranzitorii derivând din operațiuni bancare curente și pe care instituția de credit trebuie să îl ramburseze, potrivit condițiilor legale și contractuale aplicabile, inclusiv depozitele la termen și conturile de economii, iar noțiunea de „plafon de acoperire” înseamnă nivelul maxim al garantării per deponent garantat și per instituție de credit, aplicabil potrivit art. 61 alin. (3) sau, după caz, potrivit art. 62.

Nu intră în categoria depozitelor, astfel cum acesta au fost definite anterior, soldurile creditoare a căror existență poate fi dovedită doar printr-un instrument financiar, astfel cum acesta este definit la art. 2 alin. (1) pct. 11 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția cazului în care este un produs de economisire atestat printr-un certificat de depozit nominal existent la data de 2 iulie 2014. Mai multe informații pentru deponenți pot fi obținute prin accesarea documentului „Informaţii pentru deponenţi”. Mai multe detalii pot fi consultate și pe website-ul: www.fgdb.ro.