x

ACTUALIZAREA ONLINE A DATELOR
Pentru clienții OTP Bank

Pentru actualizarea datelor personale sau a datelor companiei şi ale reprezentanţilor legali/convenţionali

Click aici

OTP Bank vă pune la dispoziție 

o serie de produse prin intermediul cărora vă puteți proteja împotriva riscului valutar și dezvolta afacerea. 

Produse de trezorerie destinate managementului riscului valutar

Tranzacții FX SPOT

OTP Bank România vă oferă rate de schimb negociate pentru schimburile valutare începând de la 5.000 euro. În același timp, banca asigură acces la cotații valutare în timp real, prin intermediul platformei de tranzacționare online OTP Trader.

 

Tranzacții FX Forward

Sunt tranzacții de schimb valutar cu decontare la o dată ulterioară. Acestea vă permit blocarea unei rate de schimb, reducând riscul generat de volatilitatea cotațiilor valutare și permițând, astfel, o planificare mai eficientă a fluxurilor de numerar.

 

Tranzacții FX Swap

Acest tip de tranzacții vă permit, dacă aveți fonduri în valute diferite, să schimbați temporar lichiditatea într-o anumită valută, în lichiditate într-o valută pereche, fără expunerea la riscul valutar. Tranzacțiile FX Swap reprezintă cumpărarea (vânzarea) unei valute la o rată prestabilită și, simultan, vânzarea (cumpărarea) aceleiași valute la o dată viitoare aceleiași contrapartide la un curs valutar fixat în momentul inițierii tranzacției.

 

Opțiunile Call

Puteți accesa acest produs dacă sunteți o companie, în vederea acoperirii riscului valutar determinat de creșterea cursului de schimb și pentru protejarea fluxurilor viitoare de numerar. Opțiunea CALL este instrumentul financiar derivat prin intermediul căruia aveți dreptul, dar nu și obligația, de a cumpăra la o dată ulterioară, numită data expirării, o anumită sumă în valută la un curs de schimb prestabilit (curs de exercitare). Pentru a avea acest drept, va trebui să plătiți o primă la data tranzacției.

 

Opțiunile PUT

Aceste produse sunt destinate pentru a vă acoperi riscul valutar determinat de scăderea cursului de schimb și pentru protejarea fluxurilor viitoare de numerar. Opțiunea PUT este instrumentul financiar derivat prin intermediul căruia aveți dreptul, dar nu și obligația, de a vinde la o dată ulterioară, numită data expirării, o anumită sumă în valută la un curs de schimb prestabilit (curs de exercitare). Pentru a avea acest drept, trebuie să plătiți o primă la data tranzacției.

 

Strategii pe cursul de schimb de tipul FX Tunnel

Reprezintă tranzacționarea simultană a unei vânzări și a unei cumpărări de opțiuni, achiziția uneia fiind finanțată parțial sau total prin vânzarea celeilalte. Prin accesarea acestei strategii, compania dumneavoastră reduce volatilitatea cursului de schimb la un tunel de tranzacționare prin garantarea unui curs minim și a unui curs maxim. De asemenea, este limitată semnificativ influența evoluției ulterioare a cursului de schimb valutar asupra fluxurilor de numerar ale companiei. Această strategie se poate construi zero cost (nu necesită plata unei prime la data tranzacției).

Produse monetare și managementul riscului de dobândă

Piața monetară nu este predictibilă, iar ratele dobânzilor pot fluctua la minime sau maxime istorice. De aceea, este important să vă protejați cu ajutorul unei serii de produse monetare.

 

Depozitele negociate

Aceste produse oferă posibilitatea obținerii unor dobânzi superioare depozitelor la termen standard, precum și flexibilitate în alegerea maturităților și a altor caracteristici.

 

Interest Rate Swap (IRS, Swap pe Rata Dobânzii)

Acesta este un instrument financiar derivat, un aranjament contractual între două părți, prin intermediul căruia puteți schimba o serie de plăți variabile din viitor cu plăți la o rată fixă determinată la momentul tranzacției, protejându-vă, astfel, împotriva unei eventuale creșteri a ratelor de dobândă. Vânzătorul IRS dorește să beneficieze de o eventuală scădere a ratelor de dobândă, schimbând astfel plățile fixe din viitor, cu plăți la o rată variabilă determinată în funcție de evoluția indicelui de referință utilizat (ex. EURIBOR, LIBOR, etc). Tranzacția IRS nu presupune schimb de principal.

 

Produse derivate și de investiții

OTP Bank are în portofoliu o serie de produse de investiții cu ajutorul cărora afacerea dumneavoastră se poate dezvolta.

 

Depozitul Structurat de tipul Dual Currency (Depozit în Două Valute)

Acesta este un depozit cu termene cuprinse între 2 săptămâni și un an, care garantează dobânda obținută, în timp ce capitalul este supus unui risc de conversie valutară. DCD este un depozit structurat care are la bază cursul de schimb și care oferă o dobândă superioară depozitelor tradiționale la termen, în schimbul asumării unui risc de conversie.

OTP Trader

OTP Trader reprezintă un sistem de tranzacționare corelat în timp real cu piața interbancară, prin intermediul căruia banca vă oferă posibilitatea de a negocia și tranzacționa schimburi valutare.

 

Pentru a contracta unul dintre aceste produse sau a afla mai multe detalii, ne puteți contacta la următoarea adresă:

 

Treasury Sales     

                                              

Τelefon: 

0372 31 85 83

0372 31 85 84

0372 31 85 85

0372 31 85 86

0372 31 85 87

0372 31 85 88

                               

Fax: (+40) 21 308 51 79        

                                          

E-mail: sales.treasury@otpbank.ro                            

Cadru de reglementare

Pentru mai multe detalii cu privire la cadrul de reglementare a produselor și serviciilor de investiții OTP Bank România, vă rugăm accesați pagina MiFID II .

OTP Bank vă oferă Limita pentru servicii de investiţii în scop de hedging

Este o limită revolving acordată printr-un contract de credit, prin care OTP Bank poate oferi companiei dumneavoastră contractarea unor produse de trezorerie în diferite valute, pe o anumită perioadă de timp. 

 

Alocarea unei astfel de limite are în vedere constituirea unei garanţii  pentru desfăşurarea de tranzacţii cu instrumente financiare derivate. 

 

Valoarea limitei: se stabileşte în funcţie de necesarul de hedging al companiei. 

 

Perioada de acordare: maximum 180 de luni de la data semnării Contractului de credit pentru finanţarea obligaţiilor din tranzacţii cu instrumente financiare derivate, fiind stabilită în strânsă corelaţie cu perioada de valabilitate a produselor IFD care pot fi utilizate în cadrul acesteia:

 

  • opţiuni pe cursul de schimb: maximum 12 luni
  • swap pe cursul de schimb: maximum 18 luni
  • forward pe cursul de schimb: maximum 18 luni
  • swap pe rata de dobanda: maximum 180 luni, dar nu mai mult decât maturitatea creditului pentru care se face hedging
  • opţiuni pentru rata dobânzii: maximum 180 luni, dar nu mai mult decât maturitatea creditului pentru care se face hedging

 

Structura de garanții este flexibilă, în cazul limitelor acordate pentru swap sau opţiuni pe rata dobânzii garanţiile putând fi comune cu cele ale creditului pentru care se face hedging.