x

ACTUALIZAREA ONLINE A DATELOR
Pentru clienții OTP Bank

Pentru actualizarea datelor personale sau a datelor companiei şi ale reprezentanţilor legali/convenţionali

Click aici

OTP Bank vă oferă un grad

ridicat de flexibilitate, pentru a alege combinația optimă între perioada de constituire, modalitatea de plată a dobânzii, precum și moneda în care vreți să economisiți!

Ce avantaje vă oferă depozitul la termen? 

otp bank

Rata dobânzii este fixă până la scadența depozitului;

otp bank

Depozitul se poate constitui în mai multe valute;

otp bank

La scadență beneficiați de următoarele opțiuni: prelungire automată a depozitului cu capitalizarea dobânzii, prelungire automată a depozitului fără capitalizare, lichidarea automată a depozitului.

 

Pentru mai multe informații, consultați nivelul ratelor dobânzilor pentru Persoane Juridice.

 

Profitați de avantajele depozitelor oferite de OTP Bank, analizați toate opțiunile, iar la maturitate veți fi siguri că a meritat!

 

OTP Bank România S.A. este participantă la Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare din România, iar deponenții săi beneficiază de garantarea, prin plata de compensații, a depozitelor eligibile constituite, în limita plafonului de acoperire stabilit periodic prin lege, care în prezent este în valoare de 100.000 EUR, echivalent în lei, pentru fiecare titular de cont. Acest nivel al plafonului de acoperire a fost stabilit prin Legea nr. 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor și Fondul de garantare a depozitelor bancare, publicată în Monitorul Oficial nr. 918 din 11 decembrie 2015. Potrivit legii, noțiunea de „depozit” înseamnă  orice sold creditor, inclusiv dobânda datorată, rezultat din fonduri aflate într-un cont sau din situații tranzitorii derivând din operațiuni bancare curente și pe care instituția de credit trebuie să îl ramburseze, potrivit condițiilor legale și contractuale aplicabile, inclusiv depozitele la termen și conturile de economii si care nu se regasesc intr-una din situatiile expres mentionate in cuprinsul legii ca neintrand in categoria acestor depozite (art.3(5) din legea mentionata detaliaza soldurile creditoare care nu intra in categoria depozitelor definite anterior). Noțiunea de „plafon de acoperire” reprezinta nivelul maxim al garantării per deponent garantat și per instituție de credit, aplicabil potrivit art. 61 alin. (3).

 

Mai multe informații pentru deponenți pot fi obținute prin accesarea sectiunii „Informatii pentru deponenti”, ce cuprinde inclusiv Lista depozitelor excluse de la garantare.

Mai multe detalii pot fi consultate și pe website-ul: www.fgdb.ro.