x

ACTUALIZAREA ONLINE A DATELOR
Pentru clienții OTP Bank

Pentru actualizarea datelor personale sau a datelor companiei şi ale reprezentanţilor legali/convenţionali

Click aici

V-ați stabilit un plan de economisire 

pentru afacerea dumneavoastră? Calculați fiecare posibilitate de a vă spori finanțele? Depozitul cu plata dobânzii în avans vă poziționează cu un pas înaintea tuturor cheltuielilor.

 

Depozitul cu plata dobânzii în avans este un produs de economisire prin intermediul căruia puteți obține dobânda în contul curent chiar în ziua constituirii depozitului.

Ce avantaje vă oferă depozitul cuplata dobânzii în avans?

otp bank

Primiți dobânda în contul curent în ziua constituirii depozitului;

otp bank

Puteți constitui depozitul pe o perioadă de 3, 4 sau 6 luni în RON, EUR sau USD;

otp bank

Rata dobânzii este fixă pe toată perioada valabilității depozitului;

otp bank

Suma minimă necesară deschiderii depozitului este 500 RON/EUR/USD în funcție de moneda în care constituiți depozitul;

otp bank

La maturitate depozitul este lichidat automat și banii sunt virați în contul curent al companiei.

 

Pentru a fi în permanență conectat la informații, vă punem la dispoziție nivelul ratelor dobânzilor pentru Persoane Juridice, aferente depozitelor la termen.

 

Depozitul cu dobândă în avans de la OTP Bank este un avantaj pentru afacerea dumneavoastră!

 

OTP Bank România S.A. este participantă la Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare din România, iar deponenții săi beneficiază de garantarea, prin plata de compensații, a depozitelor eligibile constituite, în limita plafonului de acoperire stabilit periodic prin lege, care în prezent este în valoare de 100.000 EUR, echivalent în lei, pentru fiecare titular de cont. Acest nivel al plafonului de acoperire a fost stabilit prin Legea nr. 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor și Fondul de garantare a depozitelor bancare, publicată în Monitorul Oficial nr. 918 din 11 decembrie 2015. Potrivit legii, noțiunea de „depozit” înseamnă  orice sold creditor, inclusiv dobânda datorată, rezultat din fonduri aflate într-un cont sau din situații tranzitorii derivând din operațiuni bancare curente și pe care instituția de credit trebuie să îl ramburseze, potrivit condițiilor legale și contractuale aplicabile, inclusiv depozitele la termen și conturile de economii si care nu se regasesc intr-una din situatiile expres mentionate in cuprinsul legii ca neintrand in categoria acestor depozite (art.3(5) din legea mentionata detaliaza soldurile creditoare care nu intra in categoria depozitelor definite anterior). Noțiunea de „plafon de acoperire” reprezinta nivelul maxim al garantării per deponent garantat și per instituție de credit, aplicabil potrivit art. 61 alin. (3).

 

Mai multe informații pentru deponenți pot fi obținute prin accesarea sectiunii „Informatii pentru deponenti”, ce cuprinde inclusiv Lista depozitelor excluse de la garantare.

Mai multe detalii pot fi consultate și pe website-ul: www.fgdb.ro.