x

ACTUALIZAREA ONLINE A DATELOR
Pentru clienții OTP Bank

Pentru actualizarea datelor personale sau a datelor companiei şi ale reprezentanţilor legali/convenţionali

Click aici

Aveți angajați care gestionează 

bunurile companiei, fie ele materiale, mijloace bănești sau alte valori?

 

Puteți proteja gestiunea pe care le-ați încredințat-o folosind depozitul pentru garanții gestionări de la OTP Bank.

 

Depozitul pentru garanții gestionări se adresează angajaților firmelor de stat, autorităților, firmelor private și instituților publice, care sunt obligați prin lege să constituie o garanție în numerar pentru a răspunde de gestiunea pe care o conduc.

Cum funcționează depozitul pentru garanții gestionări?

otp bank

Banii acumulează o dobândă egală cu cea a unui depozit la termen pe 12 luni pentru persoane juridice;

otp bank

Contul de garanție se deschide în lei, pe numele companiei, pentru o perioadă de 12 luni;

otp bank

La maturitate, depozitul se prelungește automat, cu capitalizarea dobânzii, iar rata de dobândă pentru următorul an este cea valabilă de la momentul reînnoirii.

 

Pentru mai multe informații, consultați nivelul ratelor dobânzilor pentru Persoane Juridice.

 

OTP Bank acordă importanță desăvârșită gestionării bunurilor companiei dumneavoastră.

 

OTP Bank România S.A. este participantă la Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare din România, iar deponenții săi beneficiază de garantarea, prin plata de compensații, a depozitelor eligibile constituite, în limita plafonului de acoperire stabilit periodic prin lege, care în prezent este în valoare de 100.000 EUR, echivalent în lei, pentru fiecare titular de cont. Acest nivel al plafonului de acoperire a fost stabilit prin Legea nr. 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor și Fondul de garantare a depozitelor bancare, publicată în Monitorul Oficial nr. 918 din 11 decembrie 2015. Potrivit legii, noțiunea de „depozit” înseamnă  orice sold creditor, inclusiv dobânda datorată, rezultat din fonduri aflate într-un cont sau din situații tranzitorii derivând din operațiuni bancare curente și pe care instituția de credit trebuie să îl ramburseze, potrivit condițiilor legale și contractuale aplicabile, inclusiv depozitele la termen și conturile de economii și care nu se regăsesc într-una din situațiile expres menționate în cuprinsul legii ca neintrând în categoria acestor depozite (art.3(5) din legea menționata detaliază soldurile creditoare care nu intră în categoria depozitelor definite anterior). Noțiunea de „plafon de acoperire” reprezintă nivelul maxim al garantării per deponent garantat și per instituție de credit, aplicabil potrivit art. 61 alin. (3).

 

Mai multe informații pentru deponenți pot fi obținute prin accesarea sectiunii „Informatii pentru deponenti”, ce cuprinde inclusiv Lista depozitelor excluse de la garantare.

Mai multe detalii pot fi consultate și pe website-ul: www.fgdb.ro.