x

ACTUALIZAREA ONLINE A DATELOR
Pentru clienții OTP Bank

Pentru actualizarea datelor personale sau a datelor companiei şi ale reprezentanţilor legali/convenţionali

Click aici

Pentru ca banii să lucreze în fiecare zi

în favoarea companiei dumneavoastră, OTP Bank vă oferă acum posibilitatea de a corela maturitatea depozitelor cu termenele de încasări și plăți, rezultate din activitatea companiei dumneavoastră.

Ce avantaje vă oferă depozitul cu maturitate flexibilă?

otp bank

Libertate deplină în ceea ce privește alegerea perioadei de constituire a depozitelor, fie ca aveți nevoie de fonduri peste 42, 78 sau... 231 de zile!

otp bank

Stabiliți singur scadenţa depozitelor alegând orice dată între 1 lună și 24 de luni, pentru depozite în RON, EUR și USD, iar pentru depozitele în GPB, CHF și HUF, orice data între 1 lună și 12 luni; 

 

Pentru mai multe informații, consultați nivelul ratelor dobânzilor pentru Persoane Juridice.

 

Alegeți depozitul cu maturitate flexibilã si beneficiați de o dobânda avantajoasă, fixă până la scadențã.

 

OTP Bank România S.A. este participantă la Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare din România, iar deponenții săi beneficiază de garantarea, prin plata de compensații, a depozitelor eligibile constituite, în limita plafonului de acoperire stabilit periodic prin lege, care în prezent este în valoare de 100.000 EUR, echivalent în lei, pentru fiecare titular de cont. Acest nivel al plafonului de acoperire a fost stabilit prin Legea nr. 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor și Fondul de garantare a depozitelor bancare, publicată în Monitorul Oficial nr. 918 din 11 decembrie 2015. Potrivit legii, noțiunea de „depozit” înseamnă  orice sold creditor, inclusiv dobânda datorată, rezultat din fonduri aflate într-un cont sau din situații tranzitorii derivând din operațiuni bancare curente și pe care instituția de credit trebuie să îl ramburseze, potrivit condițiilor legale și contractuale aplicabile, inclusiv depozitele la termen și conturile de economii si care nu se regasesc intr-una din situatiile expres mentionate in cuprinsul legii ca neintrand in categoria acestor depozite (art.3(5) din legea mentionata detaliaza soldurile creditoare care nu intra in categoria depozitelor definite anterior). Noțiunea de „plafon de acoperire” reprezinta nivelul maxim al garantării per deponent garantat și per instituție de credit, aplicabil potrivit art. 61 alin. (3).

 

Mai multe informații pentru deponenți pot fi obținute prin accesarea sectiunii „Informatii pentru deponenti”, ce cuprinde inclusiv Lista depozitelor excluse de la garantare.

Mai multe detalii pot fi consultate și pe website-ul: www.fgdb.ro.