x

ACTUALIZAREA ONLINE A DATELOR
Pentru clienții OTP Bank

Pentru actualizarea datelor personale sau a datelor companiei şi ale reprezentanţilor legali/convenţionali

Click aici

Pentru că aveți nevoie de siguranță

în afaceri vă punem la dispozitie un instrument de confort, pe care îl puteți utiliza în relațiile cu parteneri cu care nu ați mai colaborat sau care au nevoie de garanții solide.

 

Acest depozit este deosebit de util și în cazul contractelor întocmite cu instituțiile statului, unde această modalitate de lucru este obligatorie și reglementată prin lege.

 

Asigurați-vă partenerii de afaceri că vă veți îndeplini toate obligațiile din contract prin deschiderea unui depozit pentru garanții de bună execuție la OTP Bank. În plus, vă puteți asigura că furnizorii dumneavoastră vor duce la bun sfârsit îndeplinirea înțelegerilor, dacă au constituit un depozit pentru garanții de bună execuție la banca noastră. 

Cum funcționează acest produs?

Depozitul pentru garanții de bună execuție este constituit de către contractant (furnizor produse/prestator servicii/executant lucrări) în scopul asigurării beneficiarului de îndeplinirea cantitativă, calitativă, în perioada convenită a contractului de furnizare produse, prestări servicii, execuție lucrări, și în perioada de garanție aferentă, după caz, în conformitate cu prevederile acestuia sau ale documentelor de atribuire a contractului. 

Ce avantaje vă oferă depozitul pentru garanții de bună execuție?

otp bank

Depozitul este disponibil în RON, EUR și USD;

otp bank

Dobândă  anuală fixă pentru suma depusă;

otp bank

Suma și perioada de constituire se stabilesc conform prevederilor contractului pe care îl semnați sau a documentației de atribuire.

 

Pentru mai multe informații, consultați nivelul ratelor dobânzilor pentru Persoane Juridice.

 

Depozitul pentru garanții de bună execuție oferă afacerii dumneavoastră condiții sigure de dezvoltare!

OTP Bank România S.A. este participantă la Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare din România, iar deponenții săi beneficiază de garantarea, prin plata de compensații, a depozitelor eligibile constituite, în limita plafonului de acoperire stabilit periodic prin lege, care în prezent este în valoare de 100.000 EUR, echivalent în lei, pentru fiecare titular de cont. Acest nivel al plafonului de acoperire a fost stabilit prin Legea nr. 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor și Fondul de garantare a depozitelor bancare, publicată în Monitorul Oficial nr. 918 din 11 decembrie 2015. Potrivit legii, noțiunea de „depozit” înseamnă  orice sold creditor, inclusiv dobânda datorată, rezultat din fonduri aflate într-un cont sau din situații tranzitorii derivând din operațiuni bancare curente și pe care instituția de credit trebuie să îl ramburseze, potrivit condițiilor legale și contractuale aplicabile, inclusiv depozitele la termen și conturile de economii și care nu se regăsesc într-una din situațiile expres menționate în cuprinsul legii ca neintrând în categoria acestor depozite (art.3(5) din legea menționată detaliază soldurile creditoare care nu intră în categoria depozitelor definite anterior). Noțiunea de „plafon de acoperire” reprezintă nivelul maxim al garantării per deponent garantat și per instituție de credit, aplicabil potrivit art. 61 alin. (3).

 

Mai multe informații pentru deponenți pot fi obținute prin accesarea sectiunii „Informatii pentru deponenti”, ce cuprinde inclusiv Lista depozitelor excluse de la garantare.

Mai multe detalii pot fi consultate și pe website-ul: www.fgdb.ro.