Opțiunile Call

Puteți accesa acest produs dacă sunteți o companie, în vederea acoperirii riscului valutar determinat de creșterea cursului de schimb și pentru protejarea fluxurilor viitoare de numerar. Opțiunea CALL este instrumentul financiar derivat prin intermediul căruia aveți dreptul, dar nu și obligația, de a cumpăra la o dată ulterioară, numită data expirării, o anumită sumă în valută la un curs de schimb prestabilit (curs de exercitare). Pentru a avea acest drept, va trebui să plătiți o primă la data tranzacției.

Opțiunile PUT 

Aceste produse sunt destinate pentru a vă acoperi riscul valutar determinat de scăderea cursului de schimb și pentru protejarea fluxurilor viitoare de numerar. Opțiunea PUT este instrumentul financiar derivat prin intermediul căruia aveți dreptul, dar nu și obligația, de a vinde la o dată ulterioară, numită data expirării, o anumită sumă în valută la un curs de schimb prestabilit (curs de exercitare). Pentru a avea acest drept,  trebuie să plătiți o primă la data tranzacției.