Interest Rate Swap este un instrument financiar derivat, 

un aranjament contractual între două părți, prin intermediul căruia puteți schimba o serie de plăți variabile din viitor cu plăți la o rată fixă determinată la momentul tranzacției, protejându-vă, astfel, împotriva unei eventuale creșteri a ratelor de dobândă.

 

Vânzătorul IRS dorește să beneficieze de o eventuală scădere a ratelor de dobândă, schimbând astfel plățile fixe din viitor, cu plăți la o rată variabilă determinată în funcție de evoluția indicelui de referință utilizat (ex. EURIBOR, LIBOR, etc). Tranzacția IRS nu presupune schimb de principal.