x

ACTUALIZAREA ONLINE A DATELOR
Pentru clienții OTP Bank

Pentru actualizarea datelor personale sau a datelor companiei şi ale reprezentanţilor legali/convenţionali

Click aici

Plafon multivalută, multiborrower, cu utilizare multiplă

este o facilitate de credit pusă la dispoziţia dumneavoastră în baza unui contract de credit.

 

Facilitatea este stabilită într-o singură valută de referinţă, în cadrul căreia OTP Bank vă poate pune la dispoziţie finanţări cash şi non-cash în diferite valute.

 

Acest tip de produs de creditare vă oferă o structură flexibilă de finanţare, adaptată nevoilor dumneavoastră specifice, acoperind un spectru larg de necesităţi financiare şi de trezorerie aferente activităţii operaţionale si investitionale.

Ce beneficii vă oferă produsul ?

otp bank

Multi-valută – utilizările pot fi efectuate atât în RON, cât şi în alte valute, diferite de valuta în care a fost contractat plafonul, situaţie în care se are în vedere riscul valutar;

otp bank

Multi-borrower – utilizările din plafon pot fi efectuate de către oricare dintre entităţile membre ale grupului, semnatare ale contractului de credit;

otp bank

Utilizare multiplă – facilitatea poate fi utilizată atât cash, (sub forma de overdraft, linie de credit, credit cash pe termen scurt sau mediu, plafon de cont cash pe cecuri, bilete la ordin si facturi, credit pentru prefinantare subventii APIA, credit pentru achizitie terenuri agricole, credit pentru investitii, credit pentru nevoi generale nenominalizate), cât şi non-cash (pentru emiteri de scrisori de garanţie, deschideri de acreditive, certificări de cecuri).

 

În plus, pachetul de garanţii se constituie pentru întreg plafonul şi, în consecinţă, contractele de garantare sunt accesorii unui singur contract de credit, nefiind necesară refacerea acestora odată cu fiecare utilizare. În acest fel, veți reduce semnificativ cheltuielile efectuate de companie cu înregistrarea garanţiilor.