x

ACTUALIZAREA ONLINE A DATELOR
Pentru clienții OTP Bank

Pentru actualizarea datelor personale sau a datelor companiei şi ale reprezentanţilor legali/convenţionali

Click aici

Am pus necesitățile financiare

ale companiei dumneavoastră pe primul plan atunci când am hotărât să semnăm acorduri de colaborare cu FNGCIMM (Fondul National de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri), FGCR (Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN S.A.) și Banca de Export – Import a României - EximBank.

 

Cu ajutorul acestor parteneri de finanțare, OTP Bank vă oferă acces la garanții suplimentare oferite de cele trei instituții. În plus, având o structură operațională flexibilă și o rețea în dezvoltare, colaborarea cu oricare dintre cei trei parteneri contribuie la finanțarea proiectelor companiei dumneavoastră.

 

Astfel, menţionăm că în baza Acordului Plafon de Garantare IMM încheiat cu EximBank, oferim clienţilor IMM accesibilitate la noi instrumente de garantare emise de EximBank, care să faciliteze accesul la produsele de finanţare pentru susţinerea activităţii curente şi realizarea proiectelor investiţionale, garanțiile putând fi contractate în sumă de maximum 1.5 milioane lei.

 

Mai mult, în baza Convenției Cadru Plafon de Garantare - Produs OPTIMM, FNGCIMM va garanta obligația de rambursare a facilităților de credit pentru capital de lucru, contractate de clienții IMM, prin emiterea unor garanții individuale de până la 200.000 lei (sau echivalent în valută) și fără necesitatea prezentării unor garanții reale accesorii.

 

Adițional, fermierii persoane fizice sau juridice, care desfășoară activități în domeniul agricol vegetal/zootehnic sau al acvaculturii, beneficiarii privați ai programelor PNDR 2014-2020 si POPAM 2014-2020 și Consiliile Locale, GAL-urile, OUAI/FOUAI, FLAG-urile, ONG-urile și institutele de cult pot beneficia de garanții emise de către FNGCIMM în condiții optime, pentru a obține finanțări pentru achiziția de terenuri agricole, producția agricolă, finalizarea proiectelor de investiții, etc., conform prevederilor OUG nr. 43/2013, cu modificările și completările ulterioare.

Ce avantaje vă oferă acest parteneriat?

otp bank

Răspuns rapid   complet şi profesionist din partea partenerilor noștri, la orice solicitare din partea clienților;

otp bank

În cazul în care doriți să accesați un credit de valoare mai mare, partenerii noștri garantează în proporție de maximum 80% creditele pe care le acordăm;

otp bank

Acces la consultanță de calitate și soluții pentru afacere din partea specialiștilor OTP Bank.

Împreună cu cei trei parteneri de finanțare, OTP Bank contribuie la finanțarea continuă a proiectelor dumneavoastră.