x

ACTUALIZAREA ONLINE A DATELOR
Pentru clienții OTP Bank

Pentru actualizarea datelor personale sau a datelor companiei şi ale reprezentanţilor legali/convenţionali

Click aici

Cod ISIN:

Costul serviciului:
Comision de subscriere
Comision de răscumpărare
Costul de produs:
Din care comision distribuţie de la terţe părţi
TOTAL

MENŢIUNI:

Informaţiile din acest document reprezintă costurile estimate, calculate pentru o perioadă de deţinere a investiţiei de 1 an.
Pentru exemplificare a fost presupus că valoarea VUAN nu variază în timpul anului de deţinere.

La acest moment, pe baza informaţiilor deţinute, OTP Bank România SA nu anticipează fluctuaţii sau variaţii semnificative ale costurilor estimate.

Costul serviciului: include comisionul de subscriere şi de răscumpărare (dacă există) şi se aplică la suma investită/la valoarea VUAN din data răscumpărării (după caz) şi este reţinut de Bancă/Administratorul Fondului în conformitate cu Prospectul de emisiune şi Documentul cheie destinat investitorilor (KID) de la momentul executării tranzacţiei.

Costul de produs: reprezintă o valoare estimată, anualizată a tuturor costurilor suportate de fondul de investiţii, inclusiv comisionul de distribuţie ce revine OTP Bank România SA. Estimarea costului de produs are la bază informaţiile primite de la Administratorului Fondului cu privire la propriile aşteptări referitor la această valoare.

Comisionul de distribuţie de la terţe părţi: reprezintă comisionul ce revine OTP Bank România SA în calitate de intermediar privind serviciile de investiţii cu unităţi de fond şi se referă la punerea la dispoziţia Clientului a reţelei de unităţi şi a personalului aferent, accesul la canalele de distribuţie alternative (cum ar fi OTPdirekt), la furnizarea oricăror rapoarte şi informări pentru investitori cât şi la îndeplinirea obligaţiilor ce îi revin în relaţia continuă cu Clientul conform Contractelor de Distribuţie. Comisionul de distribuţie de la terţe părţi este inclus în Costul de produs, astfel acesta nu reprezintă o cheltuială adiţională pentru investitor.

Valoarea exactă a comisioanelor, altele decât cel de subscriere şi răscumpărare, va depinde de evoluţia valorii medie a activului total administrat şi este deja dedusă din VUAN-ul afisat zilnic, cu precizările şi regulile de calcul prezentate în Prospectul de emisiune al Fondului. Astfel, atunci când este prezentată evoluţia (rentabilitatea) VUAN-ului unui Fond, aceste costuri au fost deja cuprinse în rezultat, VUAN-ul reprezentând în fapt valoarea netă de costuri a activelor unui fond.