otp bank

Vă reamintim că

pentru a putea utiliza serviciile OTP Bank România este necesar să vă actualizați datele personale sau ale companiei şi ale reprezentanţilor legali/convenţionali, în sucursală sau online, urmând instrucțiunile de mai jos.

 

Cum poți actualiza datele?*

 

Notă: În cazul în care nu ați comunicat adresa personală de e-mail la deschiderea de cont sau la ultima actualizare a datelor, ulterior completării corecte a formularului de actualizare date, pentru finalizarea actualizării datelor, veți fi contactat telefonic pentru confirmarea acesteia prin apel înregistrat.

 

Ce date trebuie actualizate?

otp bank

Pentru persoane juridice este necesară actualizarea datelor referitoare la: sursa fondurilor, identitatea beneficiarului real, structura acționariatului, adresa sediului social, numărul de telefon, datele împuterniciților/ reprezentanților legali, astfel incât, la data efectuării operațiunilor, acestea să fie înregistrate în baza de date a Băncii.

otp bank

Pentru persoane fizice este necesară actualizarea datelor personale referitoare la: angajator/ocupaţie, sursa fondurilor, număr de telefon, adresa de email sau act de identitate.
Puteți consulta aici un model de completare a formularului simplificat adresat persoanelor fizice.

Informații suplimentare aferente formularului de actualizare date Persoane Fizice

Pentru a veni în sprijinul dumneavoastră, am pregatit o listă orientativă de documente necesare persoanelor juridice pentru actualizarea datelor.

 

Documente care atestă situația la zi a entității pe care o reprezentați:

 

otp bank


Pentru entități înregistrate la Oficiul Național al Registrului Comertului (RECOM) - de ex.: SRL, SA, Persoana Fizica Autorizată (PFA), Întreprindere Individuala (II), Întreprindere Familiala (IF):

  • Fomular de actualizare informații pentru clienți persoane juridice și categorii asimilate – completat/bifat în totalitate și semnat de persoanele împuternicite să reprezinte entitatea în relația cu OTP Bank România SA.
otp bank


Pentru profesii liberale:

  • Legitimație vizată la zi în cazul în care autoritatea competentă emite;
  • În cazul în care v-ați schimbat sediul, vă rugăm să prezentați documentul care atestă schimbarea sediului și înregistrarea acestuia la autoritatea competentă.
otp bank


Pentru asociații de proprietari:

  • Certificat Constatator din Registrul Special al asociațiilor de proprietari nu mai vechi de 30 zile calendaristice.
otp bank


Pentru asociații și fundații:

  • Extras din Registrul Asociațiilor și Fundațiilor nu mai vechi de 30 zile calendaristice.

Documente de identitate ale persoanelor autorizate să dispună operațiuni în contul societății (împuterniciți), desemnați deja în relația cu OTP Bank România SA.

 

Precizăm că, în urma analizării documentelor prezentate, este posibil să fie solicitate documente suplimentare.

Ce se întâmplă în caz contrar?

În situația în care nu veţi răspunde invitaţiei noastre de a vă actualiza datele minime obligatorii, Banca își rezervă dreptul de a refuza efectuarea operațiunilor.

 

În situația în care aţi actualizat deja datele minime obligatorii, vă mulțumim anticipat.

 

Vă asigurăm de întreaga noastră disponibilitate de a raspunde cât mai rapid cererilor dumneavoastră de actualizare de date şi ne cerem scuze pentru eventuale inconvenienţe legate de accesul la conturile OTP Bank România.

 

Ne puteţi contacta la numărul de telefon 0800 88 22 88 (Call-Center).

 

*sau în orice sucursală OTP Bank România (pentru a minimiza timpul petrecut la ghișeu aveți posibilitatea să aduceți formularul completat și semnat împreună cu o copie după BI/CI).