close

Felhívjuk a figyelmet a spoofing típusú csalási kísérletek számának növekedésére, amely során a csalók olyan telefonszámról hívják fel a potenciális áldozatokat, amely látszólag a banké, és a hitelintézet munkatársainak adják ki magukat. Kérjük, legyen óvatos, és ne osszon meg senkivel bizalmas információkat, például a bankszámla eléréséhez szükséges belépési adatokat vagy a bankkártya biztonsági adatait.

Online folyószámla szabadfoglalkozások számára

Sokkal egyszerűbb ha online! Attól függetlenül, hogy az elején vagy, vagy tevékenységed teljes gőzzel megy előre, válaszd az online folyószámlát ha egy megbízható partnert keresel. Dedikált termék- és szolgáltatáscsomagokhoz férhetsz hozzá, ideértve kártyát és Internet Banking szolgáltatást is. Több devizában nyithatsz számlát, pár kérdésre válaszolva és az iratokat feltöltve.

Gyors és hatékony: pár adatot töltesz ki és az iratokat online feltöltöd

A megadott adatokat bármikor megtekintheted és módosíthatod

A szerződéses iratokat előzetesen is megkaphatod

Melyek az online folyószámla előnyei?

 • Gyors és hatékony: pár adatot töltesz ki és az iratokat online feltöltöd;

 • A megadott adatokat bármikor megtekintheted és módosíthatod;

 • A szerződéses iratokat előzetesen is megkaphatod;

 • Az üzletedhez találó optimális szolgáltatáscsomagot online kiválaszthatod;

 • Kiválasztod a fiókot a folyamat elvégzése érdekében.

Fontos tudnivalók

2019.05.02-től kezdődően a lej és/vagy deviza fizetési megbízásokat a banknál csak a cég megbízottja adhatja át mappa alapján. Ezt az OTP Banknál aláírási joggal rendelkező személynek szükséges aláírnia. A mappa minta innen letölthető.

Hogyan kaphatod meg az online folyószámlát?

Látogass meg

Látogass meg egy OTP Bank fiókban
és tárgyaljunk a legalkalmasabb variánsról.
 

Fiókok és ATM-ek

Telefonos hívás

További részleteket a HelpDesk szolgáltatástól kaphatsz, a (+4) 021 308 57 10 telefonszámon.

HelpDesk hívás

Javasolt termékek

Fügetlen 5 számlacsomag szabadfoglalkozásúaknak

Folyószámla, internetbank, betéti kártya, 
ingyenes pénzbevétel és egyéb előnyök.

Több részletet kérek

Fügetlen 25 számlacsomag szabadfoglalkozásúaknak

Bankon belüli kifizetési megbízások, internetbank,
 folyószámla, betéti kártya és egyéb előnyök.
 

Több részletet kérek

Több adatra van szükséged?

Az Egyesült Királyságban lévő bankintézetek ügyfelei által kapott vagy végzett, valutában történő kifizetések és bevételek megfelelő lebonyolítása érdekében, kérjük, 2021.01.01-től tartsa szem előtt a BREXIT átmeneti időszakának lezárulása következtében felmerülő kérdéseket:

 • Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2015/847-es, 2015. május 20-ai, pénzátutalásokat kísérő adatokról szóló rendelete alapján, amely hatályon kívül helyezi az 1781/2006-es, a pénzmosás és terrorizmus finanszírozásáról szóló (EK) rendeletet:
  - Az Egyesült Királyságban lévő bankintézetek ügyfelei részére végzett, bármilyen valutában történő kifizetések esetében kötelezően meg kell adni a kedvezményezettel kapcsolatos információkat, vagyis a kedvezményezett nevét és a számlaszámát. 
  - Az Egyesült Királyságban lévő bankintézetek ügyfeleitől kapott bevételek esetén kötelezően meg kell adni a fizetést végző adatait: név, cím és számlaszám. A cím hiányában meg lehet adni a fizetést végző személy hivatalos személyazonosító okmányának a számát, a személyi számát vagy a születési helyét és idejét. A fizetést végző személlyel kapcsolatos információk részleges vagy teljes hiánya további, a fizetést végző személyének feltárására irányuló kivizsgálásokhoz vagy az összeg visszaküldéséhez vezethet (SEPA vagy SCT átutalások esetében), és késleltetheti a számlájára devizába történő kifizetések feldolgozását. 
   
 • Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2019/518-as, 2019. március 19-ei rendelete alapján, amely módosítja a 924/2009-es (EK) számú, az EU tagállamok közötti kifizetések díjára és a valutaátváltási díjakra vonatkozó rendeletet:
  - Az Egyesült Királyságban lévő bankintézetek ügyfelei részére euróban végzett kifizetések díja nem lesz azonos a Romániában lejben (RON) végzett kifizetések díjával.
   
 • Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2015/2366-es, 2015. november 25-ei, a belföldi piacra szánt fizetési szolgáltatásokról szóló direktívája alapján, amely módosítja a 2002/65/EK, 2009/110/EK és 2013/36/EU direktívákat és a 1093/2010-es (EU) rendeletet, valamint hatályon kívül helyezi a 2007/64/EK direktívát, és az országos szabályozásban a 209/08.11.2019-es számú, a fizetési szolgáltatásokról szóló törvénybe ültették át:
  - Az Egyesült Királyságban lévő bankintézetek ügyfeleinek javára, bármilyen valutában végzett kifizetéseket OUR, BEN vagy SHA jutalékkal lehet feldolgozni, a választott opciótól függően.
   
 • Az Európai Parlament és Tanács (EU) 260/2012-es, 2012. március 14-ei, az euróban történő átutalási és beszedési műveletek technikai és kereskedelmi követelményeinek megállapításáról szóló rendelete alapján, amely módosítja a 924/2009-es (EK) rendeletet:
  - Az Egyesült Királyságban lévő bankintézetek ügyfeleinek javára, bármilyen valutában végzett kifizetéseket esetében meg kell adni a kedvezményezett bankjának a BIC/SWIFT kódját.

Ezek a változtatások az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépésének következtében, 2021.01.01-től lépnek hatályba, és megfelelnek az Európai Bankhatóság alábbi sajtóközleményének: https://eba.europa.eu/eba-reminds-financial-institutions-need-readiness-view-brexit-transition-period-ending-31-december.

Tájékoztatjuk, hogy ami az euróban történő tranzakciókat illeti, az Egyesült Királyság továbbra is a SEPA SCT rendszer tagja marad.
 

Tisztelt ügyfelünk, tájékoztatjuk, hogy az Ukrajnában egyre nagyobb számban előforduló felszámolás alatt levő bank miatt, az illető ország fele végzett kifizetések feldolgozási késedelmet szenvedhetnek.

Nem kezdeményezhető üzleti kapcsolat, beleértve a számlanyitást, valamint pénzeszközök elfogadása és/vagy ügyletek végrehajtása/lebonyolítása abban az esetben, ha a természetes személy/jogi személy/ügyfél Észak-Korea rezidense/állampolgára, illetve megbízottja Észak-Korea rezidense/állampolgára. Megértését köszönjük.

Az ügyfelek ismeretével, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzésével és leküzdésével kapcsolatos banki politikával összhangban, az OTP Bank Románia különös figyelmet fordít az offshore államokból/államokba történő átutalásokra, valamint az offshore államokban lakóhellyel/állampolgársággal/székhellyel rendelkező ügyfelek vagy részvényesek/kedvezményezettek nemzetközi bevételezéseire vagy kifizetéseire. Ennek megfelelően a bank üzleti bizonylatokat igényelhet a végrehajtott/végrehajtandó tranzakciókkal kapcsolatosan minden olyan esetben, amikor ezt szükségesnek ítéli meg.  Ennek fő célja a hasonló jellegű műveletek besorolása az érvényben levő jogi szabályozásoknak megfelelően, valamint az ügyfelek tevékenységének/folyó kereskedelmi tevékenységének elemzése.

Az OTP Bank Románia az Országos Betétbiztosítási Alap tagja, és a betétesek jogosultak, kompenzáció formájában, a lekötött betétek biztosítására a törvény által időszakonként megállapított fedezeti limit erejéig. Jelenleg ez az összeg 100 000 eurónak felel meg lejben, minden számlatulajdonos esetében A fedezeti limit szintjét a 2015. december 11-én, a 918. számú Hivatalos Közlönyben megjelent, a betétek biztosítási programjáról és a Betétbiztosítási Alapról szóló 311/2015. számú törvény rendelkezései szabályozzák. A jogszabály szerint, a „betét” jelentése bármilyen hitelegyenleg, ideértve a tartozott kamatot is, amely egy számlán levő alapból vagy folyó, átmeneti banki ügyeltekből származik és amelyek az intézmény által visszaszolgáltandók az alkalmazandó jogszabály és szerződés alapján, ideértve a lekötött betéteket és megtakarítási betéteket és amelyek a jogszabály szövegében tisztán nincsenek meghatározva mint fenti betétek (a jogszabály 3. cikke (5)  be. a fent megnevezett betétek részét nem képező hitelegyenlegeket részletezi). A „fedezeti limit” fogalma a betétesenként és hitelintézetenként biztosított maximális fedezet összege, a 61. cikkely (3) bekezdés rendelkezései értelmében. További információ a „Információk betéteseknek”, részlegen található, amely a Nem garantált betétek listáját is tartalmazza. További információ a következő weboldalon található: www.fgdb.ro.

Abban az esetben, ha a tranzakcióra vonatkozó adatoknál, vagyis a Bank országa vagy a Kedvezményezett országa mezőkben olyan országot adott meg, amely szerepel azon országok listájában, amelyek esetében a bank igazoló dokumentumokat kér a tranzakciók feldolgozásakor, akkor fel kell mutatnia a banknak az igazoló dokumentumokat. Ezeket elküldheti az OTPdirect alkalmazáson keresztül, vagy továbbíthatja a documentejustificative@otpbank.ro e-mail-címre. Ellenkező esetben a bank nem dolgozhatja fel a tranzakciót. Nem kezdeményezhető üzleti kapcsolat, beleértve a számlanyitást, valamint pénzeszközök elfogadása és/vagy ügyletek végrehajtása/lebonyolítása abban az esetben, ha a természetes személy/jogi személy/ügyfél Észak-Korea rezidense/állampolgára, illetve megbízottja Észak-Korea rezidense/állampolgára. A Bank belső politikájának megfelelően az OTP Bank Romania S.A .:

 • nem folytat dollár (USD) alapú műveleteket a következő országokkal: Irán, Fehéroroszország, Kuba, Mianmar, Szíria, Szudán és Zimbabwe;
 • nem hajt végre közvetlen műveleteket a következő banki szervezetekkel: Belarusbank Belarus, Belinvestbank (Fehérorosz Fejlesztési és Újjáépítési Bank), Belagroprombank Belarus, SberBank Russia, VTB Russia, Gazprombank Russia, Vnesheconombank (VEB) Russia, Rosselkhozbank Russia;
 • nem hajt végre műveleteket transznisztriai bankokkal, amelyek tevékenységét nem a Moldovai Nemzeti Bank felügyeli.