Cont curent online pentru Profesii liberale

Cont curent online pentru Profesii liberale

E mult mai simplu atunci când e online! Indiferent dacă ești la început de drum sau activitatea ta este în plină desfășurare, optează pentru un cont curent online dacă îți dorești un partener de încredere. Ai acces la pachete de produse și servicii dedicate, inclusiv card și Internet Banking. Deschizi un cont în valute diferite, răspunzând la câteva întrebări și încărcând documentația.

Dacă nu ai încă un cont deschis la OTP Bank, poți alege noua soluție de business disponibilă prin platforma www.otpdirekt.ro/cont-imm-rapid.

Rapid și eficient: completezi câteva date și încarci documentația online

Poți vizualiza și modifica datele introduse în orice moment

Poți primi în avans documentația contractuală

Care sunt avantajele unui cont curent online?

 • Rapid și eficient: completezi câteva date și încarci documentația online;

 • Poți vizualiza și modifica datele introduse în orice moment;

 • Poți primi în avans documentația contractuală;

 • Alegi online pachetul de servicii optim pentru afacerea ta;

 • Alegi sucursala pentru finalizarea procesului.

Important de știut

Din data de 02.05.2019, depunerea ordinelor de plată în lei și/sau în valută la ghișeele băncii de către un delegat al unei firme se va efectua doar în baza unui borderou. Acesta trebuie semnat de o persoană cu drept de semnătură în OTP Bank. Descarcă draftul de borderou de aici.

Cum poți obține contul curent online?

Vino la noi

Vino în sucursala OTP Bank
și hai să discutăm cea mai potrivită variantă.

Sucursale și ATM-uri

Contactează-ne telefonic

Solicită informații apelând serviciul HelpDesk
la numărul de telefon (+4) 021 308 57 10.

Apelare HelpDesk

Produse recomandate

Pachet practic pentru Profesii liberale

Cont curent, Internet Banking, card de debit,
încasări gratuite, dar și alte beneficii.

Vreau detalii

Pachet dinamic pentru Profesii liberale

Ordine de plată intrabancare, Internet Banking,
cont curent, card de debit și alte beneficii.

Vreau detalii

Mai multe informații?

Pentru buna derulare a plăților și încasărilor valutare instructate către/primite de la clienți ai instituțiilor bancare din Marea Britanie, vă rugăm ca, din 01.01.2021, să aveți în vedere următoarele aspecte generate ca urmare a încheierii procesului de tranziție BREXIT:

 • În vederea aplicării prevederilor Regulamentului (UE) 2015/847 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 mai 2015 privind informațiile care însoțesc transferurile de fonduri și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1781/2006, emise în scopul combaterii spălării banilor și finanțării terorismului:
  - Plățile instructate în orice valută către clienții instituțiilor bancare din Marea Britanie vor fi însoțite de informații obligatorii cu privire la beneficiarul plății, respectiv numele beneficiarului și numărul de cont de plăți al acestuia;
  - Încasările primite în orice valută de la clienții instituțiilor bancare din Marea Britanie vor fi însoțite de informații obligatorii cu privire la plătitor, respectiv: numele, adresa și numărul de cont ale plătitorului. În lipsa adresei plătitorului, aceasta poate fi înlocuită cu numărul documentului personal oficial, numărul de identificare al clientului sau data și locul nașterii. Lipsa parțială sau totală a informațiilor cu privire la plătitor va duce la investigații suplimentare în vederea identificării complete a ordonatorului transferului sau la retururi (în cazul transferurilor SEPA SCT) și intârzierea procesării încasărilor valutare în contul dumneavoastră. 
   
 • În vederea aplicării prevederilor Regulamentului (UE) 2019/518 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 martie 2019 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 924/2009 în ceea ce privește anumite comisioane pentru plățile transfrontaliere efectuate în interiorul Uniunii și comisioanele de conversie monetară:
  - Comisioanele percepute la plățile instructate în valuta EUR către clienții instituțiilor bancare din Marea Britanie nu vor mai fi identice cu comisioanele percepute la plățile efectuate în valuta RON în România.
   
 • În vederea aplicării prevederilor Directivei (UE) 2015/2366 a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind serviciile de plată în cadrul pieței interne, de modificare a Directivelor 2002/65/CE, 2009/110/CE și 2013/36/UE și a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010, și de abrogare a Directivei 2007/64/CE, transpusă în reglementările naționale prin Legea nr.209/08.11.2019 privind serviciile de plată:
  - Plățile instructate în orice valută în favoarea clienților instituțiilor bancare din Marea Britanie se pot procesa cu comision OUR, BEN sau SHA în funcție de opțiunea aleasă.
   
 • În vederea aplicării prevederilor Regulamentul nr. 260/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 martie 2012 de stabilire a cerințelor tehnice și comerciale aplicabile operațiunilor de transfer de credit și de debitare directă în euro și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 924/2009:
  - Plățile instructate în orice valută în favoarea clienților instituțiilor bancare din Marea Britanie vor fi însoțite de codul BIC/SWIFT de identificare a băncii beneficiare.

Aceste modificări se aplică din data de 01.01.2021, ca urmare a retragerii Marii Britanii din Uniunea Europeană și sunt în conformitate cu declarația de presă a Autorității Bancare Europene: https://eba.europa.eu/eba-reminds-financial-institutions-need-readiness-view-brexit-transition-period-ending-31-december.

Totodată vă facem cunoscut că Marea Britanie rămane în continuare participantă la Schema SEPA SCT, pentru tranzacțiile în valută EUR.

Stimate client, vă informăm că, din cauza numărului în creștere de bănci în lichidare din Ucraina, orice plată efectuată către această țară poate înregistra întârzieri de procesare.

Nu se vor iniția relații de afaceri, inclusiv deschiderea contului curent, precum și acceptarea și/ sau derularea oricăror fonduri/ efectuarea de tranzacții pentru persoanele fizice/persoanele juridice cu rezidența/ cetățenia în Coreea de Nord, precum și a celor ai căror reprezentanți împuterniciți au rezidența/ cetățenia în Coreea de Nord. Mulțumim pentru înțelegere.

În conformitate cu politica băncii privind cunoaşterea clientelei, prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, OTP Bank România S.A. acordă o atenţie deosebită transferurilor de fonduri în valută către/dinspre teritorii off-shore, precum şi operaţiunilor de încasări şi plăţi externe ale clienţilor care au rezidenţa/cetăţenia/sediu social sau acţionari/beneficiari reali în teritorii off-shore, solicitând clienţilor documente comerciale justificative aferente tranzacţiilor efectuate/ce urmează a fi efectuate de fiecare dată când consideră necesar. Scopul principal îl reprezintă încadrarea operaţiunilor de acest tip în prevederile legale în vigoare şi analiza concordanţei cu obiectul de activitate/activitatea comercială curentă a clienţilor.

OTP Bank România S.A. este participantă la Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare din România, iar deponenții săi beneficiază de garantarea, prin plata de compensații, a depozitelor eligibile constituite, în limita plafonului de acoperire stabilit periodic prin lege, care în prezent este în valoare de 100.000 EUR, echivalent în lei, pentru fiecare titular de cont. Acest nivel al plafonului de acoperire a fost stabilit prin Legea nr. 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor și Fondul de garantare a depozitelor bancare, publicată în Monitorul Oficial nr. 918 din 11 decembrie 2015. Potrivit legii, noțiunea de „depozit” înseamnă orice sold creditor, inclusiv dobânda datorată, rezultat din fonduri aflate într-un cont sau din situații tranzitorii derivând din operațiuni bancare curente și pe care instituția de credit trebuie să îl ramburseze, potrivit condițiilor legale și contractuale aplicabile, inclusiv depozitele la termen și conturile de economii și care nu se regăsesc într-una din situațiile expres menționate în cuprinsul legii ca neintrând în categoria acestor depozite (art.3 alin. (5) din legea menționată detaliază soldurile creditoare care nu intră în categoria depozitelor definite anterior). Noțiunea de „plafon de acoperire” reprezintă nivelul maxim al garantării per deponent garantat și per instituție de credit, aplicabil potrivit art. 61 alin. (3). Mai multe informații pentru deponenți pot fi obținute prin accesarea secțiunii „Informații pentru deponenți”, ce cuprinde inclusiv Lista depozitelor excluse de la garantare. Mai multe detalii pot fi consultate și pe website-ul: www.fgdb.ro.

În cazul în care tranzacția dumneavoastră conține în câmpurile “Țară Bancă” sau “Tară Beneficiar” una din tările menționate în Lista țărilor pentru care banca solicită documente justificative în vederea procesării plăților pentru procesare, vă rugăm să prezentați băncii documente justificative, prin încărcarea acestora în mesageria aplicației OTPdirekt sau transmiterea acestora la adresa de e-mail documentejustificative@otpbank.ro. În caz contrar, banca nu va putea procesa operațiunea. Nu se vor iniția relații de afaceri, inclusiv deschiderea contului curent, precum și acceptarea și/ sau derularea oricăror fonduri/ efectuarea de tranzacții pentru persoanele fizice/persoanele juridice cu rezidența/ cetățenia în Coreea de Nord, precum și a celor ai căror reprezentanți împuterniciți au rezidența/ cetățenia în Coreea de Nord. În conformitate cu politica internă a Băncii, OTP Bank România S.A.:

 • nu efectuează operațiuni în USD cu următoarele țări: Iran, Belarus, Cuba, Myanmar, Syria, Sudan și Zimbabwe;
 • nu efectuează operațiuni directe în relația cu urmatoarele enititati bancare: Belarusbank Belarus, Belinvestbank (Banca belarusă pentru Dezvoltare și Reconstrucție), Belagroprombank Belarus, SberBank Rusia, VTB Rusia, Gazprombank Rusia, Vnesheconombank (VEB) Rusia, Rosselkhozbank Rusia;
 • nu efectuează operațiuni cu bănci din Transnistria, care nu sunt supravegheate de Banca Naționala a Moldovei.