x

ACTUALIZAREA ONLINE A DATELOR
Pentru clienții OTP Bank

Pentru actualizarea datelor personale sau a datelor companiei şi ale reprezentanţilor legali/convenţionali

Click aici

OTP Bank România anunță rezultatele financiare pentru trimestrul III din 2019

- Profitul ajustat după impozitare de 79 milioane lei (5.4 miliare HUF), în creștere cu 14% de la an la an;

- Profitul operațional s-a îmbunătățit cu 18% de la an la an, susţínut de o creștere de 24% a veniturilor totale și o creștere de 28% a costurilor de exploatare;
- Activitatea comercială s-a intensificat în mod semnificativ: creditele ipotecare au crescut cu 68% de la an, iar creditele de nevoi personale au crescut cu 25% în trimestrul III.

 

OTP Group anunță rezultatele financiare pentru primele nouă luni ale  anului 2019. Conform raportului publicat la Budapesta, în care rezultatele băncii sunt prezentate consolidat, ajustate în conformitate cu standardele de raportare ale Grupului, OTP Bank România a înregistrat un profit consolidat ajustat după impozitare de 79 milioane lei (5.4 miliarde HUF), cu 14% mai mare comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

 

În trimestrul al treilea, operațiunile din România au înregistrat un profit de 26 milioane RON (1,8 miliarde HUF), cu 28% mai puțin decât în trimestrul 2, datorită costurilor de risc mai mari, care au crescut din cauza deprecierii recunoscute de OTP Factoring SRL (care este prezentată ca parte din activitatea operațională a OTP Bank România) pentru filialele sale ca urmare a capitalului propriu negativ înregistrat de acestea.

 

Profitul operațional din primele nouă luni a crescut cu 18%, ca urmare a creșterii cu 24% a veniturilor totale și a creșterii cheltuielilor operaționale cu 28%. Creșterea de 23% a venitului net din dobânzi a fost susținută, în mare parte, de dinamica volumelor de credit (stadiul 1 + 2), comparativ cu perioada similară a anului trecut.

 

Marja netă a dobânzii din primele nouă luni a scăzut ușor, în timp ce activele totale au crescut semnificativ de la un an la altul.

 

În trimestrul al treilea, activitatea comercială s-a intensificat în mod deosebit datorită: creșterii de 68% a creditelor de tip imobiliar și de 25% a creditelor de nevoi personale.

 

Volumul creditelor performante (stadiul 1 + 2), ajustat la cursul de schimb, a crescut dinamic, cu 7% comparativ cu trimestrul precedent. Această creștere a fost susținută atât de segmentul retail (+15% y-o-y, +3% q-o-q), cât și de cel corporativ (+21% y-o-y, +1% q-o-q). Volumul creditelor performante (stadiul 1 + 2) a crescut 23% comparativ cu anul precedent.

 

În trimestrul al treilea, veniturile nete din dobânzi au crescut cu 10% q-o-q și cu 21% y-o-y. Volumul creditelor performante (stadiul 1 + 2) a crescut cu 7% q-o-q, iar marja netă a dobânzii a crescut cu  (+12 bps q-o-q). Creștearea marjei se datorează faptului că rata de referință, care se folosește ca bază pentru stabilirea prețurilor la depozite, a scăzut cu o medie de 19 bps pe trimestru, în timp ce rata dobânzii de referință pentru stabilirea prețurilor împrumuturilor cu rată variabilă a crescut ușor de la un trimestru la altul.

 

În ceea ce privește calitatea  creditelor, volumul creditelor neperformante DPD90+ (ajustate la cursul de schimb, fără cesiuni și derecunoașteri) , a crescut într-un ritm mai lent decât cel înregistrat în trimestrul precedent. Raportul dintre împrumuturile  din Stadiul 3 și totalul creditelor brute a fost de 8,3% (1 pp y-o-y, și -0,6 pp q-o-q). Motivele pentru nivelul mai mic al indicatorului, includ vânzarea și derecunoșterea creditelor neperformante; declinul său relativ a fost susținut și de volumul mai mare al creditelor brute. Gradul de acoperire a creditelor din stadiul 3 a crescut cu 36 bps q-o-q în trimestrul al treilea, ajungând la 48,4% la sfârșitul perioadei de raportare.

 

Volumul depozitelor, ajustat la cursul de schimb, a crescut cu 20% comparativ cu aceeasi perioada  anului trecut datorită segementelor de retail și corporativ. Indicatorul credite/depozite nete a fost de 132% la sfârșitul celui de-al treilea trimestru (-1 pp y-o-y).

 

Ȋn conformitate cu reglementările locale, activele băncii au atins nivelul de 12,4 miliarde lei, iar profitul după impozitare a fost de 60.5 milioane lei. Rata de adecvare a capitalului băncii a crescut la 20.5% de la 17.11% in trimestrul anterior, datorită faptului că OTP Bank România a înregistrat o majorare de capital de la OTP Grup de 320 milioane lei (22 miliarde HUF).

 

OTP Group a înregistrat un profit ajustat după impozitare de 313,1 miliarde HUF, marcând o creștere de 19% y-o-y, pe fondul decelerării creșterii costurilor operaționale şi accelerării creșterii volumului creditului prin îmbunătățirea indicatorilor de calitate a împrumuturilor, cu un cost de risc de credit mai mare q-o-q. Profitul OTP Core s-a îmbunătățit cu 4% y-o-y și a atins nivelul de 145,7 miliarde HUF. Ponderea contribuției operațiunilor non-ungare în profitul Grupului s-a îmbunătățit față de anul precedent (9M 2018: 41%, 9M 2019: 47%). ROE 9M la nivel consolidat a crescut până la 21,3% (+0,3 pp y-o-y).

 

Situațiile financiare consolidate ale OTP Group pentru trimestrul al treilea încorporează bilanțul subsidiarei din Moldova și Muntenegru contribuind cu 2 luni de profit. Deoarece achiziția subsidiarei din Serbia a fost finalizată financiar la 24 septembrie 2019 a fost consolidat doar bilanțul său. Achiziția din Slovenia se preconizează că va fi finalizată în 4T 2019.

 

Rezultatele complete ale OTP Bank România sunt prezentate în tabelul de mai jos*.

 

 

În situațiile financiare la trimestrul III 2019, OTP Leasing România este prezentată ca parte a OTP Bank România, comparativ cu practica anterioară de prezentare în cadrul companiilor de leasing externe.

 

Profitul pe primele nouă luni ale anului realizat de OTP Leasing România este de 2.9 milioane RON (0.2 milioane HUF). Volumul de credite aflate în stadiul 1 și 2 la OTP Leasing România a  înregistrat un nivel de 366.3 milioane RON (25 milioane HUF), iar  numărul de angajați a fost de 49 (pe baza ETP) la sfârșitul lunii septembrie 2019.

 

Raportul complet publicat de OTP Bank Plc. poate fi consultat aici: https://www.otpbank.hu/static/portal/sw/file/190808_OTP_20192Q_e_final.pdf.

 

 

Despre OTP Bank România

 

OTP Bank România, subsidiară a OTP Group, este un furnizor integrat şi auto-finanţat de servicii financiare. Cu o abordare definită prin responsabilitate, angajament şi profesionalism, OTP Bank România înțelege nevoile clienților şi contextul actual al pieţei şi este un partener de încredere în furnizarea de servicii financiare. Banca ocupă locul 9 după active în clasamentul jucătorilor bancari din România, din septembrie 2018.

 

OTP Group aniversează anul acesta 70 de ani de activitate, în timp ce subsidiara din România marchează 15 ani de prezență de piața locală. Până astăzi, OTP Group a devenit un jucător dominant pe piața Europei Centrale și de Est și este considerat un grup bancar important chiar și la scară europeană. Comunitatea de aproximativ 36 de mii de angajați deservește zilnic peste 18,5 milioane de clienți din 9 țări.