close

Vă atragem atenția asupra creșterii tentativelor de fraudă prin metoda spoofing, prin care atacatorii apelează potențiale victime de pe un număr de telefon care pare a fi al băncii și se prezintă drept angajați ai instituțiilor financiare. Vă recomandăm să fiți vigilenți și să nu comunicați nimănui date confidențiale precum credențialele de acces la contul bancar (IB) sau datele de securitate aferente cardului bancar.

Depozit pentru garanții gestionari

Deține controlul chiar și atunci când delegi responsabilități și sarcini. Indiferent de tipul lor, bunurile companiei tale (materiale, financiare sau alte valori) vor fi mereu protejate de un depozit pentru garanții gestionari. Acesta se adresează angajaților firmelor de stat, autorităților, firmelor private și instituțiilor publice, care sunt obligați prin lege să constituie o garanție în numerar pentru a răspunde de gestiunea pe care o conduc.

Banii acumulează o dobândă egală cu cea a unui depozit la termen pe 12 luni pentru persoane juridice

Contul de garanție se deschide în lei, pe numele companiei pentru o perioadă de 12 luni

La maturitate, depozitul se prelungește automat, cu capitalizarea dobânzii, iar rata de dobândă pentru următorul an este cea valabilă la momentul reînnoirii

Cum poți obține un depozit garanții gestionari?

Vino la noi

Vino în sucursala OTP Bank
și hai să discutăm cea mai potrivită variantă.

Sucursale și ATM-uri

Contactează-ne telefonic

Solicită informații apelând serviciul HelpDesk
la numărul de telefon (+4) 021 308 57 10.

Apelare HelpDesk

Produse similare recomandate

Depozite la termen

Soluții cu grad ridicat de flexibilitate pentru economiile tale.

Vreau detalii

Cont curent ONLINE

Deschizi rapid un cont online, pachet de produse și servicii,
card și Internet Banking.

Vreau detalii

OTP Bank România S.A. este participantă la Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare din România, iar deponenții săi beneficiază de garantarea, prin plata de compensații, a depozitelor eligibile constituite, în limita plafonului de acoperire stabilit periodic prin lege, care în prezent este în valoare de 100.000 EUR, echivalent în lei, pentru fiecare titular de cont. Acest nivel al plafonului de acoperire a fost stabilit prin Legea nr. 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor și Fondul de garantare a depozitelor bancare, publicată în Monitorul Oficial nr. 918 din 11 decembrie 2015. Potrivit legii, noțiunea de „depozit” înseamnă orice sold creditor, inclusiv dobânda datorată, rezultat din fonduri aflate într-un cont sau din situații tranzitorii derivând din operațiuni bancare curente și pe care instituția de credit trebuie să îl ramburseze, potrivit condițiilor legale și contractuale aplicabile, inclusiv depozitele la termen și conturile de economii și care nu se regăsesc într-una din situațiile expres menționate în cuprinsul legii ca neintrând în categoria acestor depozite (art.3(5) din legea menționată detaliază soldurile creditoare care nu intră în categoria depozitelor definite anterior). Noțiunea de „plafon de acoperire” reprezintă nivelul maxim al garantării per deponent garantat și per instituție de credit, aplicabil potrivit art. 61 alin. (3).

Mai multe informații pentru deponenți pot fi obținute prin accesarea secțiunii „Informații pentru deponenți”, ce cuprinde inclusiv Lista depozitelor excluse de la garantare.

Mai multe detalii pot fi consultate și pe website-ul: www.fgdb.ro.