FEMEIA MANAGER

Alege OTP Bank România ca bancă parteneră în acest program. Aplică acum!

Programul Femeia Manager este un program de încurajare și de stimulare a înființării întreprinderilor mici și mijlocii, implementat de către Ministerul Antreprenoriatului și Turismului (MAT) prin intermediul Agențiilor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului (AIMMAIPE). 

Obiectivul principal îl constituie stimularea şi sprijinirea înființării şi dezvoltării structurilor economice private înfiinţate și conduse de către femei, îmbunătățirea performanțelor economice ale acestora, realizarea unei creșteri economice inteligente, sustenabile și incluzive, bazate pe digitalizare, dezvoltare durabilă, inovare și pregătire antreprenorială, în contextul problemelor legate de menţinerea echilibrului dintre obligaţiile familiale şi cele profesionale şi ale prejudecăţilor existente încă la nivel local.

Companiile trebuie să respecte criteriul conform căruia cel puţin unul dintre asociaţi să fie femeie şi să deţină cel puţin 50% din părţile sociale/acțiuni ale societăţii în cazul IMM-urilor aplicante. 
 

Contribuție de minimum 5% din cheltuielile eligibile, plus toate cheltuielile neeligibile din proiect

Alocație finaciară nerambursabilă maximum 95% din valoarea cheltuielilor eligibile

Credit punte garantat de până la 80% din valoarea creditului

Care sunt avantajele programului Femeia Manager?

  • Suma maximă de 200.000 lei/beneficiar pentru companiile care își asumă crearea și menținerea a două locuri de muncă prin intermediul Programului, sau 100.000 lei maximum/beneficiar pentru cele care își asumă crearea și menținerea unui singur loc de muncă prin intermediul Programului, sumă care poate reprezenta maximum 95% din valoarea cheltuielilor eligibile (inclusiv TVA pentru societățile neplătitoare) aferente proiectului;

  • Costurile generate de obținerea Creditului tip Punte pot fi bugetate prin Proiect;

  • Obligațiile de rambursare pot fi garantate de către FNGCIMM/alte fonduri de garantare, dupa caz, în proporție de maximum 80%. 

Cum poți beneficia de avantajele programului Femeia Manager?

  • 1. Aplici în portal și alegi OTP Bank România, ca bancă parteneră în acest program.

  • 2. Completezi datele de indentificare și depui cererea de finanțare online în aplicația dezvoltată de MAT.

  • 3. În urma aplicării, proiectul tău va fi evaluat pe baza unei grile de evaluare.
  • 4. După ce proiectul a fost evaluat și selectat pentru finanțare, vei semna cu MAT, prin intremediul Agenției pentru IMM-uri, contractul de finanțare nerambursabilă.

  • 5. Dacă este necesar, ai posibiliatea să ne soliciți prefinanțarea împrumuturilor (împrumuturi punte) și/sau cofinanțarea proiectului.

  • 6. După semnarea acordurilor de finanțare nerambursabilă, va începe implementarea proiectului.

  • 7. OTP Bank România va vira mai departe alocația în contul tău, în momentul primirii acordului din partea Ministerului.

Criterii de eligibilitate

Beneficiarul este eligibil în cadrul Programului dacă la data acordării creditului îndeplinește cumulativ criteriile de eligibilitate prevăzute în “Ordinul Ministrului Antreprenoriatului și turismului nr. 1.314/2022 privind aprobarea procedurii de implementare a Programului național multiannual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul IMM”, cu modificările și completările ulterioare, precum și criteriile de eligibilitate ale băncii.

Produse recomandate

Pachetele Calculat & Relaxat

Alege ce-i mai bun pentru afacerea ta.

 

Vreau detalii

Cont curent online

Află beneficiile pachetului de cont curent online,
inclusiv card și Internet Banking.

 

Vreau detalii