Măsura suspendării ratelor pentru maximum 9 luni, în condițiile O.U.G. 227/2020 pentru modificarea și completarea O.U.G. 37/2020, posibilă și în 2021

close

Află mai multe informații despre resetarea parolei în noul OTPdirekt. Descarcă ghidul sau vezi tutorialul

Măsura suspendării ratelor pentru maximum 9 luni, în condițiile O.U.G. 227/2020 pentru modificarea și completarea O.U.G. 37/2020, posibilă și în 2021

Clienții cu credite în derulare, ale căror venituri au fost afectate direct sau indirect de situația generată de pandemia de COVID-19, pot solicita suspendarea plății ratelor pentru o perioadă cuprinsă între 1 și 9 luni, în conformitate cu Ordonanță de Urgență a Guvernului nr. 227/2020 pentru modificarea și completarea OUG 37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori. Condiția este ca perioada de suspendare să nu depășească cumulat 9 luni, însumând – dacă este cazul – și perioada de suspendare anterioară, indiferent dacă aceasta a fost acordată în temeiul unui moratoriu legislativ sau/și non-legislativ. Măsura se adresează și clienților care nu au solicitat această suspendare până la 15 iunie 2020, potrivit legii, pentru creditele acordate până la 30 martie 2020. Termenul până la care se pot depune astfel de solicitări a fost restabilit până la 15 martie 2021.

Beneficiari pot fi persoanele fizice, persoanele juridice (cu excepția instituțiilor de credit), persoanele fizice autorizate (PFA), întreprinderile individuale, întreprinderile familiale, profesiile liberale și cele care se exercită în baza unor legi speciale, indiferent de forma de exercitare a profesiei.

Pentru creditele ipotecare contractate de persoanele fizice pentru care cererea de suspendare a obligațiilor de plată a fost formulată până la data de 15 iunie 2020 potrivit legii, suspendarea obligațiilor de plată complementar până la maximum 9 luni se aplică prin cumularea creanței/restului de creanță aferent/e dobânzilor calculate în prima perioadă suspendată potrivit OUG 37/2020, cu suma aferentă dobânzilor calculate pentru a doua perioadă suspendată. La soldul astfel rezultat dobanda este 0% și plata de către client a acestei creante se va face eșalonat în 60 de rate lunare egale, începând cu luna imediat următoare încheierii celei de a doua perioade de amânare.

Condițiile cumulative pentru ca persoanele fizice, juridice și categoriile asimilate să beneficieze de această facilitate sunt următoarele:

 • veniturile obținute să fi fost afectate direct sau indirect de situaţia gravă generată de pandemia COVID-19 (exemplu: intrarea în șomaj tehnic ca efect al închiderii/restrângerii activității angajatorului, concediere, reducere a salariului, plasarea în carantină instituționalizată sau izolare la domiciliu, îmbolnăvire cu COVID-19);
 • perioada maximă de suspendare aferentă unei expuneri individuale nu depășește cumulat 9 luni, indiferent dacă aceste 9 luni cumulate au fost acordate în temeiul unui moratoriu legislativ, al unui moratoriu non-legislativ sau al ambelor cazuri;
 • creditul a fost acordat până la data intrării în vigoare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020, cu modificările și completările ulterioare, respectiv 30 martie 2020, inclusiv;
 • data scadenței finale a obligațiilor de rambursare a ratelor, prevăzută în contractele de credit, este ulterioară ultimei solicitări de suspendare formulată conform OUG 37/2020, astfel cum a fost modificată și completată conform OUG 227/2020;
 • nu le-a fost declarată scadența anticipată până la data de 31 decembrie 2020, inclusiv
 • nu înregistrează rate, dobânzi sau comisioane scadente restante pentru creditul respectiv la data solicitării suspendării obligației de plată în condițiile prevăzute la art.2, alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului  nr. 37/2020, cu modificările și completările ulterioare;
 • solicitarea pentru amânare să se facă până cel târziu la data de 15 martie 2021.

În plus, debitorii care solicită această facilitate, cu excepția persoanelor fizice, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 • să prezinte declarație pe propria răspundere cu privire la diminuarea cu minimum 25% a veniturilor sau încasărilor medii lunare din ultimele 3 luni ale societății/entității (cu/fără personalitate juridică), anterior solicitării suspendării obligațiilor de plată prin raportare la perioada similară din anii 2019/2020 după caz;
 • nu se află în insolvenţă la data solicitării suspendării rambursării creditului, conform informaţiilor disponibile pe pagina web a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului;

OTP Bank pune la dispoziția clienților patru metode simple de solicitare a suspendării ratelor:
1. preferabil prin completarea formularului pentru persoane fizice sau pentru persoane juridice/categorii asimilate,
2. la adresa de email: office@otpbank.ro
3. letric (pe hârtie), în oricare dintre sucursalele OTP Bank sau prin poștă, 
4. telefonic (Telverde: 0800 88 22 88 - apelabil gratuit din orice rețea fixă sau mobilă din România sau +4021 308 57 10 - apelabil și din străinătate).

Indiferent de modalitatea aleasă, este necesară precizarea următoarelor informații:

 • persoane fizice: numele titularului creditului, numărul de telefon, adresa de email, CNP-ul debitorului principal, tipul produsului de creditare, motivul solicitării amânării și perioada pentru care se solicită amânarea;
 • persoane juridice/categorii asimilate: denumirea entității, numărul de telefon, adresa de email, CUI-ul, numele reprezentantului legal, tipul produsului de creditare, numărul contractului de credit, pentru ce perioadă se solicită, modalitatea prin care dorește transmiterea deciziei și a notificării privind solicitarea de suspendare a ratelor. În cazul PJ/PFA/II/IF, vor prezenta declarația pe propria răspundere cu privire la diminuarea cu minimum 25% a veniturilor sau încasărilor medii lunare din ultimele 3 luni ale societății/entității (cu/fără personalitate juridică), anterior solicitării suspendării obligațiilor de plată prin raportare la perioada similară din anii 2019/2020 după caz.

OTP Bank va analiza solicitarea fiecărui client și va veni cu un răspuns în termen de maximum 15 zile de la data transmiterii cererii, iar dacă aceasta va fi aprobată, în cel mult 30 de zile, clientul va primi o notificare a clauzelor modificate, inclusiv noul grafic de rambursare.

Clienții neeligibili pentru aplicarea măsurii guvernamentale de suspendare pot opta pentru o alternativă de amânare a plății ratelor, propusă de OTP Bank.

Clienții care doresc să își plătească ratele în continuare, fără a intra sub incidența măsurii suspendării, nu trebuie să facă nicio formalitate în prealabil. Este suficient să dețină în cont suma aferentă plății ratelor, iar operațiunea se va realiza ca și până acum, conform condițiilor contractuale.