Consilier Juridic – Servicii Juridice Generale

Consilier Juridic – Servicii Juridice Generale

Profilul tău:

 • Studii superioare în domeniul Juridic;
 • Abilități de comunicare și lucru în echipă;
 • Cunoscător limba engleză (vorbit, scris, citit) - nivel mediu.

Ce vei face:

 • Vei acorda asistență juridică acționarilor Băncii privind drepturile și obligațiile care rezultă din participațiile deținute în capitalul social al Băncii;
 • Vei acorda asistență juridică Directoratului și Consiliului de Supraveghere privind drepturile și obligațiile care rezultă din calitatea de membru în organul de conducere al Băncii;
 • Vei face propuneri pe ordinea de zi a ședințelor Directoratului / Consiliului de Supraveghere și a acționarilor care derivă din dispozițiile legale și / sau din reglementările interne specifice activităților Departamentului Juridic;
 • Vei asigura relația cu Banca Naţională a României (BNR) privind aspecte ce țin de autorizarea si funcționarea Băncii și a rețelei de unități teritoriale, inclusiv notificările transmise în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 • Vei înregistra orice modificări statutare efectuate la Registrul Comerțului, pe baza rezoluțiilor Adunării Generale a Acționarilor / Consiliului de Supraveghere sau Directorat;
 • Vei fi responsabil de transmiterea către Banca Națională a României a Raportului Financiar Anual al OBR pe suport hârtie, în limba română, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 • Vei asigura raportarea lunară sau ori de cate ori este necesar catre Direcția Corespondență din cadrul societății mamă cu privire la situația juridică a subsidiarelor acesteia din România și modificările intervenite în situația acestora; cu privire la contractele încheiate între Bancă și subsidiarele acesteia; în legătură cu modificările/ completările relevante intervenite în cadrul legislației interne, cu implicații în activitatea curentă a Băncii, în conformitate cu reglementările interne și ale Grupului;
 • Vei informa companiile din cadrul Grupului OTP din România privind deciziile OTP Bank Nyrt, cu relevanță în activitatea curentă a acestora;
 • Vei verifica legalitatea documentelor care au ca obiect activitatea de guvernanță corporativă pentru subsidiarele Grupului OTP din România, în conformitate cu reglementările Grupului OTP și reglementările interne în vigoare;
 • Vei aviza, sub aspectul legalității, contractele și/sau actele adiționale, altele decât contractele ce vizează activitatea de bază a băncii (cum ar fi contracte de credit, contracte accesorii de garanție), în sensul verificării conformității acestora cu prevederile legale în vigoare, cu principiile de drept, precum și cu reglementările interne ale Băncii;
 • Vei elabora și participa la negocierea contractelor privind achiziția/ vânzarea, leasing-ul activelor mobile și imobile;
 • Vei informa, zilnic, Direcția Conformitate, precum și subsidiarele Băncii asupra actelor legislative specifice activității bancare, publicate în Monitorul Oficial;
 • Vei intreține si actualiza periodic, cel puțin o dată pe an, Registrul contractelor bancare standard, la nivelul Băncii.

Ce îți oferim:

Sănătate și well-being:

 • Discount 7Card, Fit4You, Bery Fitness & Spa, Optiplaza, INTELIDENT;
 • Asigurare medicală de sănatate și asigurare de viață;
 • Pauză de fructe la birou.

Servicii și shopping:

 • Tichete de masă;
 • Discount la serviciile și produsele 5asec, ZOOT, CCC, Armani Jeans, Max & Co, Swarovski, Geox, Springfield, Samsung, Orange, Pineberry, Vodafone, Lamonza etc.

Timp liber și educație:

 • De ziua ta: o zi liberă cadou de la noi;
 • Discount la serviciile oferite de Fundația Calea Victoriei, Școala de muzică Arpeggio, Whi Experience, Centru de Limbi Străine A_BEST;
 • Tot ce vrei să citești de la Bookster.

 

Dacă ești interesat de această poziție, aplică la staffing.hr@otpbank.ro.