close

Vă atragem atenția asupra creșterii tentativelor de fraudă prin metoda spoofing, prin care atacatorii apelează potențiale victime de pe un număr de telefon care pare a fi al băncii și se prezintă drept angajați ai instituțiilor financiare. Vă recomandăm să fiți vigilenți și să nu comunicați nimănui date confidențiale precum credențialele de acces la contul bancar (IB) sau datele de securitate aferente cardului bancar.

Depozite structurate

Depozitele structurate de tipul Dual Currency (Depozit în Două Valute) au termene cuprinse între 2 săptămâni și un an și garantează dobânda obținută, în timp ce capitalul este supus unui risc de conversie valutară. Acestea au la bază cursul de schimb, oferind o dobândă superioară celor clasice, în schimbul asumării unui risc de conversie (valutar).

Termen de constituire între 2 săptămâni și un an

Dobândă superioară depozitelor clasice, la termen

Cum se obține un depozit structurat?

Contactați Departamentul Vânzări Trezorerie la adresa de e-mail sales.treasury@otpbank.ro

sau la următoarele numere de telefon: 0372.31.85.83/84/85/86/87/88

Cadru de reglementare

Pentru mai multe detalii cu privire la cadrul de reglementare a produselor și serviciilor de investiții OTP Bank România, vă rugăm accesați pagina MiFID II.

Produse similare recomandate

@

Depozite la termen

Soluții cu grad ridicat de flexibilitate pentru economiile companiei.

Vreau detalii

@

Depozite cu maturitate flexibilă

Controlul total al plăților și încasărilor prin soluții flexibile.

Vreau detalii

OTP Bank România S.A. este participantă la Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare din România, iar deponenții săi beneficiază de garantarea, prin plata de compensații, a depozitelor eligibile constituite, în limita plafonului de acoperire stabilit periodic prin lege, care în prezent este în valoare de 100.000 EUR, echivalent în lei, pentru fiecare titular de cont. Acest nivel al plafonului de acoperire a fost stabilit prin Legea nr. 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor și Fondul de garantare a depozitelor bancare, publicată în Monitorul Oficial nr. 918 din 11 decembrie 2015. Potrivit legii, noțiunea de „depozit” înseamnă orice sold creditor, inclusiv dobânda datorată, rezultat din fonduri aflate într-un cont sau din situații tranzitorii derivând din operațiuni bancare curente și pe care instituția de credit trebuie să îl ramburseze, potrivit condițiilor legale și contractuale aplicabile, inclusiv depozitele la termen și conturile de economii și care nu se regăsesc într-una din situațiile expres menționate în cuprinsul legii ca neintrând în categoria acestor depozite (art.3(5) din legea menționată detaliază soldurile creditoare care nu intră în categoria depozitelor definite anterior). Noțiunea de „plafon de acoperire” reprezintă nivelul maxim al garantării per deponent garantat și per instituție de credit, aplicabil potrivit art. 61 alin. (3).

Mai multe informații pentru deponenți pot fi obținute prin accesarea secțiunii „Informații pentru deponenți”, ce cuprinde inclusiv Lista depozitelor excluse de la garantare.

Mai multe detalii pot fi consultate și pe website-ul: www.fgdb.ro.