close

Vă atragem atenția asupra creșterii tentativelor de fraudă prin metoda spoofing, prin care atacatorii apelează potențiale victime de pe un număr de telefon care pare a fi al băncii și se prezintă drept angajați ai instituțiilor financiare. Vă recomandăm să fiți vigilenți și să nu comunicați nimănui date confidențiale precum credențialele de acces la contul bancar (IB) sau datele de securitate aferente cardului bancar.

Depozit pentru garanții de bună execuție

Demonstrați colaboratorilor că merită să lucreze cu compania dumneavoastră. Ingredientul principal al unui parteneriat de succes este încrederea, iar când aceasta poate fi întărită prin dovezi solide totul pare mult mai ușor. OTP Bank vă oferă posibilitatea constituirii unor depozite pentru garanții de bună execuție, care vor fi utile atât în legătură cu beneficiarii serviciilor afacerii, dar și cu instituțiile statului. 

Depozitul pentru garanții de bună execuție este constituit de către contractant (furnizor produse/prestator servicii/executant lucrări) în scopul asigurării beneficiarului de îndeplinirea cantitativă, calitativă, în perioada convenită a contractului de furnizare produse, prestări servicii, execuție lucrări și în perioada de garanție aferentă, după caz, în conformitate cu prevederile acestuia sau ale documentelor de atribuire a contractului.

Depozitul poate fi constituit în LEI, EUR și USD

Dobânda anuală este fixă pentru suma depusă

Suma și perioada de constituire se stabilesc conform contractului sau a documentației de atribuire

Cum se obține un depozit pentru garanții de bună execuție?

Vizitează-ne

Vă așteptăm în sucursala OTP Bank
și vom alege varianta potrivită.

Sucursale și ATM-uri

Prin telefon

Solicitați informații apelând serviciul HelpDesk la numărul de telefon
(+4) 021 308 57 10.

Apelare HelpDesk

Produse similare recomandate

Depozit pentru garanții gestionari

Garantați succesul companiei și atrageți colaboratori noi.

Vreau detalii

Cont curent

Deschideți un cont curent și bucurați-vă de avantajele OTP Bank.

Vreau detalii

OTP Bank România S.A. este participantă la Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare din România, iar deponenții săi beneficiază de garantarea, prin plata de compensații, a depozitelor eligibile constituite, în limita plafonului de acoperire stabilit periodic prin lege, care în prezent este în valoare de 100.000 EUR, echivalent în lei, pentru fiecare titular de cont. Acest nivel al plafonului de acoperire a fost stabilit prin Legea nr. 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor și Fondul de garantare a depozitelor bancare, publicată în Monitorul Oficial nr. 918 din 11 decembrie 2015. Potrivit legii, noțiunea de „depozit” înseamnă orice sold creditor, inclusiv dobânda datorată, rezultat din fonduri aflate într-un cont sau din situații tranzitorii derivând din operațiuni bancare curente și pe care instituția de credit trebuie să îl ramburseze, potrivit condițiilor legale și contractuale aplicabile, inclusiv depozitele la termen și conturile de economii și care nu se regăsesc într-una din situațiile expres menționate în cuprinsul legii ca neintrând în categoria acestor depozite (art.3(5) din legea menționată detaliază soldurile creditoare care nu intră în categoria depozitelor definite anterior). Noțiunea de „plafon de acoperire” reprezintă nivelul maxim al garantării per deponent garantat și per instituție de credit, aplicabil potrivit art. 61 alin. (3).

Mai multe informații pentru deponenți pot fi obținute prin accesarea secțiunii „Informații pentru deponenți”, ce cuprinde inclusiv Lista depozitelor excluse de la garantare.

Mai multe detalii pot fi consultate și pe website-ul: www.fgdb.ro.