Cont curent

close

Află mai multe informații despre resetarea parolei în noul OTPdirekt. Descarcă ghidul sau vezi tutorialul

Cont curent

Deschideți un cont curent și veți beneficia de avantaje numeroase. De-a lungul timpului, OTP Bank a câștigat încrederea colaboratorilor săi prin oferirea soluțiilor potrivite oricărui context. Odată cu accesarea unui cont curent, veți beneficia de ordine de plată intrabancare gratuite în lei prin OTPdirekt, încasări intrabancare și interbancare gratuite.

Pentru a economisi timp pentru lucrurile care contează, OTP Bank primește instrumente de debit precum cecuri, bilete la ordin, cambii și le retrimite spre încasare. Astfel, vă punem la dispoziție și posibilitatea de a efectua plăți prin numerar sau virament rapid și ușor, la oricare unitate teritorială sau online prin Internet Banking.

Acces rapid și ușor la disponibilități, oriunde v-ați afla

Operațiunile se pot realiza în mai multe valute

Acces la o serie de produse și servicii pentru o companie de succes

Care sunt avantajele unui cont curent pentru corporații?

 • Acces rapid și ușor la disponibilități, oriunde v-ați afla;

 • Operațiunile se pot realiza în mai multe valute;

 • Acces la o serie de produse și servicii pentru o companie de succes;

 • Încasarea sumelor, în lei sau valută, în aceeași zi, dacă plătitorii au cont deschis la OTP Bank;

 • Dacă plătitorul are cont deschis la oricare altă bancă, încasarea în lei se face în aceeași zi dacă plata se efectuează prin SEP (Sistemul Electronic de Plăți) sau în aceeași zi în care a fost primit mesajul SWIFT MT103, pentru încasările în valută, cu respectarea orei limită de procesare;

 • Prin ordinele de plată se pot transfera fonduri atât în țară, cât și în străinătate;

 • Comisioane zero pentru plățile realizate prin aplicația OTPdirekt online între clienții OTP Bank sau între conturile proprii;
 • Plățile se pot efectua pe bază de instrumente de debit (cecuri, bilete la ordin, cambii);

 • Plățile pot fi programate prin aplicația OTPdirekt – Internet Banking.

Important de știut

Din data de 02.05.2019, depunerea ordinelor de plată în lei și/sau în valută la ghișeele băncii de către un delegat al unei entități juridice se va efectua doar în baza unui borderou. Acesta trebuie semnat de o persoană cu drept de semnătură în OTP Bank. Descărcați draftul de borderou de aici.

Cum se obține contul curent?

Vizitează-ne

Vă așteptăm în sucursala OTP Bank
și vom alege varianta potrivită.

Sucursale și ATM-uri

Contactează-ne telefonic

Solicită informații apelând serviciul HelpDesk
la numărul de telefon (+4) 021 308 57 10.

Apelare HelpDesk

Produse similare recomandate

Internet Banking

Accesați online toate informațiile de care aveți nevoie.

Vreau detalii

SmartBank

O aplicație simplă, dar cu beneficii multiple.

Vreau detalii

Mai multe informații?

Pentru buna derulare a plăților și încasărilor valutare instructate către/primite de la clienți ai instituțiilor bancare din Marea Britanie, vă rugăm ca, din 01.01.2021, să aveți în vedere următoarele aspecte generate ca urmare a încheierii procesului de tranziție BREXIT:

 • În vederea aplicării prevederilor Regulamentului (UE) 2015/847 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 mai 2015 privind informațiile care însoțesc transferurile de fonduri și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1781/2006, emise în scopul combaterii spălării banilor și finanțării terorismului:
  - Plățile instructate în orice valută către clienții instituțiilor bancare din Marea Britanie vor fi însoțite de informații obligatorii cu privire la beneficiarul plății, respectiv numele beneficiarului și numărul de cont de plăți al acestuia;
  - Încasările primite în orice valută de la clienții instituțiilor bancare din Marea Britanie vor fi însoțite de informații obligatorii cu privire la plătitor, respectiv: numele, adresa și numărul de cont ale plătitorului. În lipsa adresei plătitorului, aceasta poate fi înlocuită cu numărul documentului personal oficial, numărul de identificare al clientului sau data și locul nașterii. Lipsa parțială sau totală a informațiilor cu privire la plătitor va duce la investigații suplimentare în vederea identificării complete a ordonatorului transferului sau la retururi (în cazul transferurilor SEPA SCT) și intârzierea procesării încasărilor valutare în contul dumneavoastră. 
   
 • În vederea aplicării prevederilor Regulamentului (UE) 2019/518 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 martie 2019 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 924/2009 în ceea ce privește anumite comisioane pentru plățile transfrontaliere efectuate în interiorul Uniunii și comisioanele de conversie monetară:
  - Comisioanele percepute la plățile instructate în valuta EUR către clienții instituțiilor bancare din Marea Britanie nu vor mai fi identice cu comisioanele percepute la plățile efectuate în valuta RON în România.
   
 • În vederea aplicării prevederilor Directivei (UE) 2015/2366 a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind serviciile de plată în cadrul pieței interne, de modificare a Directivelor 2002/65/CE, 2009/110/CE și 2013/36/UE și a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010, și de abrogare a Directivei 2007/64/CE, transpusă în reglementările naționale prin Legea nr.209/08.11.2019 privind serviciile de plată:
  - Plățile instructate în orice valută în favoarea clienților instituțiilor bancare din Marea Britanie se pot procesa cu comision OUR, BEN sau SHA în funcție de opțiunea aleasă.
   
 • În vederea aplicării prevederilor Regulamentul nr. 260/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 martie 2012 de stabilire a cerințelor tehnice și comerciale aplicabile operațiunilor de transfer de credit și de debitare directă în euro și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 924/2009:
  - Plățile instructate în orice valută în favoarea clienților instituțiilor bancare din Marea Britanie vor fi însoțite de codul BIC/SWIFT de identificare a băncii beneficiare.

Aceste modificări se aplică din data de 01.01.2021, ca urmare a retragerii Marii Britanii din Uniunea Europeană și sunt în conformitate cu declarația de presă a Autorității Bancare Europene: https://eba.europa.eu/eba-reminds-financial-institutions-need-readiness-view-brexit-transition-period-ending-31-december.

Totodată vă facem cunoscut că Marea Britanie rămane în continuare participantă la Schema SEPA SCT, pentru tranzacțiile în valută EUR.

Stimate client, vă informăm că, din cauza numărului în creștere de bănci în lichidare din Ucraina, orice plată efectuată către această țară poate înregistra întârzieri de procesare.

Nu se vor iniția relații de afaceri, inclusiv deschiderea contului curent, precum și acceptarea și/ sau derularea oricăror fonduri/ efectuarea de tranzacții pentru persoanele fizice/persoanele juridice cu rezidența/ cetățenia în țările enumerate aici, precum și a celor ai căror reprezentanți împuterniciți au rezidența/ cetățenia în țările cuprinse aici. Mulțumim pentru înțelegere.

În conformitate cu politica băncii privind cunoaşterea clientelei, prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, OTP Bank România S.A. acordă o atenţie deosebită transferurilor de fonduri în valută către/dinspre teritorii off-shore, precum şi operaţiunilor de încasări şi plăţi externe ale clienţilor care au rezidenţa/cetăţenia/sediu social sau acţionari/beneficiari reali în teritorii off-shore, solicitând clienţilor documente comerciale justificative aferente tranzacţiilor efectuate/ce urmează a fi efectuate de fiecare dată când consideră necesar. Scopul principal îl reprezintă încadrarea operaţiunilor de acest tip în prevederile legale în vigoare şi analiza concordanţei cu obiectul de activitate/activitatea comercială curentă a clienţilor.

OTP Bank România S.A. este participantă la Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare din România, iar deponenții săi beneficiază de garantarea, prin plata de compensații, a depozitelor eligibile constituite, în limita plafonului de acoperire stabilit periodic prin lege, care în prezent este în valoare de 100.000 EUR, echivalent în lei, pentru fiecare titular de cont. Acest nivel al plafonului de acoperire a fost stabilit prin Legea nr. 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor și Fondul de garantare a depozitelor bancare, publicată în Monitorul Oficial nr. 918 din 11 decembrie 2015. Potrivit legii, noțiunea de „depozit” înseamnă orice sold creditor, inclusiv dobânda datorată, rezultat din fonduri aflate într-un cont sau din situații tranzitorii derivând din operațiuni bancare curente și pe care instituția de credit trebuie să îl ramburseze, potrivit condițiilor legale și contractuale aplicabile, inclusiv depozitele la termen și conturile de economii și care nu se regăsesc într-una din situațiile expres menționate în cuprinsul legii ca neintrând în categoria acestor depozite (art.3 alin. (5) din legea menționată detaliază soldurile creditoare care nu intră în categoria depozitelor definite anterior). Noțiunea de „plafon de acoperire” reprezintă nivelul maxim al garantării per deponent garantat și per instituție de credit, aplicabil potrivit art. 61 alin. (3). Mai multe informații pentru deponenți pot fi obținute prin accesarea secțiunii „Informații pentru deponenți”, ce cuprinde inclusiv Lista depozitelor excluse de la garantare. Mai multe detalii pot fi consultate și pe website-ul: www.fgdb.ro.