x

ACTUALIZAREA ONLINE A DATELOR
Pentru clienții OTP Bank

Pentru actualizarea datelor personale sau a datelor companiei şi ale reprezentanţilor legali/convenţionali

Click aici

Alege depozitele promoționale

dacă vrei să beneficiezi de unele dintre cele mai bune oferte din piață pentru depozitele la termen în LEI constituite pe maturități de 4 luni, 9 luni și 13 luni!

 

 

 

Ce avantaje ai?

otp bank

Rata dobânzii majorată față de oferta standard.

otp bank

Bonus de dobândă pentru depozitele deschise prin OTPdirekt: 0.20%

otp bank

Suma minimă de deschidere a depozitului: 2000 lei

otp bank

Comisioane ZERO de deschidere, lichidare şi retragere numerar pentru depozitele la termen ajunse la scadență (doar în ziua scadenței).

Calculează aici dobânda depozitului.

La scadență poți opta pentru una dintre cele 3 opțiuni:

  • prelungire automată a depozitului cu capitalizarea dobânzii - depozitul la termen va fi prelungit automat de către bancă pentru un număr egal de luni cu opțiunea inițială, folosind rata de dobândă valabilă la data prelungirii depozitului, iar dobânda acumulată pentru perioada precedentă se va adăuga depozitului inițial;
  • prelungire automată a depozitului fără capitalizare - depozitul standard va fi prelungit automat de către bancă pentru un număr egal de luni cu opțiunea ta inițială, folosind rata de dobândă valabilă la data prelungirii depozitului, iar dobânda acumulată pentru perioada precedentă va fi transferată în contul curent;
  • lichidarea automată a depozitului la termen - banca virează în contul tău curent suma depozitului și dobânda corespunzătoare.

 

 

Cum poți deschide un depozit promoțional la OTP Bank?

Oferta este valabilă pentru depozitele constituite prin intermediul unităților teritoriale, cât și prin OTPdirekt.

 
otp bank

Vrei mai multe
detalii?

Citește informațiile din documentele pdf. pe care le poți descărca sau contactează-ne și îți vom răspunde la toate întrebările.

Dobânzi
 

 

OTP Bank România S.A. este participantă la Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare, iar deponenții săi beneficiază de garantarea, prin plata de compensații, a depozitelor constituite, în limita plafonului de acoperire stabilit periodic prin lege, care în prezent este în valoare de 100.000 EUR, echivalent în lei, pentru fiecare titular de cont. Acest nivel al plafonului de acoperire a fost stabilit prin Legea nr. 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor și Fondul de garantare a depozitelor bancare, publicată în Monitorul Oficial nr. 918 din 11 decembrie 2015. Potrivit legii, noțiunea de „depozit” înseamnă  orice sold creditor, inclusiv dobânda datorată, rezultat din fonduri aflate într-un cont sau din situații tranzitorii derivând din operațiuni bancare curente și pe care instituția de credit trebuie să îl ramburseze, potrivit condițiilor legale și contractuale aplicabile, inclusiv depozitele la termen și conturile de economii, iar noțiunea de „plafon de acoperire” înseamnă nivelul maxim al garantării per deponent garantat și per instituție de credit, aplicabil potrivit art. 61 alin. (3) sau, după caz, potrivit art. 62.

Nu intră în categoria depozitelor, astfel cum acesta au fost definite anterior, soldurile creditoare a căror existență poate fi dovedită doar printr-un instrument financiar, astfel cum acesta este definit la art. 2 alin. (1) pct. 11 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția cazului în care este un produs de economisire atestat printr-un certificat de depozit nominal existent la data de 2 iulie 2014. Mai multe informații pentru deponenți pot fi obținute prin accesarea documentului „Informaţii pentru deponenţi”. Mai multe detalii pot fi consultate și pe website-ul: www.fgdb.ro.