Törlesztőrészlet elhalasztása magánszemélyeknek - űrlap

close

További részletek a jelszó visszaállításáról az új OTPdirekt honlapon. Töltse le az útmutatót vagy nézze meg az oktatóvideót

Törlesztőrészlet elhalasztása magánszemélyeknek - űrlap

Az OTP Bank segítséget nyújt azon ügyfeleinek, akik közvetlenül vagy közvetetten pénzügyi nehézségekkel szembesülnek a COVID-19-járvány miatt, tekintettel a kormány által meghozott döntésekre is.

Amennyiben szeretne élni a törlesztés felfüggesztésének lehetőségével legfennebb 9 hónapra, amely magába foglalja az állami és nem jogalkotási moratóriumban alkalmazott halasztási időszakot, és megfelel az utólag módosított és kiegészített 2020/37-es számú sürgősségi kormányrendeletben, valamint annak alkalmazási módszertanában foglalt minden feltételnek, kérjük, töltse ki az alábbi űrlapot.

Amennyiben nem jogosult arra, hogy a kormányzati intézkedés alapján kérje a törlesztés felfüggesztését, elérhetővé tesszük az OTP Bank által kínált megoldást a törlesztőrészletek fizetésének elhalasztására.

Kérvény a törlesztés felfüggesztésére a módosított és kiegészített 2020/37-es sürgősségi kormányrendeletnek megfelelően

Kérvényem a következő hiteltermékekre vonatkozik *:
* Az intézkedés a kiválasztott kategóriában levő összes termék esetében alkalmazva lesz
¹ Saját felelősségemre kijelentem, hogy a bevételeimet közvetlen vagy közvetett módon érintette a COVID-19-járvány által okozott súlyos helyzet, a törlesztés felfüggesztéséről szóló igénylésem oka megfelel az utólagosan módosított és kiegészített 2020/37-es sürgősségi kormányrendeletnek. *
A fent megadott hitelszerződés(ek) esetében nem részesültem 9 hónappal egyenlő vagy annál hosszabb halasztási időszakban, beleértve az állami és nem jogalkotási moratóriumi halasztási időszakokat is. Tudomásul veszem, hogy abban az esetben, ha már részesültem egy 9 hónappal egyenlő vagy annál hosszabb halasztási időszakban, akkor nem áll módomban újra élni ezzel a halasztási lehetőséggel, és a kérvényem nem bírálható el.
Tudomásul veszem, hogy abban az esetben, ha az újonnan kérvényezett halasztási időszak meghaladja a maximális 9 hónapos időtartamot, akkor ez automatikusan lecsökken a jogszabályban meghatározott időtartam betartásának függvényében. *

¹ Pontosítások a saját felelősségű nyilatkozattal kapcsolatban, miszerint a bevételeit közvetlen vagy közvetett módon érintette a COVID-19-járvány okozta súlyos helyzet

Megértettem, hogy az esedékes törlesztőrészletek, kamatok és jutalékok felfüggesztése azon hitelek esetében lehetséges, amelyek megfelelnek az összes alábbi feltételnek:
a)    a hitel felvétele a 2020/37-es szamú módosított és kiegészített sürgősségi kormányrendelet hatálybalépésének dátumáig, 2020. március 30-ig (beleértve) történt;
b)    A halasztási időszak nem haladhatja meg a 9 hónapos maximális időtartamot, attól függetlenül, hogy ezt a 9 hónapot az állami moratórium,  nem jogalkotási moratórium vagy mindkettő biztosította.
c)    a hitelmegállapodásban meghatározott végső lejárat dátuma 2020. december 31. (beleértve);
d)    nem jelentett előtörlesztést 2020. december 31-ig (beleértve);
e)    nem voltak elmaradások a törlesztésben a törlesztés felfüggesztésével kapcsolatos kérelem benyújtásáig a módosított és kiegészített 2020/37-es számú sürgősségi kormányrendelet 2. cikkének 5. bekezdésében szereplő rendelkezések szerint.

Megértettem, hogy a Bank elemezni fogja a kérvényem, és értesíteni fog annak jóváhagyásáról/elutasításáról a jogszabályokban meghatározott feltételek szerint.

Megértettem, hogy amennyiben olyan jelzáloghitellel rendelkezem, amelynek esetében már a mai napon benyújtott kérelem előtt is éltem a 2020/37-es számú sürgősségi kormányrendelet által biztosított halasztási lehetőséggel, és másodjára is igénylem a halasztást ugyanarra a jelzáloghitelre, akkor a jelenlegi kérelemben meghatározott kamat összeadódik az első felfüggesztésnél kiszámolt kamattal, és a 2020/37-es számú sürgősségi kormányrendeletnek megfelelően 60 egyenlő részletben kerül kifizetésre, 0%-os kamatlábbal, a második halasztási időszak lezárulását követően.

Megértettem, hogy a hiteltörlesztési halasztásért a  kérelmet legkésőbb 2021. március 15-ig (beleértve) le kell adnom a banknál. 

Megértettem, hogy a hitelmegállapodások módosítása a törvény hatálya által történik anélkül, hogy további kiegészítő megállapodásokra volna szükség, a 2020/37-es számú sürgősségi kormányrendelet 5. cikkének 3. bekezdésében foglaltak szerint.

Megértettem, hogy a sürgősségi kormányrendeletbe foglalt rendelkezéseknek megfelelően a hitelmegállapodás módosításának hatásai kiterjednek minden olyan adóstársra, garanciavállalóra, beleértve a kezeseket is, akik az OTP Bank Romániával megkötött hitelszerződésbe foglalt kötelezettségem teljesítése iránt garanciát vállaltak, ahogy kiterjednek a hitelmegállapodás bármely más érintettjére is, és kötelességet vállalok arra, hogy tájékoztatom őket a módosításokról. 

A törlesztés halasztásának megerősítése az utólag módosított és kiegészített 2020/37-es sürgősségi kormányrendelet szerint, ahogyan a szerződéses feltételek módosításáról szóló értesítés is, a hitelmegállapodásban szereplő postai címre vagy a jelen kérvényben megadott e-mail-címre kerülnek továbbításra.

Saját felelősségre kijelentem, hogy ismerem a Büntető Törvénykönyv 326. cikkének hamis nyilatkozatokra vonatkozó rendelkezéseit, és minden megadott adat/információ valós, pontos és teljes.

Az OTP Bank a COVID-19 járvány okozta megbetegedések megelőzésével kapcsolatos, leggyakrabban felmerülő kérdések megválaszolásával segíti önt.

A 2020/37-es sürgősségi kormányrendelet által kínált megoldás a törlesztés felfüggesztésére

Elegendő, ha igénylését a következő lehetőségek egyikét használva eljuttatja hozzánk:
1. lehetőleg, az itt található űrlap kitöltésével: https://www.otpbank.ro/ro/formular-cerere-amanare-rate;
2. a következő e-mail címen: office@otpbank.ro;
3. levélben (papíron), ha kitölti és benyújtja az űrlapot a bank bármely fiókjában vagy a bank székhelyén (a címek elérhetőek a honlapon);
4. Telefonon (Zöldszám: 0800 88 22 88 - ingyenesen hívható bármely belföldi vezetékes vagy mobil hálózatból; vagy a +4021 308 57 10 - külföldről is hívható).

A kiválasztott lehetőségtől függetlenül a kövektező információk megadására van szükség: a hiteles neve, telefonszáma, e-mail címe, a főadós személyi száma (CNP), a hiteltermék típusa, annak a havi lejárati dátumnak a megjelölése, amikortól szeretné igényelni a halasztást (anélkül, hogy meghaladná a 2020. december 31-es határidőt), valamint az arról szóló saját felelősségre kibocsátott nyilatkozat, hogy a saját és/vagy a családtagok jövedelmét közvetlen vagy közvetett módon érintette a COVID-19 járvány okozta súlyos helyzet, megjelölve a halasztás igénylésének okát.

Elegendő, ha igénylését a következő lehetőségek egyikét használva eljuttatja hozzánk:
1. lehetőleg, az itt található űrlap kitöltésével https://www.otpbank.ro/ro/formular-cerere-amanare-rate-pj;
2. a következő e-mail címen: office@otpbank.ro;
3. levélben (papíron), ha kitölti és benyújtja az űrlapot a bank bármely fiókjában vagy a bank székhelyén (a címek elérhetőek a honlapon);
4. Telefonon (Zöldszám: 0800 88 22 88 - ingyenesen hívható bármely belföldi vezetékes vagy mobil hálózatból; vagy a +4021 308 57 10 - külföldről is hívható).

A kiválasztott lehetőségtől függetlenül a következő információk megadására van szükség: jogi személy/hasonló kategóriájú személy megnevezése, adószám (CUI/CIF), a törvényes képviselő neve, e-mail címe, valamint telefonszáma, az igénylés típusa (tőketartozás törlesztésének felfüggesztése, kamattartozás törlesztésének felfüggesztése, stb.), a hitelszerződés száma, a törlesztés felfüggesztésének időtartama, valamint a hitel lejáratának meghosszabbítása, annak a csatornának a kiválasztása, ahol szeretne értesülni a jóváhagyással kapcsolatos döntésről, valamint amelyen keresztül szeretne értesülni a törlesztés felfüggesztéséről. 

A 2020/37-es számú sürgősségi kormányrendelet szerint a törlesztés felfüggesztését 1 és 9 hónap közötti időtartamra igényelheti, de nem tovább, mint 2020. december 31. Alább áttekintheti, hogy melyek a jogosultsági feltételek, valamint hogyan küldheti el az ezzel kapcsolatos igénylést.

Azon ügyfelek, akik a 2020/37-es számú sürgősségi kormányrendelet szerint szeretnék igényelni a törlesztés felfüggesztését, a következő feltételek mindenikének meg kell felelniük:
-    a COVID-19 járvány közvetlen vagy közvetett módon hatással volt a hiteles jövedelmi helyzetére (például: a hitelest a munkáltató tevékenységének megszűnése/korlátozása miatt kényszerszabadságra küldték, elbocsátották, csökkent a munkabére, intézményes karanténba vagy otthoni elkülönítésbe helyezték, megbetegedett a COVID-19 vírussal);
-    a hitel felvétele 2020. március 30. (beleértve) előtt történt;
-    a hitelmegállapodásban meghatározott végső lejárat dátuma 2020. március 30. (beleértve) után esedékes;
-    nem jelentett előtörlesztést 2020. március 30-ig (beleértve); 
-    nem voltak elmaradások a törlesztésben 2020. március 16-ig (beleértve), vagy a hiteles a törlesztés felfüggesztésével kapcsolatos kérelem benyújtásáig kifizette az elmaradt törlesztőrészleteket a 2020/37-es számú sürgősségi kormányrendelet 2. cikkének 1. bekezdésében szereplő rendelkezések szerint;
-    a törlesztés felfüggesztésére vonatkozó kérelem a sürgősségi kormányrendelet Hivatalos Közlönyben való megjelenésétől számított 45 napon belül, vagyis 2020. június 15-ig benyújtásra kerül.

Azon jogi személy ügyfelek, akik a 2020/37-es számú sürgősségi kormányrendelet szerint szeretnék igényelni a törlesztés felfüggesztését, a következő feltételek mindenikének meg kell felelniük:
•    a hitel felvétele a 2020/37-es számú sürgősségi kormányrendelet hatályba lépésének dátumáig, 2020. március 30-ig (beleértve) történt;
•    a hitelmegállapodásban meghatározott végső lejárat dátuma a 2020/37-es számú sürgősségi kormányrendelet hatályba lépése, vagyis 2020. március 30. (beleértve) után esedékes;
•    nem jelentett előtörlesztést 2020. március 30-ig (beleértve); 
•    nem voltak elmaradások a törlesztésben, a kamattartozások vagy a jutalékok fizetésében 2020. március 16-ig (beleértve), vagy a hiteles a törlesztés felfüggesztésével kapcsolatos kérelem benyújtásáig kifizette az elmaradt törlesztőrészleteket a 2020/37-es számú sürgősségi kormányrendelet 2. cikkének 1. bekezdésében szereplő rendelkezések szerint;
•    a törlesztés felfüggesztésére vonatkozó kérelem a sürgősségi kormányrendelet Hivatalos Közlönyben való megjelenésétől számított 45 napon belül, vagyis 2020. június 15-ig;
•    a törlesztés felfüggesztéséről szóló igénylés benyújtásának napján a Cégbíróság honlapján elérhető adatok szerint nem áll fenn fizetésképtelenség;
•    csak jogi személyek esetében: rendelkeznek a Gazdasági, Energiaügyi és Üzleti Környezetért Felelős Minisztérium által saját felelősségű nyilatkozatok alapján kibocsátott 1-es típusú (KÉK) vagy 2-es típusú (SÁRGA) szükségállapoti tanúsítványokkal;
•   ami az engedélyezett magánszemélyeket (PFA), magánvállalkozásokat (ÎI), családi vállalkozásokat (ÎF), szabadfoglalkozásúakat, speciális törvények szerint folytatott foglalkozásokat végzőket, valamint egyéni mezőgazdasági termelőket illeti: saját felelősségre szóló nyilatkozat bemutatása szükséges, amelyben kijelentik, hogy tevékenységük teljesen vagy részlegesen megszűnt az illetékes hatóságok által hozott intézkedések következtében a sürgősségi állapot ideje alatt, és ennek következtében csökkent az igény a munkájuk iránt, csökkent az alkalmazottak száma, visszaesett a beszállítók száma stb.

Az OTP Bank elemezni fogja a kérelmeket, és az igénylés benyújtását követő 15 napon belül a Bank válaszolni fog az igénylésre. A kérelem jóváhagyása esetén az ügyfél legtöbb 30 napon belül értesítést kap a módosított feltételekről, valamint az új törlesztési ütemtervről.

Magánszemélyek esetén az OTP Bank által felajánlott, késedelmi díjak felszámítása nélkül igénybe vehető halasztás 2020. május 29-ig érhető el, attól függetlenül, hogy nyújtott-e be már ezzel kapcsolatos kérelmet a bankhoz, vagy sem. Ha a 2020/37-es sürgősségi kormányrendeletnek megfelelően igénybe veszi a törlesztés felfüggesztésének lehetőségét, automatikusan nem kerül alkalmazásra az ön esetében az OTP Bank által kínált megoldás, mivel a sürgősségi rendelet által kínált feltételek kedvezőbbek. Ezért azt javasoljuk, hogy az elfogadott sürgősségi kormányrendeletnek megfelelően, igényelje a törlesztés felfüggesztését abban az esetben, ha minden fentebb felsorolt feltételnek megfelel.

Jogi személyek esetén kérjük, vegye fel a kapcsolatot a kirendelt tanácsadójával annak érdekében, hogy együtt azonosítsák a legmegfelelőbb megoldást vállalkozása számára.
 

A sürgősségi kormányrendelet rendelkezései szerint, amennyiben az igénylése jóváhagyásra kerül, a törlesztés halasztása az igénylés dátumától kezdődik. Ennek megfelelően, az esedékes, de ki nem fizetett törlesztőrészletek felfüggesztésre kerülnek az igényelt periódusra.

A sürgősségi kormányrendelet előírásai szerint, amennyiben az igénylése jóváhagyásra kerül, a törlesztés halasztását az igénylés dátumától alkalmazzák a tőketartozás, a kamattartozás és a jutalékok esetében. Felhívjuk azonban a figyelmét, hogy az egyéb kötelezettségeket, mint például a biztosítási díjakat, a szerződéses feltételeknek megfelelően továbbra is fizetni kell.

Amennyiben igénylése jóváhagyásra került, legfennebb 30 napon belül értesítjük a megváltozott feltételekről, valamint az új törlesztési ütemtervről. Az ön részéről nincs szükség további lépésekre. A felfüggesztés időtartamának lejárta után újra felveheti a kapcsolatot a bankkal a törlesztési ütemterv aktualizált változatáért.

A törlesztést továbbra is folytatni kívánó ügyfeleknek nem kell semmilyen módon jelezniük azt, hogy nem kívánnak élni a felfüggesztés lehetőségével. Elegendő, ha a törlesztőrészlet befizetéséhez szükséges összeg elérhető az adós számláján, hiszen ebben az esetben a törlesztés az eddig megszokott módon, a hitelszerződésben foglaltak szerint folytatódik.

Az OTP Bank saját megoldása a törlesztés halasztására

Minden természetes személy számára, aki 2020. március 20. előtt vett fel személyi hitelt jelzálog fedezettel vagy fedezet nélkül, illetve az említett dátum előtt vett fel jelzáloghitelt, beleértve az Első lakás programban igényelhető hiteleket is, az OTP Bank Románia felkínálja a törlesztőrészletek lejáratkor vagy egy későbbi dátumon történő kifizetését 2020. május 29-ig anélkül, hogy késedelmi díjat számítana fel. A 2020. március 24. és 2020. május 29. közötti havi törlesztőrészletek kifizetése a 2020. május 29. utáni első esedékességet követően történik. Azon ügyfeleknek, akik nem tudják teljes egészében kifizetni az ebben az időszakban felhalmozódott törlesztőrészleteket, javasoljuk, hogy tekintsék át a 2020/37-es számú sürgősségi kormányrendelet feltételeit, és 2020. június 15-ig igényeljék a törlesztés felfüggesztését.

Jogi személyek/hasonló kategóriák esetén személyre szabott megoldásokat kínálunk, minden ügyfél sajátos igényeinek megfelelően.

A törlesztés elhalasztásával kapcsolatos kérelmét elküldheti e-mailben a office@otpbank.ro címre, vagy jelezheti a 0800 88 22 88-as (és 0421 308 57 10-es) telefonszámon, és áttekintjük, hogy milyen megoldást tudunk felajánlani az ön számára. Igénylésére legfennebb 15 napon belül választ adunk. 
 

További kérdések

Javasoljuk, hogy használja bizalommal a digitális megoldásokat a banki műveletek (számlaegyenleg ellenőrzése, tranzakciók, átutálások végrehajtása, törlesztőrészletek vagy számlák kifizetése stb.) elvégzéséhez. Amennyiben mégis úgy dönt, hogy ellátogat a bankfiókba, kérjük, tartsa be az alábbiakat:

●    Egyidejűleg legfennebb 3 ügyfél jelenléte engedélyezett a bankfiókban;
●    Tartson megfelelő távolságot a többi ügyféltől;
●    Kerülje a zsúfoltságot, csak akkor jöjjön be a bankfiókba, ha van elérhető tanácsadó;
●    Használja a bankfiókban elhelyezett fertőtlenítőszer-adagolókat.

Az OTP Bank egyes fiókjainak és kirendeltségeinek megváltozott a nyitvatartási ideje. Az Ön közelében  található bankfiókok és ATM-ek listáját megtekintheti itt, vagy a SmartBank mobilalkalmazásban, a "Bankfiókok és bankautomaták" menüpont alatt.

Az ügyfélszolgálat ebben az időszakban a megszokott munkaprogrammal dolgozik, hétfőtől péntekig 8:30 és 21:00 között és a következő telefonszámokon hívható:
-    Zöldszám: 0800 88 22 88 (bármely belföldi vezetékes vagy mobilhálózatból ingyenesen hívható)
-    + 4021 308 57 10 (külföldről is hívható)
A bankkártya letiltását lehetővé tevő szolgáltatás a nap 24 órájában, a hét minden napján elérhető a következő telefonszámon: +4021 308 57 11 (külföldről is hívható).
Emellett felveheti velünk a kapcsolatot a következő e-mail címen: office@otpbank.ro

Jogi személyek felvehetik a kapcsolatot a számukra kirendelt számlavezetővel, aki készségesen áll a rendelkezésükre.
 

Az OTP Bank Románia internet bank szolgáltatását, az OTPdirektet a következő műveletek végrehajtására használhatja:

-    Átutalás lejben vagy devizában a bank pénztárainál alkalmazott alacsonyabb jutalékok mellett;
-    Devizaváltás; 
-    Pénzmágnes – a szolgáltatással azonnali, jutalékmentes pénzátutalást hajthat végre egy másik romániai bank által kibocsátott bankkártyáról OTP Bankos számlájára. A Pénzmágnes szolgáltatást kizárólag magánszemélyek vehetik igénybe;
-    Elszámolás alatt levő tranzakciók megtekintése/letiltása, tranzakciós limitek módosítása; 
-    SMS-Kontroll/PUSH értesítés aktiválása/módosítása;
-    Betétek lekötése kamatbónusz mellett;
-    Romániai befektetési jegyek előjegyzése és visszaváltása (OTP Asset Management);
-    Hitelekkel és bankkártyákkal kapcsolatos információk lekérése/megtekintése, beleértve a törlesztési ütemezést is;
-    Határidős kifizetések;
-    Közüzemi számlák kifizetése;
-    Számlakivonatok;
-    Fizetési bizonylatok lekérése;
-    Chat – kapcsolatba léphet a bank alkalmazottaival a Contact Center szolgáltatás segítségével.

A hitelkártyához kapcsolódó törlesztőrészlet befizetéséhez nem kell ellátogatnia a bankfiókba. A következő lehetőségek állnak rendelkezésére:
-    A Pénzmágnes, az OTPdirekt - Internet Bank és SmartBank szolgáltatások részeként elérhető opció, amellyel azonnali, jutalékmentes pénzátutalást hajthat végre bármely más romániai bank által kibocsátott bankkártyáról OTP Bankos számlájára;
-    Online bankközi átutalással bármely más banktól.
 

Elegendő, ha a banknál vezetett folyószámláját ugyanabban a pénznemben feltölti, amelyben a hitelt is felvette. Nem szükséges elmennie a bankfiókba, a folyószámla feltöltésére több lehetőség is rendelkezésére áll:
-    A Pénzmágnes, az OTPdirekt - Internet Bank és SmartBank szolgáltatások részeként elérhető opció, amellyel azonnali, jutalékmentes pénzátutalást hajthat végre bármely más romániai bank által kibocsátott bankkártyáról OTP Bankos számlájára (magánszemélyek számára érhető el);
-    Online bankközi átutalással bármely más banktól;
-    Amennyiben a szükséges összeg egy másik bankszámlán vagy más devizában érhető el, a lejárat dátumától kezdve a bank felhatalmazást kap arra, hogy automatikusan elvégezze az átutalást vagy a devizaváltást; devizaváltás végrehajtása esetén a bank az aktuális napi árfolyamon vált.

A politeotp@otpbank.ro e-mail címre elküldheti az ingatlanhitelnél fedezetként szolgáló fakultatív biztosítási kötvényt, illetve a kötelező biztosítási kötvényt (PAD) és az ezek kifizetéséről szóló bizonylatot.

A szerződés aláírását követően a következő módon férhet hozzá az OTPdirekt szolgáltatáshoz:
-    A SmartBank alkalmazás elérhető közvetlenül az Android/iOS operációs rendszerekre készített applikációból, vagy a https://www.otpbank.ro honlapról; 
-    Az Internet Bank szolgáltatás elérhető a https://www.otpdirekt.ro felületen, vagy a https://www.otpbank.ro honlapon. 
További információkért látogasson el a bank honlapjára:
Magánszemélyek:
-    https://www.otpbank.ro/ro/persoane-fizice/otpdirekt 
-    https://www.otpbank.ro/ro/persoane-fizice/otpdirekt/smartbank 
      Jogi személyek:
-    https://www.otpbank.ro/ro/corporatii/conturi-operatiuni/internet-banking
-    https://www.otpbank.ro/ro/imm/conturi-operatiuni/internet-banking

Az OTPdirekt szolgáltatás használatában segítséget nyújtó oktatóvideókat a bank honlapján, a következő címen érheti el:  https://www.otpbank.ro/ro/persoane-fizice/otpdirekt/tutoriale.

Bármilyen segítségért vagy információért vegye fel velünk a kapcsolatot a 0800 88 22 88-as (bármilyen belföldi mobil vagy vezetékes hálózatból ingyenesen hívható) vagy a +4021 308 57 10-es (külföldről is hívható) telefonszámokon.

Amennyiben iPhone, iPad vagy Apple Watch készülékeket használ, és rendelkezik a bankunk által kibocsátott Mastercard bankkártyával, vegye igénybe az Apple Pay szolgáltatást a “Wallet” alkalmazás segítségével. Az alkalmazás lehetővé teszi, hogy az Apple-készülékekkel fizessen a kereskedőknél vagy az e-kereskedelemben (interneten). 

Amennyiben Android operációs rendszerrel működő készüléket használ, és rendelkezik a bankunk által kibocsátott Mastercard bankkártyával, vegye igénybe az OTPay szolgáltatást. Az alkalmazás a Play Áruházból érhető el, és lehetővé teszi a telefonos fizetést a kereskedőknél.

Az Apple Pay szolgáltatásról itt, az OTPay szolgáltatásról itt talál bővebb leírást.

A kötvényalapok továbbra is jó megoldást jelentenek azok számára, akik hatékonyan szeretnének megtakarítani. A világ jegybankjai eddig példátlan összehangoltság mellett, egymás után jelentik be monetáris politikájuk enyhítését. Várakozásaink szerint hamarosan a Román Nemzeti Bank is hasonló intézkedéseket hozhat, amelynek hatása már közvetlenül a következő időszakban érezhető lesz. Ennek megfelelően, az OTP Obligațiuni, az OTP Euro Bond vagy az OTP Dollar Bond kötvényalapok a közép- és hosszútávú klasszikus megtakarítási termékeknél továbbra is magasabb hozamot kínálnak.