close

Felhívjuk a figyelmet a spoofing típusú csalási kísérletek számának növekedésére, amely során a csalók olyan telefonszámról hívják fel a potenciális áldozatokat, amely látszólag a banké, és a hitelintézet munkatársainak adják ki magukat. Kérjük, legyen óvatos, és ne osszon meg senkivel bizalmas információkat, például a bankszámla eléréséhez szükséges belépési adatokat vagy a bankkártya biztonsági adatait.

Az OTP Bank Románia közzétette a 2023-as évre szóló pénzügyi eredményeit

Az OTP Bank Románia közzétette a 2023-as évre szóló pénzügyi eredményeit:

  • Az OTP Bank Nyrt. 2024 elején megállapodást kötött az OTP Bank Romániában közvetlenül és közvetetten tulajdonában álló 100%-os részesedése eladásáról. A tranzakció az OTP Leasing Románia és az OTP Asset Management leányvállalatokat is magába foglalja.
  • A 2023-as évre szóló pénzügyi jelentésben a bank kiváló pénzügyi eredményekről, emelkedő bevételekről és nyereségről számol be. 
  • A működési nyereség elérte a 270 millió lejt, ami 2022-höz viszonyítva 25%-os növekedésnek felel meg. 
  • A nettó kamatbevételek éves összevetésben 4%-kal, 698 millió lejre emelkedtek.
  • A teljesítő hitelállomány enyhén, 3%-kal csökkent, amit a magasabb kamatok kontextusában a jelzáloghitelek iránti kereslet visszaesése magyaráz.
  • A betétállomány a piaci szintet meghaladó mértékbn, 16%-kal emelkedett 2022-höz viszonyítva, a növekedést a lakossági és a vállalati szegmens segítette.

Az OTP Csoport közzéteszi a 2023-as évre szóló pénzügyi beszámolóját. A Budapesten bemutatott jelentés szerint, amelyben a bank eredményeit konszolidált módon, a Csoport beszámolási standardjai szerint kiigazítva mutatják be, az OTP Bank Románia 2023-ban 262 millió lejes nettó konszolidált nyereséget ért el, ami hétszerese a 2022-es eredménynek.

A működési eredmény 2023-ban elérte a 270 millió lejt, ami 25%-os növekedésnek felel meg az előző évhez viszonyítva. A teljes bevétel 13%-kal nőtt a nettó kamatbevételek 4%-os, valamint a jutalékokból származó nettó bevételek 8%-os növekedése mellett, utóbbiakra a bankkártya-műveletekből származó jutalékok növekedése volt pozitív hatással. A működési költségek éves összehasonlításban 8%-kal lettek magasabbak, amit elsősorban a béremelések és a magas, augusztusig két számjegyű infláció hatásaként emelkedő egyéb költségek eredményeztek. A költség-bevétel arány 2023-ban 69,4%-ra javult (-2,8 százalékpont az előző évhez képest). Az aktív ügyfelek állománya éves összehasonlításban 15%-kal nőtt, ami az ügyfelek OTP Bank Románia iránti bizalmát és elkötelezettségét tükrözi.

„Büszkén mondhatom, hogy az OTP Bank Románia nem csupán a kihívásokat kezelte megfelelő rugalmassággal, hanem az értékesítési folyamat során a kiválóság iránti elkötelezettsége mellett is kitartott, biztosítva ezzel a bank sikeres működésének folytonosságát. 2023 fontos mérföldkő volt számunkra, hiszen rekordnyereséget értünk el, ami csapatunk elkötelezettségét és hozzáértését is bizonyítja. Örömmel számolhatunk be ugyanakkor aktív ügyfélkörünk figyelemre méltó, 15%-os növekedéséről is, ami ügyfeleink növekvő bizalmát és elégedettségét tükrözi. Ezek az eredmények alátámasztják, hogy folyamatosan a minőségi pénzügyi szolgáltatások nyújtására és az ügyfélkapcsolatok erősítésére összpontosítunk” nyilatkozta Fatér Gyula, az OTP Bank Románia vezérigazgatója.

A nettó kamatbevételek 4%-kal, 698 millió lejre emelkedtek, ami a stabil hitelállománynak és a magasabb kamatlábak kontextusában a fennálló hitelállomány átárazásának köszönhető. A nettó kamat- és egyéb bevételek mutató dinamikáját ugyan befolyásolta a swap ügyletek eredményének elszámolásában bekövetkezett változás, azonban a nyereségre ez az átsorolás nem volt hatással.

A teljes kockázati költség +38 millió lejt tett ki, amit az év második negyedévében a helyi faktoring cég nemteljesítő hitelportfóliójának értékesítéséből adódó hitelkockázati költség befolyásolt pozitívan.

A teljesítő hitelek állománya negyedéves összehasonlításban stabil maradt, éves szinten 3%-kal csökkent 2023 végére. Ennek oka a jelzáloghiteleknél a kamatlábak általános emelkedése miatt bekövetkezett 12%-os csökkenés, valamint a fogyasztási hitelek 4%-os visszaesése, amit csak részben ellensúlyozott a vállalati hitelek 3%-os és a lízingvolumen 9%-os emelkedése. Az év végére csökkenő kamatlábak következtében a jelzáloghitel-értékesítés megháromszorozódott negyedéves összevetésben az utolsó negyedévben.  

Az árfolyamszűrt betétállomány 16%-kal emelkedett 2023-ban. A növekedéshez legnagyobb mértékben a lakossági betétállomány járult hozzá, amely 17%-kal, míg a vállalati betétállomány 13%-kal emelkedett. A korábbi években elért javulás és optimalizáció eredményeként év végére 100% alá esett a nettó hitel/betét mutató (-19 százalékpont az előző évhez képest); ennek eredményeként a hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek volumene 41%-kal csökkent az előző évhez viszonyítva.

A bank helyi jelentési előírások szerint számított eszközállománya stabil szinten maradt az előző évhez viszonyítva, elérte a 19,8 milliárd lejt. 
A bank tőkemegfelelési mutatója 23,88%-ot ért el (+138 bázispont éves összehasonlításban), amit a saját források növekedése magyaráz. 
Az OTP Csoport 2023-ban 1009 milliárd forint (13 044 millió lej) adózás utáni nyereséget realizált, a konszolidált számviteli eredmény 991 milliárd forint (12 810 millió lej) volt.

Azok a leányvállalatok, amelyek a legnagyobb mértékben járultak hozzá ezekhez az eredményekhez: az OTP Core Magyarországról (303 milliárd HUF/ 3918 millió RON), a DSK Bank Bulgáriából (202 milliárd HUF/ 2612 millió RON), valamint a szlovén (129 milliárd HUF/ 1665 millió RON), az orosz (96 milliárd HUF/ 1237 millió RON), a szerb (68 milliárd HUF/ 880 millió RON), a horvát (54 milliárd HUF/ 698 millió RON), az ukrán (45 milliárd HUF/ 584 millió RON), a montenegrói (22 milliárd HUF/ 282 millió RON), az albán (15 milliárd HUF/ 194 millió RON), a moldovai (15 milliárd HUF/ 190 millió RON), és az üzbegisztáni (-22 milliárd HUF/ -283 millió RON) leányvállalatok.

Az OTP Bank Románia Csoport részletes eredményeit bemutató táblázat: 

tabel


Az OTP Bank Plc. által közölt teljes jelentést itt tekintheti meg.  

Az OTP Bank Romániáról 

Az OTP Bank Románia az OTP Csoport leányvállalata, amely univerzális bankként a közép-kelet-európai piac domináns szereplője, és teljeskörű pénzügyi megoldásokat nyújt a vállalati és lakossági szegmensben egyaránt. Négy év folyamatos, minden üzletágat érintő jelentős növekedés után az OTP Bank a portfólió- és a működési konszolidáció folyamatába lép. Az OTP Bank Románia a változásokban részt vevő, és a benne rejlő lehetőségeket kihasználó csapattal a bizalom kultúráját építi a szervezet minden szintjén. Romániában az OTP Csoport tagjai: az OTP Bank Románia, az OTP Consulting, az OTP Leasing, az OTP Asset Management, az OTP Factoring, az OTP Advisors és az OTP Bank Románia Alapítvány.

Az OTP Csoportról

Az OTP Csoport az egyik leggyorsabban növekvő bankcsoport, a közép-kelet-európai régió egyik vezető szereplője kiemelkedő jövedelmezőségi mutatóval, valamint stabil tőke- és likviditási helyzettel. Jelenleg több mint 41 000 alkalmazottal a közép-kelet-európai és közép-ázsiai régió 12 országában 17,5 milliónál is több ügyfélnek nyújt univerzális pénzügyi szolgáltatásokat. A közép-kelet-európai régió legaktívabb banki integrátoraként a Csoport a 2000-es évek eleje óta napjainkig 23 bankot vásárolt fel és integrált sikeresen. A bank Magyarországon, Bulgáriában, Szerbiában, Montenegróban és Szlovéniában is piacvezető. Az OTP Csoport székhelye Magyarországon van, diverzifikált és átlátható tulajdonosi struktúrával rendelkezik. A bankcsoportot 1995 óta jegyzik a Budapesti Értéktőzsdén.