A hiteltörlesztés felfüggesztése legfennebb 9 hónapra 2021-ben is lehetséges, a 2020/37-es számú és az azt módosító és kiegészítő 2020/227-es számú sürgősségi kormányrendeletek alapján

close

További részletek a jelszó visszaállításáról az új OTPdirekt honlapon. Töltse le az útmutatót vagy nézze meg az oktatóvideót

A hiteltörlesztés felfüggesztése legfennebb 9 hónapra 2021-ben is lehetséges, a 2020/37-es számú és az azt módosító és kiegészítő 2020/227-es számú sürgősségi kormányrendeletek alapján

Azon ügyfelek, akiknek jövedelmét közvetlen vagy közvetett módon érintették a COVID-19 járvány súlyos hatásai, igényelhetik a törlesztőrészletek kifizetésének felfüggesztését 1 és 9 hónap közötti időtartamra a 2020/37-es számú és az azt módosító és kiegészítő 2020/227 számú sürgősségi kormányrendeletek alapján. Alapfeltétel, hogy a felfüggesztés időtartama ne haladja meg a 9 hónapot – összesítve a korábbi felfüggesztések időtartamával együtt, attól függetlenül, hogy jogalkotási vagy nem jogalkotási moratórium keretén belül igényelték. Az intézkedés azon ügyfelekre érvényes, akik a törvény értelmében 2020. június 15-ig nem igényelték a törlesztés halasztását a 2020. március 30-ig nyújtott hitelek esetében. A kérelmek benyújtásának a határideje 2021. március 15.

Az intézkedés kedvezményezettjei magánszemélyek, engedélyezett magánszemélyek (PFA), magánvállalkozások, családi vállalkozások, szabadfoglalkozásúak és a speciális törvények szerint folytatott foglalkozások - függetlenül azok gyakorlásának formájától.

A magánszemélyek által felvett jelzáloghitelek esetében, ha a törvény értelmében már 2020. június 15-e előtt is benyújtott halasztási kérelmet, és utólagosan kéri a halasztás meghosszabbítását a törvényben engedélyezett 9 hónapra, akkor a jelenlegi kérelemben felfüggesztett törlesztőrészlet és kamat összeadódik az első felfüggesztésnél kiszámolt összeggel, és a 2020/37-es számú sürgősségi kormányrendeletnek megfelelően 60 egyenlő részletben kerül kifizetésre, 0%-os kamatlábbal, a második halasztási időszak lezárulását követő hónappal kezdődően.

A törlesztés felfüggesztésének lehetőségét magánszemélyek, jogi személyek és hasonló kategóriák abban az esetben vehetik igénybe, ha az alábbi feltételek mindegyikének megfelelnek

 • az adós jövedelmét közvetlenül vagy közvetetten érintette a COVID-19-járvány által előidézett helyzet (például: kényszerszabadságra küldték a munkáltató tevékenységének megszűnése/ korlátozása következtében, elbocsátották, csökkentették a fizetését, karanténba vagy otthoni elkülönítésbe helyezték, megbetegedett a COVID-19 vírussal);
 • a felfüggesztési időszak nem haladhatja meg összesítésben a 9 hónapos maximális időtartamot, attól függetlenül, hogy ezt az összesített 9 hónapot jogalkotási, nem jogalkotási moratórium vagy mindkettő biztosította;
 • a hitel felvétele a 2020/37-es számú sürgősségi kormányrendelet hatályba lépésének dátumáig, 2020. március 30-ig (beleértve) történt;
 • a hitelmegállapodásban meghatározott végső lejárat dátuma az utolsó halasztási kérelem után esedékes a 2020/37-es számú és az azt módosító és kiegészítő 2020/227-es számú sürgősségi kormányrendeletek értelmében;
 • nem jelentett előtörlesztést 2020. december 31-ig (beleértve);  
 • nem voltak elmaradások a hitel törlesztésben a törlesztés felfüggesztésével kapcsolatos kérelem benyújtásáig az utólag módosított és kiegészített 2020/37-es számú sürgősségi kormányrendelet 2. cikkének 5. bekezdésében szereplő rendelkezések szerint;
 • a kérelmet a hiteltörlesztési halasztásért legkésőbb 2021. március 15-ig le kell adni;

Emellett, azon nem magánszemély hiteleseknek, akik igénybe vennék a törlesztés felfüggesztésének lehetőségét, az alábbi feltételeknek kell megfelelniük:

 • be kell nyújtaniuk egy nyilatkozatot, amelyben saját felelősségükre kijelentik, hogy az általuk képviselt társaság/szervezet (jogi személyiséggel rendelkező/nem rendelkező szervezet) bevételeinek havi átlaga 25%-kal csökkentek, ha a kérvényezést megelőző 3 hónapot viszonyítjuk a 2019/2020-as év hasonló időszakához;
 • a törlesztés felfüggesztéséről szóló igénylés benyújtásának napján az Országos Cégbíróság honlapján elérhető adatok szerint nem áll fenn fizetésképtelenség;

Az OTP Banknál 4 egyszerű módon igényelheti a törlesztés felfüggesztését:
1. lehetőleg a magánszemélyeknek vagy a jogi személyeknek/hasonló kategóriáknak szóló űrlap kitöltésével;
2. a következő e-mail-címen: office@otpbank.ro;
3. levélben (papír alapon) bármelyik OTP Bank fióknál vagy postán keresztül;
4. telefonon (Zöldszám: 0800 88 22 88 - bármely belföldi vezetékes vagy mobil hálózatból ingyenesen hívható; vagy +4021 308 57 10 - külföldről is hívható).

Az igénylés közlésének módjától függetlenül az alábbi információk megadására szükséges:

 • magánszemélyek: a hiteles neve, telefonszáma, e-mail címe, a főadós személyi száma (CNP), a hiteltermék típusa, a halasztás igénylésének oka, és annak az időszaknak a megadása, amelyre a halasztást kérik;
 • jogi személyek/hasonló kategóriák: a szervezet neve, telefonszáma, e-mail címe, adószáma (CUI), törvényes képviselő neve, hiteltermék típusa, hitelszerződés száma, mekkora időszakra igénylik a halasztást, a csatorna meghatározása, amelyen a jóváhagyásra vonatkozó döntést, valamint a törlesztés felfüggesztéséről szóló értesítést közlik. Az engedélyezett magánszemélyek (PFA), egyéni vállalkozások (ÎI) és családi vállalkozások (ÎF) esetében saját felelősségre kiállított nyilatkozatok bemutatása szükséges, amelyben kijelentik, hogy az általuk képviselt társaság/szervezet (jogi személyiséggel rendelkező/nem rendelkező szervezet) bevételeinek havi átlaga 25%-kal csökkentek, ha a kérvényezést megelőző 3 hónapot viszonyítják a 2019/2020-as év hasonló időszakához.

Az OTP Bank elemezni fogja a kérelmeket, és az igénylés benyújtását követő 15 napon belül a Bank válaszolni fog az igénylésre. A kérelem jóváhagyása esetén az ügyfél legtöbb 30 napon belül értesítést kap a módosított feltételekről, valamint az új törlesztési ütemtervről.

A kormányzati felfüggesztési intézkedésre nem jogosult ügyfelek választhatnak az OTP Bank által nyújtott alternatívák közül, amelyek ugyancsak a részletfizetés elhalasztására vonatkoznak.

A törlesztést továbbra is folytatni kívánó ügyfeleknek nem kell semmilyen módon jelezniük azt, hogy nem kívánnak élni a felfüggesztés lehetőségével. Elegendő, ha a törlesztőrészlet befizetéséhez szükséges összeg elérhető az adós számláján, hiszen ebben az esetben a törlesztés az eddig megszokott módon, a hitelszerződésben foglaltak szerint folytatódik.