Szabad felhasználású jelzáloghitel

Amikor az álmai már nem tűrnek halasztást, számíthat az OTP Bankra. Egy olyan terméket ajánlunk Önnek, amelynél az ügyfeleink álmai és igényei élveznek prioritást. A szabad felhasználású jelzáloghitellel megvalósíthatja terveit.

Hitelösszeg: 
1.000 – 150.000 euró (ennek megfelelő összeg lejben)  

Törlesztési idő: 6 – 60 hónap

Adóstársak: legfeljebb 3

A szabad felhasználású jelzáloghitel előnyei és jellemzői

 • Bármekkora hitelösszeg 1.000 și 150.000 euró (ennek megfelelő összeg lejben).

 • A hitel törlesztési futamideje 6 hónap és 60 hónap (5 év) közötti időszak lehet.
  A hitel törlesztési futamideje legfeljebb 240 hónap is lehet, a kizárólag újrafinanszírozásra használt hitelek esetében, amelyeket 2020.07.08 előtt vettek fel.

 • A jelzálogfedezet értékének 75%-áig vehet fel hitelt.

 • A hitel fedezete egy lakás, amely lehet az Ön vagy egy másik személy tulajdonában is.

 • Nincs szükség jövedelemigazolásra, a jövedelemre vonatkozó adatokat az adóhatóság (ANAF) adatbázisából kérjük le.

 • Akár 3 adóstárs is bevonható, hogy nagyobb összeghez juthasson.

 • A hitel jóváhagyásánál az OTP Bank a jövedelmek széles skáláját fogadja el.

Melyek a szabad felhasználású jelzáloghitel költségei?

Változó kamat
A kamatláb értéke 10,21% ( az IRCC és a 4,5% fix marzs alkotja). A kamattal kapcsolatos részletes információkat itt érheti el.

 • Díjak és jutalékok

 • 0 lej hitelbírálati díj.

 • 0 lej a havi hitelkezelési díj.

 • 0% előtörlesztési jutalék.

 • 0 lej a számlanyitási és -kezelési díj, ha már rendelkezik OTP Lezser számlacsomaggal; A díjak és jutalékok teljes listája itt érhető el.

 • Harmadik felek által felszámolt díjak

 • Az ingatlanfedezet felmérési díja az ANEVAR (Asociatia National a Evaluatorilor Autorizati din Romania) által engedélyezett értékbecslőnek, az Ön választásának megfelelően.

 • Az ingatlanfedezetek regisztrálása során a RNPM-nek (Registrul Național de Publicitate Mobiliară) kifizetendő díjak.

 • A biztosítások díja: a kötelező ingatlanbiztosítás (PAD), a fakultatív ingatlanbiztosítás az ingatlanfedezetre és a életbiztosítás díja (ha igényelte).

 • A közjegyzői díjak és az ingatlanfedezet telekkönyvbe való bejegyzési/ újrajegyzési/ módosítási/ törlési költségei, amelyeket a közjegyző és a Kataszteri Hivatal állapít meg.

Hogyan igényelheti a szabad felhasználású jelzáloghitelt hitelt?

Várjuk az Önhöz legközelebbi OTP Bank fiókban, hogy tájékoztassuk az Önnek legmegfelelőbb lehetőségekről.
Kérjük, legyen figyelemmel a jogosultsági feltételekre:

 • A hitel igénylésekor már betöltötte a 26. életévét, és a hitel teljes törlesztésekor legfeljebb 70 éves. Ha a hitel teljes törlesztésekor 65 év feletti lesz, akkor a hitelszerződés aláírásakor olyan életbiztosítást kell bemutasson, amelyet az OTP Bank javára jegyeztek be, és érvényes a hitel teljes futamideje alatt.

 • Romániában állandó lakhellyel rendelkező román állampolgárok, vagy Romániában állandó lakhellyel rendelkező külföldi állampolgárok.

 • Munkaviszonnyal kapcsolatos megkötések:

  -  Legalább 3 hónap munkaviszony a jelenlegi munkaadónál és megszakítás nélküli munkaviszony az előző 12 hónapban vagy

  -  Legalább 6 hónap munkaviszony a jelenlegi munkáltatónál. Legalább 12 hónap tevékenység magánvállalkozók (PFA) esetében.
  A többi, elfogadott jövedelemtípus esetében a munkaviszonyt a bankfiókban kell bejelenteni, és a szükséges hosszúsága függ annak a típusától.

Az élet- és hiteltörlesztési biztosítással kapcsolatos részletek

Alapozza meg jövőjét és pénzügyi stabilitását, az OTP Bank most lehetőséget biztosít arra, hogy a Szabad felhasználású jelzáloghitel Groupama élet- és hiteltörlesztési biztosítást (PPI) társítson a következő jellemzőkkel:

 • A biztosítást megkötheti a jelzáloghitel felvételének pillanatában vagy bármikor a hitel futamideje alatt.
 • A biztosítás az aláírás pillanatától kezdve lép érvénybe, és a hitel futamidejének végén jár le.
 • A biztosítás minimális időtartama 1 év.

Az életbiztosítás által fedezett kockázatok:

Szoció-professzionális státus

Haláleset bármilyen okból

Baleset miatti ,maradandó rokkantság

Minden kategória

X

X

 

Az élet és hiteltörlesztési biztosítás által fedezett kockázatok változóak attól függően, hogy milyen társadalmi-szakmai besorolás alá tartozik az ügyfél (alkalmazott, szabadfoglalkozású vagy nyugdíjas): 

Szoció-professzionális státus

Haláleset bármilyen okból

Maradandó rokkantság bármilyen okból

Önkéntelen munkanélküliség

Baleset miatti, ideiglenes munkaképtelenség

Alkalmazott

X

X

X

 

Szabad foglalkozású
 

X

X

 

X

Nyugdíjas

X

 

 

 

Milyen fedezet szükséges?

A szabad felhasználású jelzáloghitel igényésekor az OTP Banknál az alábbi fedezettípusokra van szükség:

 • Első rangú jelzálog a jelzálogként felajánlott ingatlanra; másodrangú jelzálog is elfogadott a hitel futamideje alatt, de csak abban az esetben, ha az első rangú jelzálog ugyancsak az OTP Bank javára van bejegyezve; Ideiglenesen az alacsonyabb rendű jelzálog is elfogadott egy olyan jelzáloghitel újrafinanszírozásakor, amely más hitelező nevére, de ugyanarra a jelzálogként használt ingatlanra vonatkozik.

 • Az OTP Bank javára bejegyzett kötelező ingatlanbiztosítás (PAD) és fakultatív ingatlanbiztosítás (Asigurarea Locuinței), amelyeket egy bejegyzett biztosítónál kötnek meg;

 • A folyószámlára bejegyzett ingó dologi biztosíték;

 • Az OTP Bank javára bejegyzett kockázati életbiztosítás, esetenként.

Hogyan igényelhet hitelt?

Telefonon

Igényeljen visszahívást és a lehető legrövidebb időn
belül keresni fogjuk.

SZEMÉLYES ADATOK VÉDELMÉRE VONATKOZÓ ÉRTESÍTÉS - HITELEK ÉS HITELTERMÉKEK -

Ez a dokumentum magyarázatot nyújt arra, hogy mikor és miért gyűjtjük az Ön személyes adatait, hogyan használjuk fel azokat, milyen feltételek mellett hozhatjuk más személyek tudomására, hogyan tároljuk biztonságosan, és azt, hogy Önnek milyen jogai vannak az ilyen jogszerű adatkezeléssel kapcsolatban. A személyes adatok OTP Bank Romania SA („Bank”, „mi” vagy „OTP”) általi kezelésére és védelmére vonatkozó információk a www.otpbank.ro honlapon is megtalálhatóak a Titoktartás szakaszban.

Az Ön hitelkérelmére irányuló előzetes ajánlat és adott esetben ennek elemzése céljából, a felelősségteljes hitelezési tevékenység lebonyolításához, az Ön személyes adatainak a Hiteliroda, Nemzeti Adóhivatal, Hitelkockázati Központ, Fizetési Eseménykezelő Központ stb. rendszerében történő kezelése mellett, az Ön hozzájárulása alapján, amikor nincs külön kezelési jogalap, az ilyen jellegű adatokat, saját nyilvántartásainkban kezelhetjük jogos érdekünk alapján vagy az általunk betartandó jogi kötelezettségek alapján.

Amennyiben a finanszírozási folyamat során (személyi hitel, ingatlanhitel, overdraft, hitelkártya stb.) az Ön hitelkérelme objektív okokból elutasításra kerül, vagy visszavonja finanszírozási kérelmét az általunk végrehajtott felmérés befejezése előtt, az Ön személyes adatait erre a célra csak a jogszabályok által ezen adatok megőrzésére előírt korlátok keretén belül kezeljük. Amennyiben a továbbiakban az ajánlatunkban található hitelterméktől eltérő terméket igényel (folyószámla, betét, stb.), akkor jelen tájékoztató érvényben marad, és az Ön adatait szigorúan a  Banktól igényelt és ezzel szerződött termékkel/szolgáltatással kapcsolatban kezeljük. (a lenti 3. pont a) betű).

 

1. Adatkezelő / Az adatkezelő elérhetőségei

OTP BANK ROMANIA S.A., kétszintű irányítási rendszerben működő társaság, székhelye: Románia,  Bukarest, Buzesti u 66-68. szám, 1. kerület, banki nyilvántartási száma RB-PJR-40-028/1999, EUID: ROONRCJ40/10296/1995, a bukaresti Cégbíróságon nyilvántartott cégjegyzékszáma J40/10296/1995, adószáma: 7926069, a 2689 számú bejelentés alapján a Személyes Adatok Kezelésének Nemzeti Felügyeleti Hatóságnál nyilvántartásba vett személyes adatkezelő, tel: 0800 88 22 88 / + 4021 308 57 10, e-mail: office@otpbank.ro, adatkezelői minőségben, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Irányelv (Rendelet) hatályon kívül helyezéséről és a Rendelet végrehajtására vonatkozó intézkedésekről szóló 190/2018 számú Törvényről szóló 2016/679 számú (EU) Rendelet előírásai szerint, jóhiszeműen és az itt meghatározott célok elérése érdekében kezeli az Ön személyes adatait.

 

2. Adatvédelmi tisztviselő (DPO) / Az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei

Az adatkezelő keretén belül az adatvédelmi tisztviselő a fentiekben feltüntetett adatkezelő székhelyén vagy a következő e-mail útján érhető eldpo@otpbank.ro. Amennyiben kérdése vagy javaslata/kérelme van, illetve érintett személyként gyakorolni szeretné a személyes adatok kezelésére vonatkozó valamely jogát, kérjük, szíveskedjen felvenni a kapcsolatot az adatvédelmi tisztviselővel, a feltüntetett adatok felhasználásával. A kérelem megválaszolása során, az Ön megfelelő azonosítása érdekében, további dokumentumokat vagy információkat kérhetünk Öntől. Minden kérelem az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően és díjmentesen kerül megoldásra. Viszont, ha a kérelmek nyilvánvalóan megalapozatlanok vagy túlzottak, különösen ismétlődő jellegük miatt, a Bank: (a) vagy egy ésszerű díjat számít fel, figyelembe véve az információszolgáltatáshoz vagy közléshez, illetve a kért intézkedések megtételéhez kapcsolódó igazgatási költségeket; (b) vagy megtagadhatja a kérelem teljesítését.

 

3. A kezelt személyes adatok

A szolgáltatás/termék és/vagy a Bankkal kötött szerződés függvényében kezelt személyes adatok esetenként a következők:

a) i. azonosító adatok: családnév, utónév, álnév (ha van ilyen), születési dátum és hely, személyi azonosító (Személyi azonosító szám/NIF) vagy más hasonló egyedi azonosító elem, mint például az Egyedi nyilvántartási szám, engedélyezett természetes személyek számára vagy az adóazonosító szám, szabadfoglalkozású tevékenységet végző természetes személyek számára, születési dátum és hely, állampolgárság, családi állapot, adóügyi illetőség szerinti ország, személyazonosító kártya/személyazonosító igazolvány/útlevél sorozatjele és száma, a személyazonosító vagy anyakönyvi okmányokban szereplő egyéb adatok, valamint ezek másolata is, lakcím/tartózkodási cím, foglalkozás, beosztás, a munkáltató megnevezése vagy a saját tevékenység jellege, a betöltött fontos közszolgálati tisztségre vonatkozó információk, adott esetben, a bank termékeivel/szolgáltatásaival/alkalmazottaival kapcsolatos kérelmek/panaszok/beszélgetések keretén belül kifejezett politikai vélemények (kizárólag a kiemelt közszereplői -PEP -minőséggel kapcsolatos információk megszerzésével összefüggésben), egyes jogi személyek keretén belül betöltött minőség, birtoklások és adott esetben a képviseleti jogkörök, a tényleges kedvezményezettre vonatkozó adatok, adott esetben, a kép (a személyazonosító okmányokban található, vagy a banki egységekben vagy az OTP berendezéseken felszerelt videó megfigyelő kamerák által rögzített, beleértve a biometrikus sablonba áthelyezettet is), a hang (az Ön által vagy általunk kezdeményezett beszélgetések és telefonbeszélgetések vagy audio/video rögzítések keretén belül), adott esetben saját kezű vagy digitális aláírás/aláírási címpéldány; ii. elérhetőségek: levelezési cím (ha van ilyen), telefonszám, fax szám, elektronikus elérhetőség; iii. azonosító kódok: az OTP vagy különböző szolgáltatók által megszabottak, egyes szolgáltatások nyújtására, mint például de nem kizárólagosan: ügyfélkód, internet banking felhasználó név, a meghatározott token sorozatjele és száma, ügyletek azonosítói, beleértve az ezekhez kapcsolódó adatrögzítéseket  is, a bankszámlákhoz rendelt IBAN kódok, betéti kártyák/hitelkártyák számai, a kártyák lejárati dátuma, szerződések száma, forgalmi adatok és a szolgáltatásainkhoz való hozzáféréshez használt eszköz IP-címe, kizárólag az ezen szolgáltatásokon keresztül lebonyolított tranzakciókra vonatkozó biztonsági intézkedések biztosítása céljából, a csalások megelőzése érdekében; iv. csalárd/potenciálisan csalárd tevékenységre vonatkozó adatok, olyan bűncselekményekre vonatkozó adatokból állnak, mint a csalás, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása, beleértve a megszerkesztett vagy kitöltött benyújtott formanyomtatványok, nyilatkozatok és dokumentumok alapján megszerzett, Banknak bemutatott dokumentumokban/nyilatkozatokban megállapított ellenmondásokra vonatkozó adatokat is; v. pénzügyi adatok az alapok forrásával, a bankunknál nyitott bankszámláinak forgalmával, a számlákkal, az esetlegesen előforduló ismétlődő fizetési kötelezettségvállalásokkal kapcsolatosan, amelyek magukba foglalhatják a Banknak lefoglalt harmadik fél minőségben bejelentett lefoglalásokat vagy kényszervégrehajtásokat is; vi. bármely más eredményezett adat, amely szükséges vagy hasznos a Bank tevékenységének a törvényben meghatározott célokból történő végrehajtásához; b) a hiteltermékek esetében a Bank olyan adatokat is feldolgoz, mint: i. az igényelt/nyújtott hitel típusú termékekre vonatkozó adatok: a termék típusa, a termék/számla állapota, odaítélés dátuma, odaítélés határideje, a nyújtott összegek, esedékes összegek, esedékesség időpontja, pénznem, kifizetések gyakorisága, kifizetett összeg, havi részlet, fennmaradó összegek, fennálló törlesztőrészletek száma, késedelmes napok száma, késedelem kategóriája, termék zárásának dátuma; ii. gazdasági és pénzügyi helyzetre vonatkozó adatok: az Ön jövedelmeinek forrásával, típusával, ingadozásával és szintjével, a szolgálati idő hosszával, a birtokolt/tulajdonában lévő vagyontárgyakra vonatkozó adatokkal, az eltartott személyek számával, a havi kifizetési kötelezettségvállalásokkal, az Ön által felvett egyéb hitelekkel kapcsolatosan; iii az Ön hitelképességére vonatkozó adatok: hitelpontszám, fizetési/megtakarítási/kötelezettségvállalási magatartás; iv. egészségi állapotára vonatkozó adatok, kizárólag abban az esetben ha az ilyen jellegű adatok kezelése a bank által közvetített vagy az ügyfelek birtokában lévő biztosítási termékek/szolgáltatások szolgáltatásával/lefolyásával összefüggésben szükségesek, és az ezek által vagy az ügyfelek által a saját vagy családtagjaik nehéz helyzetének bizonyítására nyújtott fedezet, a birtokában lévő vagy megvásárolandó biztosítási termékekkel összefüggésben; v. bármely más eredményezett adat, amely szükséges vagy hasznos a Bank tevékenységének a törvényben meghatározott célokból történő végrehajtásához.

 

4. Az adatok forrása:

A kezelt személyes adatok a következő adatokból tevődnek össze: i. Ön által a Banknak közvetlen módon vagy közvetett módon (meghatalmazott vagy más személy által, aki képviseli Önt a Bankkal fennálló kapcsolatokban) közölt adatok, amelyek rendelkezésre állnak a szerződéses jogviszony létesítése/adatfrissítés/ termékek és szolgáltatások beszerzése/ műveletek rendelkezésre állása/ az alkalmazott kommunikációs csatornától függetlenül a szerződéses jogviszonyhoz kapcsolódó egyes kérelmek előterjesztése érdekében; ii. nyilvános források  tanulmányozása révén megszerzett adatok, mint például: közintézmények és állami hatóságok (például:Nemzeti Adóhivatal, Román Nemzeti Bank - Hitelkockázati Központ vagy Fizetési Eseménykezelő Központ, Nemzeti Hitelgarancia Alap Kis és Közepes Vállalkozások számára), elektronikus nyilvántartás és adatbázis (például, bíróságok portálja, Hitelhivatal), fizetési műveletekben részt vevő szervezetek (például, Visa és Mastercard kártyák nemzetközi szervezete, Központi Letéteményes). 

 

5. Jogalapok és a személyes adatok kezelésének céljai

A bank az Ön személyes adatait potenciális ügyfélként, ügyfélként, hitelfelvevőként, adósként, adóstársként, kezesként, valódi kedvezményezettként, felhasználóként, meghatalmazottként, megbízottként vagy törvényes/hagyományos képviselőként (a továbbiakban: „érintett személy”) kezeli, adott esetben, az alábbi jogalapok értelmében:

a. A Bankkal fennálló szerződéses jogviszony megkötése és lebonyolítása érdekében, a Rendelet 6.cikk. (1) bek. b) betűje szerint, a következő célokra:

 • hiteltermékek és/vagy hitelszolgáltatások, illetve a hitelhez való hozzáférésre szolgáló termékek (folyószámla, internet banking, bankkártyák) nyújtása, valamint annak érdekében, hogy később végre tudjuk hajtani az Ön utasításait az adott termékek/szolgáltatások működési módjával kapcsolatosan (például bevételek/kifizetések/más típusú műveletek feldolgozása, az alkalmazott ügyleti csatorna sajátosságaival - pénztár, internet/mobil banking, telefon, ATM típusú specifikus berendezések, devizaváltások végrehajtása, kártyával történő műveletek végrehajtása, kincstári/tőkepiaci/mutuális alapok/letéti, stb. termékek/szolgáltatások) specifikus ügyleteinek lebonyolítása;
 • a szerződéses kötelezettségek teljesítésének nyomon követése, az Ön értesítése a megkötött szerződésekre vonatkozóan (például, módosítás/jellemzők kiegészítése/költségek/funkcionalitások/ termékek/szolgáltatások előnyei, esedékes/fennálló részletekre vonatkozó információk, fizetendő biztosítási díjak, garanciák nyomon követése, stb.), a vonatkozó szerződéses kötelezettségek be nem tartása következtében szükséges intézkedések megtétele (például, adósságok beszedése /követelések behajtása/az előzetes esedékesség bejelentése, a negatív adatok bejelentése a hiteliroda típusú nyilvántartási rendszereknek, valamint az ezeket megelőző tevékenységek, kényszervégrehajtások a tartozott összegek behajtására valamint a lefoglalások és zár alá vételek kezelése, hatóságok felé történő bejelentés, stb.);
 • a szükséges információk/dokumentumok hitelalapok felé történő bejelentése és továbbítása ( például, Nemzeti Hitelgarancia Alap Kis és Közepes Vállalkozások számára, Vidéki Hitelgarancia Alap);
 • a biztosítási szerződések megkötésének, nyomon követésének és utólagos kezelésének közvetítése.

b. A törvényes kötelezettségek teljesítése érdekében, a Rendelet 6.cikk. (1) bek. c) betűje szerint, a következő célokra:

 • az ügyfélismereti elemzés, kockázatelemzések, gyanús ügyletek, csalások megelőzésének bejelentésének megvalósítása, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzése céljából történő ügyfélismeretről és a terrorcselekmények finanszírozásának megelőzésére és leküzdésére tett egyes intézkedések bevezetéséről szóló hatályos jogszabályok szerint;
 • a jelentések elkészítése, nyilatkozatok továbbítása, az engedélyezett hatóságok/intézmények általi ellenőrzésekhez kapcsolódó tevékenységek végrehajtása, mint például: Nemzeti Adóhivatal, Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság, Román Nemzeti Bank, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, Pénzügyi Felügyeleti Hatóság/Bukaresti Értéktőzsde, Gazdasági Versenyhivatal, stb.;
 • a tartozott összegek kényszer-végrehajtás útján történő megvalósítása, illetve a lefoglalások és zár alá vételek kezelése, a vonatkozó különleges törvények rendelkezéseinek megfelelően;
 • auditok végrehajtása;
 • jelentések elkészítése a FATCA (The US Foreign Account Tax Compliance Act) értelmében, amennyiben Ön az Amerikai Egyesült Államok állampolgára/illetőséggel rendelkezik;
 • az ügyfelek panaszainak kezelése;
 • garanciák újraértékelése, közvetítői díjak kiszámítása;
 • a Bank pénzügyi kimutatásainak auditálása;
 • a tőkepiac intézményeihez továbbított/benyújtott dokumentumok véleményezése;
 • belső nyilvántartások kezelése;
 • a működési kockázati események nyilvántartása és kezelése;
 • a fizikai biztonság biztosítása videó megfigyeléssel (beleértve az ATM-eket), belépőkártyákkal és látogatói regisztrációval (recepció);
 • az információk biztonsági másolatainak megvalósítása;
 • dokumentumok megőrzése és archiválása, az Ön által szerződött szolgáltatásokkal kapcsolatos, hitelintézetekre alkalmazandó prudenciális követelmények betartása, valamint a megkötött szerződés/ek teljesítéséhez szükséges egyéb műveletek.

c. A Bank jogos érdekeinek teljesítése érdekében, a Rendelet 6.cikk. (1) bek. f) betűje szerint, a következő célokra:

 • belső vizsgálatok (beleértve a statisztikai elemzéseket is)/piackutatások végrehajtása, úgy a termékekre/szolgáltatásokra vonatkozóan mint az ügyfél portfólióra vonatkozóan is, az ügyfelek elégedettségének, a beszerzett termékek és szolgáltatások minőségének nyomon követése, a belső termékek/szolgáltatások/folyamatok állandó jellegű fejlesztése és javítása érdekében;
 • a meglévő vagy új informatikai rendszerek és IT szolgáltatások tervezése, fejlesztése, tesztelése és alkalmazása, adatbázisok tárolása az országban/EU-ban, adott esetben;
 • közvetlen marketing, adott esetben;
 • stratégiai fejlesztés tervezése, a portfólió dinamikájának előrejelzése, az üzleti előrejelzések teljesítménymutatók alapján történő végrehajtása, költségvetések meghatározása, a Bank termékek/szolgáltatások költségelemeinek meghatározása;
 • a közvetítők fizetési struktúráinak meghatározása;
 • a Bankot érintő kockázatok elemzése és minimalizálása;
 • az ügyletek nyomon követése a csalások megelőzése érdekében és a potenciálisan csalárd bankautomatából történő pénzfelvételek kivizsgálása;
 • belső jelentések megvalósítása a Bank vezető testületei és az OTP üzleti csoport felé, amelynek a bank tagja, a prudenciális intézkedések biztosítása érdekében;
 • kiemelkedett szintű biztonság biztosítása úgy az informatikai rendszerekben, mint a fizikai helyszínek keretén belül (pl.: területi egységek, központi székhely);
 • az archívum létrehozása és kezelése; finanszírozási szerződések vagy követelések átruházásának létrehozása és kezelése;
 • adósságok beszedése /követelések behajtása;
 • a Bank bizonyos jogainak megállapítása, gyakorlása vagy bíróság előtt történő védelme;
 • interakciók rögzítése hivatalos kommunikációs csatornákon keresztül, bizonyos pénzügyi-banki szolgáltatásokra vonatkozó kérelem/megállapodás/opció igazolása céljából, adott esetben. 

d. Az Ön hozzájárulása alapján, a Rendelet 6.cikk. (1) bek. a) betűje szerint, a következő célokra:

 • a Hiteliroda, a Hitelkockázati Központ és a Nemzeti Adóhivatal által képviselt adatbázisok keretén belüli hitelkockázat-felmérés alapját képező ellenőrzésekre/lekérdezésekre, amennyiben az érintett személy hitelt igényelt, amely egy külön dokumentum révén kerül megszerzésre, adott esetben, azokban az esetekben amikor a hitelezési feltételek megvalósításához nincs külön jogalap;
 • közvetlen marketing céljából a kereskedelmi kommunikációk megvalósításának érdekében, adott esetben;
 • a Bankkal folytatott beszélgetések audio/videó felvételeinek megvalósítása érdekében;
 • az egészségi állapotára vonatkozó adatok kezelése érdekében, kizárólag abban az esetben ha ezek kezelése a bank által közvetített vagy az ügyfelek birtokában lévő biztosítási termékek/szolgáltatások szolgáltatásával/lefolyásával összefüggésben szükségesek, és az ezek által vagy az ügyfelek által a saját vagy családtagjaik nehéz helyzetének bizonyítására nyújtott fedezetekkel, a birtokában lévő vagy megvásárolandó biztosítási termékekkel összefüggésben. Amennyiben Ön nem fejezte ki beleegyezését a műveletek végrehajtására vonatkozóan, a Bank nem fogja végrehajtani ezeket.

A személyes adatok pontos és teljes körű, a fent említett célokra történő szolgáltatásának megtagadása megakadályozhatja, hogy a Bank megfelelően teljesítse szerződéses vagy jogi kötelezettségeit, és ennek következményeként fennállhat az Ön általi szerződéskötés lehetetlensége a Bank által nyújtott vagy a Bank által közvetített szolgáltatásokra vonatkozóan, a banki/közvetített szolgáltatások felfüggesztése vagy korlátozása, adott esetben.

 

6. A személyes adatok címzettjeinek kategóriái

Annak érdekében, hogy a legjobb szolgáltatásokat tudjuk nyújtani Önnek, és annak érdekében, hogy megőrizzük versenyképességünket a bankszektorban, bizonyos adatokat közölünk az OTP keretén belül és ezen kívül. Ide értendők a következők:

 • OTP szervezetek működési, szabályozási vagy jelentési célokra, ideértve a központosított tárolást vagy a globális feldolgozást, mint például az új ügyfelek ellenőrzése, bizonyos jogszabályok betartása, az információs rendszerek biztonságának garantálása vagy bizonyos szolgáltatások nyújtása (A teljes jegyzékhez tanulmányozza a „Rólunk, az OTP Csoportról” című szakaszt).
 • Kormányhatóságok a szabályozási kötelezettségeink teljesítése érdekében, például a terrorizmus elleni küzdelem és a pénzmosás megelőzése céljából. Bizonyos esetekben jogszabály kötelez minket arra, hogy az Ön adatait kívülálló felek számára közöljük, beleértve a következőket:
  • Állami hatóságok, adóhatóságok, szabályozó hatóságok és felügyeleti szervek.
  • Igazságügyi/ nyomozó hatóságok, mint például, rendőrség, államügyészség , törvényszékek és a választottbíróság szervei/közvetítő szervezetek, ezek kifejezett és jogszerű kérelmére.
  • Ügyvédek, például csődeljárás esetén, közjegyzők, például jelzáloghitel nyújtása esetén, más felek érdekeit kezelő ügyintézők és a vállalat könyvvizsgálói.
 • Pénzügyi intézmények, partnerbankok és levelező bankok, szindikált hitelekben részt vevő bankok vagy pénzügyi intézmények. Amennyiben készpénzt vesz fel, betéti bankkártyával fizet, vagy más banknál nyitott számlára fizet, az ügyletre minden esetben más bank vagy bankközi fizetések feldolgozására és bankközi ügyletek információinak továbbítására szakosodott pénzügyi társaság bevonásával kerül sor, pl.: Transfond SA, Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication – SWIFT). A kifizetések feldolgozása érdekében közölnünk kell a másik bankkal az Önre vonatkozó információkat, mint például a nevét és bankszámlája számát. Bizonyos esetekben személyes adatokat közölünk más országok bankjaival vagy pénzügyi intézményeivel;például ha külső fizetést teljesít vagy bevételez. Ugyanakkor, információkat közlünk azokkal az üzleti partnerekkel is, amelyeknek termékeit értékesítjük, mint például a biztosítótársaságokkal.
 • Szolgáltatást nyújtók.  Amennyiben más szolgáltatókat veszünk igénybe, csak olyan személyes adatokat közlünk, amelyek egy adott feladat elvégzéséhez szükségesek. A szolgáltatók olyan típusú tevékenységekkel támogatnak bennünket, mint például: távközlés, IT/internet banking, marketing és az ügyfelekkel történő kommunikáció kezelése, fizikai és/vagy elektronikus formátumba történő archiválás, futárszolgálat, audit, a CCTV berendezések műszaki karbantartása, elektronikus aláírásokkal kapcsolatos digitális tanúsítványok, fizetések feldolgozása, bankkártyák kiállítása és bejegyzése (például, Mastercard, Visa), stb.

 

7. Harmadik országok felé történő továbbítás és biztonsági intézkedések

Annak függvényében, hogy hol helyezkednek el az OTP vagy azok meghatalmazottjainak az adatokat tároló szerverei, illetve az adatok egyes címzettjeinek tartózkodási helyétől függően, a személyes adatok adott esetben az Unió más tagállamaiba továbbíthatóak, éspedig az Európai Gazdasági Térségbe. Az Ön személyes adatait nem továbbítjuk az Európai Gazdasági Térségen kívülre, kivételt képezvén azok az esetek amikor a törvény kifejezetten másként írja elő, vagy ha feltétlenül szükséges a Bank szerződésteljesítésre, illetve a Bank által Ön felé vállalt kötelezettségek teljesítéséhez. Abban az esetben, ha a Banknak adatokat kell továbbítania harmadik országokba, csak azokat a személyes adatokat továbbítjuk, amelyek feltétlenül szükségesek a szerződés és/vagy az Önnel szemben vállalt kötelezettségek teljesítéséhez (például nemzetközi banki átutalás végrehajtását rendeli el, vagy a bankkártyát az Európai Gazdasági Térségen kívüli államokban használja). A Bank megtesz minden erőfeszítést annak érdekében, hogy a birtokunkban lévő vagy ellenőrzésünk alatt álló személyes adatait megvédje a megfelelő biztonsági intézkedések meghatározásával, a jogosulatlan hozzáférés, gyűjtés, felhasználás, nyilvánosságra hozatal, másolás, módosítás vagy elhelyezés/tárolás, valamint egyéb hasonló kockázatok megakadályozása érdekében.

 

8. Az adatok tárolásának időtartama / a tárolási időtartam megállapításának feltételei

Személyes adatait az Önnel szemben vállalt szerződéses kötelezettségek teljesítéséhez szükséges időtartamig, illetve az alkalmazandó jogszabályi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges időtartamig őrizzük meg. A Bank rendszeres időközönként felülvizsgálja a kezelt személyes adatokat annak biztosítása érdekében, hogy a kezelt adatok vagy a személyes adatok bizonyos kategóriái nem kerülnek a szükségesnél hosszabb ideig tárolásra. Az adatok tárolási időtartamának meghatározása érdekében figyelembe vesszük a szerződéses időtartamot, a szerződéses kötelezettségek teljesítéséig/lejáratáig terjedő időtartamot, valamint az archiválási határidőket is. Ezek szerint, a Bank a személyes adatokat adott esetben a következő időtartamokra tárolja:

 • A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzéséről és leküzdéséről, valamint egyes jogszabályok módosításáról és kiegészítéséről szóló 129/2019. számú Törvény 21.cikk. (1) bekezdése által előírt rendelkezések értelmében, az ügyféllel fennálló üzleti kapcsolat megszűnésétől számított 5 évig, az azonosító okmányok megőrzése, a végrehajtott nyomon követések és ellenőrzések érdekében;
 • A 82/1991. számú Számviteli törvény 25. cikk. által előírt rendelkezések értelmében, a számlaműveletek végrehajtásának időpontjától számított 10 évig, az igazoló dokumentumok megőrzése érdekében, beleértve a tranzakciókhoz kapcsolódó adatrögzítéseket is;
 • a létesítmények, javak, értékek és a személyek védelméről szóló 333/2003. számú Törvény alkalmazására vonatkozó Módszertani Szabályok 93. cikk által előírt rendelkezések értelmében, a videó megfigyelőrendszereken keresztül kezelt adatok rögzítésétől számított 30 napig;
 • Amennyiben Ön hozzájárult adatai közvetlen marketing célú kezeléséhez, beleértvén a közvetlen marketing célú profilalkotást is, tájékoztatjuk, hogy az adatok e célból történő kezelésére az OTP Bank Romania S.A.-val fennálló szerződéses kapcsolat időtartama alatt, valamint ennek megszűnésétől számított 1 évig kerül sor. Amennyiben visszavonja a közvetlen marketing hozzájárulását,az OTP Bank Romania SA, ezzel a céllal a továbbiakban nem kezeli az Ön személyes adatait. A marketing céllal történő feldolgozással kapcsolatos részletekért kérjük, tanulmányozza a marketing megállapodás szakaszt.

 

9. Az Ön személyes adatokra vonatkozó jogai érintett személy minőségben

A Rendelet által előírtak szerint az Ön személyes adatokra vonatkozó jogai érintett személy minőségben a következők: hozzáférési jog, helyesbítéshez való jog, adattörléshez való jog („elfeledtetéshez való jog”), a kezelés korlátozásához való jog, az adathordozhatósághoz való jog, a tiltakozáshoz való jog (a jogos érdekünkön vagy az Ön hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén, azzal a megjegyzéssel, hogy a hozzájárulás visszavonása csak a jövőre nézve hatályos, a korábban végzett adatkezelés továbbra is érvényben marad), és arra irányuló joga, hogy ne legyen az automatizált egyedi döntésnek alávetve, ideértve a profilalkotást is.

Amennyiben úgy véli, hogy az Önt érintett személyként megillető jogait megsértették, bármikor panasszal vagy megkereséssel fordulhat a Személyes Adatok Kezelésének Nemzeti Felügyeleti Hatóságához, székhelye: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, 1. kerület, irányítószám 010336, Bukarest, Románia (fax: +40 318 059 602, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro). Ugyanakkor, keresetet nyújthat be az illetékes bíróságokhoz.

Beleegyezem, hogy a bank személyes adataimat marketing és profilalkotás céljából feldolgozza
Beleegyezem, hogy a bank partnerei személyes adataimat marketing és profilalkotás céljából feldolgozzák

Jöjjön el hozzánk

Jöjjön be az OTP Bank valamely fiókjába, hogy együtt találjuk meg a legmegfelelőbb megoldást.

Bankfiókok és ATM-ek

Hogyan vehet fel szabad felhasználású jelzáloghitelt?

Annak érdekében, hogy a folyamat minél egyszerűbb legyen, összefoglaltuk azokat a lépéseket, amelyek a hitel igényléséhez szükségesek. Minden lépés során Ön mellett vagyunk, tájékoztatjuk minden fizetendő költségről, valamint a jogosultsági feltételek teljesítésének ellenőrzéséhez szükséges dokumentumokról is.
A következő lépéseket fogjuk közösen megtenni:

 • 1. Egy előzetes beszélgetés, melynek során: találkozunk, áttekintjük a hitelezési feltételeket, előzetes számítást végzünk és tájékoztatjuk Önt a szükséges dokumentumokról.

 • 2. Hitelkérelem: kitölti és/vagy bemutatja az alábbi iratokat a bankfiókban:

 • Személyazonossági igazolvány (eredeti példány);

 • Hozzájárulás ahhoz, hogy a bank lekérdezze az ügyfél jövedelmével kapcsolatos adatokat az adóhatóság (ANAF) adatbázisából és/vagy jövedelemigazolás azoknál az ügyfeleknél, akiknél a jövedelmek nem jelennek meg az ANAF adatbázisában (például a belügyminisztériumi, védelmi minisztériumi, SRI vagy csendőrségi stb. alkalmazottak). o    vagy az egyéb jövedelemtípusokat igazoló iratok, ha azok nem találhatók meg az ANAF adatbázisában;

 • Hitelkérelem (eredeti példány, a bank formanyomtatványa), amely a következőket tartalmazza:

 •           - Nyilatkozat fizetési kötelezettségekről, harmadik féllel fennálló jogvitákról és a csoporton belüli viszonyokról;

 •           - Hozzájárulás a Bankkockázati Központ (CRB) adatainak lekérdezéséhez;

 •           - Hozzájárulás az Országos Hiteliroda adatainak lekérdezéséhez;

 • Az újrafinanszírozandó hitellel kapcsolatos adatok (amennyiben szükséges).

 • A hitelkérelem tárgyát képező ingatlanra vonatkozó iratok:

 •           - Az ingatlan feletti tulajdonjogot igazoló dokumentumok: adásvételi szerződés, adomány-szerződés stb.

 •           - Telekkönyvezési végzés vagy telekkönyvi kivonat;

 •              - Előzetes adásvételi szerződés (ha van); A Bank fenntartja a jogot, hogy szükség esetén további dokumentumokat is igényeljen.

 • 3. A hitelbírálati beszámoló összeállítása: az ingatlan ellenőrzését az ANEVAR (Asociatia National a Evaluatorilor Autorizati din Romania) által engedélyezett értékbecslő végzi.

 • 4. A végleges jóváhagyás: a nehezén túl vagyunk! A hitelkérelem jóváhagyását követően behívjuk az OTP Bank Románia kirendeltségébe, hogy aláírja az egységes európai adatlapot (FEIS). Ebben a fázisban már előre leszögezheti az eladó és a közjegyző jelenlétében történő szerződéskötések időpontját.

 • 6. A hitel jóváhagyása: bemutatja a telekkönyvezési végzést és a telekkönyvi kivonatot, amelyben a jelzálogjog az OTP Bank nevére szól. Az ingatlanhitelből származó összeget átutaljuk az ingatlan értékesítőjének az OTP Banknál vagy más banknál nyitott számlájára.

 • 5. A szerződések aláírása: megköti az ingatlanbiztosítást és aláírja a hitelszerződést, az adásvételi szerződést és a jelzálogra vonatkozó szerződést.

A személyi hitel esetében elfogadott jövedelmek

A szabad felhasználású jelzáloghitelnél az OTP Bank a jövedeltípusok széles skáláját fogadja el. 

 • Munkabér;
 • Havi járandóság, juttatások, pótlékok, étkezési pótlék és egyéb, folyamatos jellegű juttatások;
 • Menedzsment szerződésből származó jövedelem;
 • Szerzői jogdíjból vagy szellemi jogból származó jövedelem;
 • Vezetői vagy könyvvizsgálói pótlékból származó jövedelem;
 • Romániai vagy külföldi nyugdíjból származó jövedelem;
 • Kereskedelmi jellegű jövedelmek (pl. szolgáltatás, nem szabadfoglalkozás);
 • Szabadfoglalkozásból származó jövedelem.
 • Családi pótlék;
 • Étkezési jegyek;
 • Román állampolgárként külföldön kapott munkabér;
 • Tengerészként hajózási szerződések alapján szerzett jövedelem;
 • Igazgatási szerződésből származó jövedelem;

* A másodlagos jövedelmek csak az elsődleges jövedelmek kiegészítéseként jöhetnek számításba.

 

Reprezentatív számítási példa

Szabad felhasználású jelzáloghitel Reprezentatív számítási példa:
A hitel értéke 291,000 lej
A hitel futamideje / A havi törlesztőreszletek száma 60 hónap / havi törlesztőrészlet
A kamatláb 10.21%
A kamatláb típusa Változó (IRCC + 4.5 % évi fix marzs)
A hitelbírálati díj 0 lej
A folyószámla havi vezetési díja 5 lej
A havi törlesztőrészlet 6,213 lej
A hitel teljes költsége 82,080 lej
A teljes visszafizetendő összeg 373,080 lej
THM 10.74%

 

A következő, harmadik felek által felszámolt költségek értéke nem ismert a bank által, így azok nem kerültek be a fentebb megadott THM számításába: az ingatlan felmérési díja, a biztosítások költsége, adásvételi szerződés bejegyzési díja, a jelzálogszerződés hitelesítésének a díjai, és az ingatlanfedezetek regisztrálása során a RNPM-nek kifizetendő díjak. Ezek a szolgáltatók díjszabása szerint kerülnek felszámításra. 

A hitel futamideje alatt változó a kamat, amelyet a fogyasztói hitelek irányadó mutatója (IRCC) befolyásol. Az irányadó mutató értékét a szabályozó pénzintézet (RNB) megváltoztathatja, és a közölt értéknek megfelelően a havi törlesztőrészlet értéke nőhet vagy csökkenhet. A hiteltörlesztést befolyásolhatja a személyes jövedelmének a változása is.

Gyakori kérdések

A hitel jóváhagyásához a nettó havi munkabér el kell érje az 1.524 lejt. Amennyiben több munkaadóval is munkaszerződésben áll, a jövedelmek összesíthetők, ha legalább az egyik jövedelem értéke eléri a minimálbért.

Ha Ön nyugdíjas, és rendelkezik végleges nyugdíjhatározattal*, igényeinek megfelelően vehet fel szabad felhasználású jelzáloghitelt.

* Amennyiben csak időszakos nyugdíjhatározattal rendelkezik, a hitelt csak a nyugdíjhatározat érvényességi idejével megegyező időtartamra nyújtja a bank, figyelembe véve a hitel futamidejével kapcsolatos korlátokat.
 

A szabad felhasználású jelzáloghitel esetén ingatlanbiztosításra van szükség a hitel teljes futamideje alatt (fakultatív biztosítás és kötelező lakásbiztosítás a természeti katasztrófák ellen és a kötelező biztosítás/PAD).

Ha a hitel teljes törlesztésekor 65 év feletti lesz az ügyfél, akkor a hitelszerződés aláírásakor fel kell mutatnia egy olyan életbiztosítást, amelyet az OTP Bank javára jegyeztek be, és érvényes a hitel teljes futamideje alatt.
 

Törleszthet bármely bankfiókunkban készpénzbefizetéssel vagy automatikus folyószámla megterheléssel. Ha a hitel devizaneme különbözik a folyószámla devizanemétől, a devizaváltás automatikusan megtörténik a beütemezett törlesztési napon.

Egy lakásnak a következő feltételeknek kell megfelelnie ahhoz, hogy jelzálogosíthatóvá váljon:
•    háznak, kertes családi háznak vagy lakrésznek minősül;
•    egy befejezett lakás legyen (telekkönyvezett);
•    tehermentes (kivéve olyan jelzáloghitel újrafinanszírozásakor, amely más hitelező nevére, de ugyanarra a jelzálogként használt ingatlanra vonatkozik);
•    adásvétel tárgyát képezheti;
•    településen belül található;
•    nem sérült, nem félkész és nincs romos állapotban.

A jelzáloghitelből származó összeg készpénzfelvétele során semmilyen díjat vagy jutalékot nem alkalmazunk az ügyfélnek díjmentesen nyitott folyószámla esetében.

Igényelhet újrafinanszírozást az OTP Banktól, ha a hitel típusa a következő:
•    jelzáloggal rendelkező vagy jelzálog nélküli személyi hitel;  
•    jelzáloghitel, amelyet lakásvásárlásra fett fel;  
•    hitelkártyját;  
•    folyószámlahitelt (overdraft). 
Az újrafinanszírozandó hitelek legalább 3 hónaposak kell legynek.

A munkakönyvi megszakítás az a periódus, ami alatt Ön nem végez szakmai tevékenységet. Nem számít megszakításnak: a szülési szabadság, betegszabadság, katonai szolgálat, tanulmányi szabadság, átmeneti munkaképtelenség.

Ha a munkaszerződése egy évre szól, de már meghosszabbították vagy a szerződésben szerepel az erre vonatkozó feltétel, akkor a maximális futamidőre is igényelheti a hitelt. Ellenkező esetben legfeljebb a munkaszerződés hátralévő idejére, az illető hiteltípusra meghatározott minimális futamidő betartásával.

Kérjük, tájékozódjon részletesebben hitelkínálatunkról az OTP Bank fiókjaiban vagy érdeklődjön telefonos ügyfélszolgálatunkon a 0800 88 22 88-as (bármilyen romániai mobil és vezetékes hálózatból díjmentesen hívható) vagy a +4021 308 57 10-es (külföldről is hívható) telefonszámon hétköznap 8:30 és 21:00 óra között.

A maximálisan igényelhető összeghez kérjen előzetes, tájékoztató jellegű számítást havi nettó jövedelme függvényében. Amennyiben megfelel a feltételeknek és úgy dönt, hitelt igényel, kérjük, keresse fel bármelyik bankfiókunkat az adott hitelhez szükséges iratokkal.

A hitelfelvétel lépései: 
•    az előzetes számítások elvégzése, valamint a személyre szabott ajánlathoz szükséges iratok aláírása;
•    a hitelkérelem és a jövedelemigazolás, hogy elemezni tudjuk a kérelmet;
•    a jelzálog tárgyát képező ingatlanra vagy telekre vonatkozó iratok leadása, hogy elemezni tudjuk azokat;
•    a hitelszerződés aláírása a hitelkérelem jóváhagyása után.