x

ONLINE ADATFRISSÍTÉS
Az OTP Bank ügyfelei számára

Személyes-, illetve a vállalat adatainak/a jogi képviselők, felhatalmazott személyek adatainak frissítéséhez

Kattinstson ide

Mivel az üzleti életben biztonságos

kapcsolatokra van szüksége, olyan kényelmes eszközt kínálunk, amelyet akár új partnereivel, akár a komoly biztosítékokat igénylő partnerekkel való üzleti kapcsolataiban egyaránt alkalmazhat.

 

Ez a betét az állami intézményekkel kötött szerződések esetén különösen hasznos, ahol a jogszabályok kötelezően előírják az ilyen biztosítékokat.

 

Biztosítsa üzleti partnereit a szerződésben vállalt kötelezettségei teljesítéséről, igényelje az OTP Banknál a jóteljesítési bankgarancia betétet. Ráadásul arról is gondoskodhat, hogy szállító partnerei is teljesítik kötelezettségvállalásaikat, ha igényli tőlük a bankunknál vezetett jóteljesítési garancia betétet. 

Mit nyújt ez a termék?

A jóteljesítési bankgarancia betétet a szerződő fél (terméket szállító/szolgáltatást nyújtó/munkát kivitelező) létesíti, ezzel biztosítva a kedvezményezettet arról, hogy a szállítói, szolgáltatási vagy munkavégzésre irányuló szerződésben foglalt mennyiségi, minőségi és határidő követelményeket a szerződéssel, illetve a vonatkozó dokumentációval összhangban teljesíteni fogja a szerződés és a kapcsolódó jótállási idő alatt. 

Milyen előnyöket nyújt a jóteljesítési bankgarancia betét?

otp bank

A betét RON, EUR és USD pénznemben igényelhető;

otp bank

Az óvadéki letétre elszámolt fix éves kamattal igényelhető;

otp bank

Az összeg és a futamidő az aláírt szerződés, illetve a vonatkozó dokumentáció rendelkezései szerint kerül meghatározásra.

 

További információért kérjük, hogy olvassa el a Jogi személyek esetében érvényes kamatokat.

 

A jóteljesítési bankgarancia betétet biztos fejlődési körülményeket biztosít vállalkozása számára!

 

Az OTP Bank Romania az Országos Betétbiztosítási Alap tagja, és a betétesek kompenzáció formájában a lekötött betétek biztosítására jogosultak a törvény által időszakonként megállapított fedezeti limit erejéig. Jelenleg ez az összeg 100 000 eurónak megfelelő összeg lejben, minden számlatulajdonos esetében. A fedezeti limit szintjét a 2015. december 11-én, a 918. számú Hivatalos Közlönyben megjelent, a betétek biztosítási programjáról és a Betétbiztosítási Alapról szóló 311/2015. törvény számú rendelkezései szabályozzák. A jogszabály értelmében betétnek minősül minden aktív egyenlegű számla, beleértve a számlán található pénzösszegekből vagy a folyó banki ügyletek átmeneti helyzeteiből eredő fizetendő kamatot, amelyet a hitelintézetnek meg kell térítenie az érvényes jogszabályok és hitelfeltételek szerint, beleértve a lekötött betéteket, megtakarítási számlákat. A fent említett jogszabály 3(5) cikkelyében kifejezetten megjelölt betétek nem tartoznak a korábban említett betétek csoportjába. A „fedezeti limit” fogalma a betétesenként és hitelintézetenként biztosított maximális fedezet összege, a 61. cikkely (3) bekezdés rendelkezései értelmében.

 

A betétesek további információt kaphatnak az „Információk a betétesek számára” dokumentumból, amely magába foglalja A fedezet alól mentesülő betétek listáját is.

További információk találhatóak a: www.fgdb.ro weboldalon is.